สุภาษิตคำพังเพยสวมหน้ากากเข้าหากัน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยสวมหน้ากากเข้าหากัน
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ส. สวมหน้ากากเข้าหากัน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยสวมหน้ากากเข้าหากัน

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงสังคมส่วนใหญ่ของมนุษย์ที่ภายนอกแสดงอีกอย่าง ภายในเป็นอีกอย่าง เช่น ภายนอกอาจดูยิ้มแย้ม จริงใจ แต่ภายในคิดไม่ดี ปลิ้นปล้อน เสมือนกันสวมหน้ากากเข้าหากันนั่นเอง หรือแสดงออกแบบหน้าซื่อใจคด

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ แสดงทีท่าหรือกิริยาอาการที่มิได้เกิดจากนิสัยใจจริง แสดงกิริยาท่าทีลวงให้เข้าใจผิด ไม่ได้เกิดจากความจริงใจ ไม่ใช่นิสัยที่แท้จริง

สำนวนนี้ไม่ใช้เตือนผู้คนเวลาจะทำความรู้จัก ทำงาน ทำธุรกิจ ฯลฯ ร่วมกับใคร บางทีอาจเป็นการสวมหน้ากากเข้าหากัน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยสวมหน้ากากเข้าหากัน

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตสวมหน้ากากเข้าหากัน

  • ในโลกสมัยนี้ต่างคนต่างแก่งแย่งชิงดีชิงเด่น สังคมทุกวันนี้จึงต้องสวมหน้ากากเข้าหากัน บางคนรู้ว่าไม่ชอบกัน แต่ก็ทำเหมือนชอบกัน เพื่อหน้าที่ เพื่อการงาน อะไรก็ตามแต่
  • ฉันไม่อยากจะมางานสังคม งานเลี้ยงพวกนี้เลยจริงๆ มีแต่คนสวมหน้ากากเข้าหากัน ไม่ได้มีความจริงใจให้กันเลย มาเจอกันเพื่อหวังผลประโยชน์กันทั้งนั้น ต่อหน้าก็ยิ้มให้กัน พูดจาหวานหู แต่ลับหลังก็นินทากันสนุกปาก
  • ในสังคมปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนทุกคนล้วนแล้วแต่สวมหน้ากากเข้าหากันทั้งนั้น แต่ต่างคนก็ต่างมีเหตุผลหรือเจตนาที่แตกต่างกันออกไป แต่ก็ไม่ใช่ว่าการสวมหน้ากากของคนในสังคมจะมีเจตนาที่ไม่ดีเพียงอย่างเดียว บางคนสวมหน้ากากเพียงเพื่อปกป้องตนเองหรือบางคนก็สวมไว้เพื่อปกป้องคนที่รัก ต่างคนก็ต่างเหตุผลกันออกไป
  • ในยุคที่ประเทศไทยกำลังเผชิญวิกฤตด้านสุขภาพ ตั้งแต่ “ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5” ไปจนถึง “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” หรือ โควิด-19 หน้ากากได้เข้ามามีบทบาท กลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันมากขึ้น “สวมหน้ากากเข้าหากัน” สำหรับยุคนี้ อาจเป็นการป้องกันสุขภาพของตัวเอง ไม่ให้เชื้อโรคจากบุคคลอื่นที่เป็นพาหะเข้าสู่ร่างกายโดยไม่รู้ตัว มากกว่าความหวาดระแวงในทางลับหลัง ที่เกิดจากต่างฝ่ายไม่ไว้ใจซึ่งกันและกัน
  • มารยาททางสังคม คุณไม่สามารถเป็นตัวของตัวเอง 100% แน่นอน หากอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีคนจับตามองกันและกัน หากคุณยังคาดหวังให้อีกฝ่ายปฏิบัติกับคุณแบบมีมารยาทดังนั้นแม้ว่าวันนี้มันน่ารำคาญแค่ไหน ก็จงมอบมารยาทที่ดีตอบแทนด้วยเช่นกัน ดังนั้นการทักทาย เดินเหิน การกินไปจนถึงการกล่าวลา ทุกอย่างถูกกำหนดด้วยแบบแผนอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่มีทางที่จะหลุดจากกฎนี้ได้… นอกเสียจากคุณต้องอยู่คนเดียว ดังนั้นแล้วการสวมหน้ากากเข้าหากันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จำเป็น

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements