นิทานอีสป เรื่อง “สองนักเดินทางกับหมีตัวโต” ไทย-Eng

นิทานอีสปสองนักเดินทางกับหมีตัวโต ไทย-Eng
X
Advertisements

“สองนักเดินทางกับหมีตัวโต” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงคุณค่าของมิตรภาพ การไว้ใจในมิตรภาพต้องดูให้ดี และความมีไหวพริบได้การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

นิทานอีสปเรื่องสองนักเดินทางกับหมีตัวโต

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว เพื่อนสองคนกำลังเดินทางด้วยกันในป่า ทันใดนั้นพวกเขาก็พบกับหมีดุร้าย ความกลัวเกาะกุมหัวใจของพวกเขา และพวกเขารู้ว่าต้องรีบดำเนินการเพื่อช่วยตัวเองให้รอด เพื่อนคนหนึ่งรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้ใกล้ๆ โดยไม่คิดอะไร ทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลัง

Once upon a time, Two friends were traveling together through a forest when they suddenly came across a ferocious bear. Fear gripped their hearts, and they knew they had to act quickly to save themselves. One of the friends, without thinking, quickly climbed up a nearby tree, leaving his companion behind.

นักท่องเที่ยวอีกคนไม่สามารถปีนต้นไม้ได้ทันจึงล้มลงกับพื้นและแสร้งทำเป็นตาย หมีอยากรู้เกี่ยวกับร่างที่ไม่เคลื่อนไหว จึงดมกลิ่นและสะกิดเขาแต่สุดท้ายก็เดินจากไป เพราะคิดว่านักเดินทางคนนั้นไม่มีชีวิตชีวา

The other traveler, unable to climb the tree in time, fell to the ground and pretended to be dead. The bear, curious about the motionless figure, sniffed and nudged him but eventually walked away, thinking the traveler was lifeless.

หลังจากที่หมีหายไป เพื่อนที่ปีนลงมาจากต้นไม้ก็เดินเข้ามาหาเพื่อนของเขาและถามว่า “หมีกระซิบอะไรกับคุณตอนมันอยู่ใกล้คุณ” เพื่อนอีกคนตอบว่า “โอ้ หมีบอกฉันว่าอย่าไว้ใจเพื่อนที่ปล่อยให้คุณตกอยู่ในอันตราย!”

After the bear was gone, the friend who had climbed down from the tree approached his companion and asked, “What did the bear whisper to you when it was close to you?” The other friend replied, “Oh, the bear advised me never to trust a friend who leaves you in danger!”

นิทานอีสปสองนักเดินทางกับหมีตัวโต

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“คุณค่าของมิตรภาพและความภักดีที่แท้จริง โดยเน้นย้ำว่าในช่วงเวลาแห่งปัญหา เพื่อนแท้จะไม่ทอดทิ้งคุณ แต่จะอยู่เคียงข้างคุณและเผชิญกับความท้าทายร่วมกัน”

  • ความภักดีและมิตรภาพ นิทานเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับคุณค่าของความภักดีและมิตรภาพที่แท้จริง เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยืนเคียงข้างเพื่อนในยามต้องการและไม่ละทิ้งพวกเขาเมื่อต้องเผชิญกับอันตรายหรือความทุกข์ยาก
  • ความไว้วางใจและความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจเป็นสิ่งสำคัญของมิตรภาพหรือความสัมพันธ์ใดๆ เรื่องราวนี้เตือนเราถึงความสำคัญของความน่าเชื่อถือและความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจสร้างขึ้นจากการสนับสนุนซึ่งกันและกัน ความไว้ใจได้ และความเชื่อที่ว่าเพื่อนของเราจะอยู่เคียงข้างเราในช่วงเวลาที่ท้าทาย
  • ความเสียสละ เพื่อนที่ปีนต้นไม้แสดงความเห็นแก่ตัวโดยทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลัง ในทางตรงข้าม เพื่อนที่แสร้งทำเป็นตายแสดงความไม่เห็นแก่ตัวโดยยอมเสี่ยงความปลอดภัยของตัวเองเพื่อปกป้องเพื่อนของเขา มันสอนเราถึงความสำคัญของความไม่เห็นแก่ตัวและการเสียสละเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อื่น
  • ความมีไหวพริบและการคิดฉับไว เมื่อเผชิญกับอันตราย เพื่อนที่แสร้งทำเป็นตายได้แสดงให้เห็นถึงความมีไหวพริบและการคิดฉับไว เขาใช้ไหวพริบและความเฉลียวฉลาดเพื่อหลอกหมีและหลบหนีโดยไม่ได้รับอันตราย มันเตือนให้เราคิดอย่างสร้างสรรค์และทำให้ดีที่สุดในสถานการณ์ที่ยากลำบาก
  • ผลของการทรยศ เรื่องราวเน้นผลของการทรยศและการละทิ้งเพื่อนของเราเมื่อพวกเขาต้องการเรามากที่สุด เพื่อนที่ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของความภักดีผ่านคำพูดกระซิบของหมี มันทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าการทรยศต่อเพื่อนของเราสามารถทำลายความสัมพันธ์และความไว้วางใจได้

“the value of true friendship and loyalty. It highlights that in times of trouble, a real friend would not abandon you but stay by your side and face challenges together.”

  • Loyalty and friendship: This tales teaches us about the value of loyalty and true friendship. The story highlights the importance of standing by our friends in times of need and not abandoning them when faced with danger or adversity.
  • Trust and reliability: Trust is an essential aspect of any friendship or relationship. The story reminds us of the importance of being trustworthy and reliable. Trust is built upon mutual support, dependability, and the belief that our friends will be there for us in challenging times.
  • Selflessness and sacrifice: The friend who climbed up the tree displayed selfishness by leaving his companion behind. In contrast, the friend who pretended to be dead showed selflessness by risking his own safety to protect his companion. It teaches us the importance of selflessness and sacrificing for the well-being of others.
  • Resourcefulness and quick thinking: In the face of danger, the friend who pretended to be dead demonstrated resourcefulness and quick thinking. He used his wit and ingenuity to trick the bear and escape unharmed. It reminds us to think creatively and make the best of difficult situations.
  • Consequences of betrayal: The story highlights the consequences of betrayal and abandoning our friends when they need us the most. The friend who climbed up the tree learned the importance of loyalty through the bear’s whispered words. It serves as a reminder that betraying our friends can damage relationships and trust.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับคุณค่าของความภักดี ความไว้วางใจ และความเสียสละในมิตรภาพ เน้นผลของการทรยศและความสำคัญของการอยู่เคียงข้างเพื่อนในยามอันตรายหรือความยากลำบาก เรื่องราวนี้กระตุ้นให้เราปลูกฝังความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้บนพื้นฐานของความไว้วางใจ ความภักดี และการสนับสนุน

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements