นิทานอีสป เรื่อง “จิ้งจอก เม่น และเหล่าแมลง” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องจิ้งจอก เม่น และเหล่าแมลง ไทย-Eng
X
Advertisements

“จิ้งจอก เม่น และเหล่าแมลง” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการยอมรับและการปรับตัวของความท้าทายในชีวิตอาจเป็นวิธีที่ฉลาดที่สุด ใช้ให้ชีวิตไหลไปตามกระแสธรรมชาติ สุข ทุกข์ ก็ยอมรับมัน

นิทานอีสปเรื่องจิ้งจอก เม่น และเหล่าแมลง

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในมุมที่เงียบสงบของป่า สุนัขจิ้งจอกที่อ่อนล้าและอ่อนแรงตัวหนึ่งนอนพักอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้สูงตระหง่าน กองทัพของแมลงที่น่ารำคาญ ทั้งแมลงวัน เห็บ และยุง ส่งเสียงพึมพำรอบตัวเขา ก่อให้เกิดพิษเล็กๆ ของพวกมัน อาการไม่สบายของสุนัขจิ้งจอกนั้นเห็นได้ชัด และเห็นได้ชัดว่าสิ่งมีชีวิตที่ไม่หยุดยั้งเหล่านี้ได้ทำลายจิตวิญญาณที่ครั้งหนึ่งเคยสดใสของเขา

Once upon a time, In a quiet corner of the forest, a tired and weakened fox rested beneath the shade of a towering tree. An army of bothersome insects – flies, ticks, and mosquitoes – buzzed around him, inflicting their tiny stings. The fox’s discomfort was palpable, and it was evident that these relentless creatures had taken a toll on his once vibrant spirit.

การเข้าใกล้สุนัขจิ้งจอกด้วยสายตาที่หยาดเยิ้มของมันคือสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีขนแหลมคล้ายเม่นที่อ่อนโยน เมื่อสังเกตเห็นสภาพของสุนัขจิ้งจอก เม่นจึงเสนอวิธีแก้ปัญหา “เพื่อนรัก” มันพูด “ข้าสามารถช่วยเจ้าให้พ้นจากความทรมานของสัตว์รบกวนเหล่านี้ได้ ให้ข้าช่วยกำจัดความรำคาญใจที่มีมาอย่างต่อเนื่องของเจ้าเถอะ”

Approaching the fox with empathy in its beady eyes was a gentle hedgehog. Observing the fox’s plight, the hedgehog offered a solution. “Dear friend,” it said, “I can help free you from the torment of these pests. Allow me to rid you of their constant annoyance.”

สุนัขจิ้งจอกมองไปที่เม่น “ข้าซาบซึ้งในความเมตตาของเจ้า” เขาตอบ “แต่ข้าต้องปฏิเสธ เจ้าเห็นไหม แมลงเหล่านี้ได้กินเลือดของฉันไปจนเต็มแล้ว ตอนนี้พวกมันรบกวนฉันน้อยลงแล้ว และฉันก็เคยชินกับการปรากฏตัวของพวกมันแล้ว”

The fox looked at the hedgehog, gratitude mingling with resolve. “I appreciate your kindness,” he replied, “but I must decline. You see, these insects have already taken their fill of my blood. They trouble me less now, and I’ve grown accustomed to their presence.”

เม่นหยุดชั่วคราว ขนของมันแกว่งไกวไปตามสายลม “ถึงกระนั้น ชีวิตที่ปราศจากเสียงพึมพำไม่หยุดหย่อนจะทำให้คุณรู้สึกโล่งใจหรือไม่” มันถาม

The hedgehog paused, its quills rustling in the breeze. “Yet, wouldn’t a life without their ceaseless buzzing bring you relief?” it inquired.

รอยยิ้มจางๆ กระตุกที่มุมปากของสุนัขจิ้งจอก “แน่นอน แต่ข้าพิจารณาเรื่องนี้แล้ว” เขาอธิบาย “ถ้าเจ้าจะกำจัดพวกมัน ความว่างเปล่าที่พวกมันทิ้งไว้จะเต็มไปด้วยแมลงฝูงใหม่ในไม่ช้า ธรรมชาติของพวกมันคือการแสวงหาปัจจัยยังชีพ และถ้าไม่ใช่ข้า พวกมันจะสร้างปัญหาให้กับสัตว์ตัวอื่น”

A faint smile tugged at the corners of the fox’s mouth. “Certainly, but consider this,” he explained. “If you were to remove them, the void they leave would soon be filled by new swarms of insects. Their nature is to seek sustenance, and if not me, they would trouble another.”

เม่นพยักหน้า ความเข้าใจเริ่มขึ้นในดวงตาของมัน “ปัญญาของเจ้าแจ่มแจ้งจริงๆ” มันยอมรับ “บางที ในการเผชิญกับความลำบากของเราด้วยการยอมรับ เราพบความสมดุลระหว่างการแสวงหาความโล่งใจและการยอมรับการเต้นรำที่ซับซ้อนของธรรมชาติ”

The hedgehog nodded, understanding dawning in its eyes. “Your wisdom is clear,” it acknowledged. “Perhaps, in facing our trials with acceptance, we find a balance between seeking relief and acknowledging the intricate dance of nature.”

ด้วยเหตุนี้ เม่นจึงปล่อยให้สุนัขจิ้งจอกไว้กับสหายตัวเล็กที่บินว่อนอยู่รอบตัว และส่งเสียงพึมพำ การจากไปของมันทำให้เกิดความเข้าใจว่าบางครั้ง การยอมรับและการปรับตัวของความท้าทายในชีวิตอาจเป็นวิธีที่ฉลาดที่สุดในการเผชิญหน้ากับมัน

With that, the hedgehog left the fox to his buzzing companions, its departure carrying the understanding that sometimes, in the interplay of life’s challenges, acceptance and adaptation can be the wisest course.

นิทานอีสปจิ้งจอก เม่น และเหล่าแมลง

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“เมื่อเผชิญกับความท้าทายในชีวิต การค้นหาการยอมรับและความสมดุลอาจฉลาดกว่าการแสวงหาการบรรเทาทุกข์อยู่ตลอดเวลา”

  • การโอบรับการยอมรับ: เรื่องราวสอนคุณค่าของการโอบรับสถานการณ์ที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ การเลือกอดทนต่อความรู้สึกไม่สบายของสุนัขจิ้งจอกสะท้อนถึงสติปัญญาในการแสวงหาความสงบภายในข้อจำกัดของความเป็นจริง
  • รู้จักวัฏจักรของธรรมชาติ: สุนัขจิ้งจอกเข้าใจธรรมชาติของแมลงเตือนเราว่าความท้าทายเป็นส่วนหนึ่งของวงจรชีวิต และการพยายามกำจัดความท้าทายหนึ่งอาจก่อให้เกิดอีกสิ่งหนึ่ง
  • ความยืดหยุ่นผ่านการปรับตัว: การตัดสินใจของสุนัขจิ้งจอกในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ของเขาแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่น การปรับตัวและอยู่ร่วมกับความท้าทายสามารถนำไปสู่การเติบโตส่วนบุคคลและความเข้าใจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความซับซ้อนของชีวิต
  • การค้นหาความสมดุล: เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างสมดุลระหว่างการแสวงหาความโล่งใจและการยอมรับความเป็นจริงของโลกธรรมชาติ
  • ภูมิปัญญาในมุมมอง: การจากไปของเม่นเป็นแนวคิดที่ว่าบางครั้ง ปัญญามาจากการเข้าใจว่าเมื่อใดควรเข้าไปยื่นมือช่วยเหลือและเมื่อใดควรน้อมรับบทเรียนที่ชีวิตนำเสนอ

“In the face of life’s challenges, finding acceptance and balance can be wiser than constantly seeking relief.”

  • Embracing Acceptance: The story teaches the value of embracing situations that cannot be changed. The fox’s choice to endure discomfort reflects the wisdom of finding peace within the constraints of reality.
  • Recognizing Nature’s Cycles: The fox’s understanding of the insects’ nature reminds us that challenges are a part of life’s cycles, and seeking to eliminate one challenge may simply give rise to another.
  • Resilience through Adaptation: The fox’s decision to adapt to his circumstances showcases resilience. Adapting and coexisting with challenges can lead to personal growth and a deeper understanding of life’s intricacies.
  • Finding Balance: The story underscores the importance of striking a balance between seeking relief and acknowledging the realities of the natural world.
  • Wisdom in Perspective: The hedgehog’s departure embodies the idea that sometimes, wisdom comes from understanding when to intervene and when to embrace the lessons life presents.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราค้นหาความสามัคคีระหว่างการแสวงหาวิธีแก้ปัญหาและการยอมรับความท้าทายของชีวิต สอนให้เราฝ่าฟันความยากลำบากด้วยความสง่างามและปัญญา เข้าใจว่าการยอมรับและการปรับตัวสามารถนำไปสู่การเข้าใจโลกของเรามากขึ้น

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements