นิทานอีสป เรื่อง กากับเหยือกน้ำ ไทย-Eng

นิทานอีสปกากับเหยือกน้ำ ไทย-Eng
X
Advertisements

“กากับเหยือกน้ำ” เป็นนิทานคลาสสิกที่สอนเราถึงความสำคัญของความเพียร การแก้ปัญหา และพลังของการกระทำเล็กๆ น้อยๆ เรื่องราวกระตุ้นให้เราใช้สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเราเพื่อเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ดูเหมือนจะผ่านไปไม่ได้ก็ตาม

นิทานอีสปเรื่องกากับเหยือกน้ำ

วันหนึ่งในฤดูร้อน อีกากระหายน้ำมาพบเหยือกน้ำที่มีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่ง อีกาพยายามดื่มน้ำจากเหยือกแต่พบว่าระดับน้ำต่ำเกินไป มันพยายามแล้วพยายามอีก แต่ใช้จะงอยปากไปไม่ถึงน้ำ

One hot summer day, a thirsty crow came upon a pitcher that was half-filled with water. The crow tried to drink from the pitcher but found that the water level was too low. He tried and tried, but he couldn’t reach the water with his beak.

ในขณะที่มันกำลังจะยอมแพ้ อีกาฉลาดก็มีความคิดหนึ่งขึ้นมา มันมองไปรอบๆ และพบก้อนกรวดอยู่ใกล้ๆ มันคาบขึ้นมาและทิ้งมันลงในเหยือกทีละก้อน เมื่อก้อนกรวดตกลงไปที่ก้นเหยือก ระดับน้ำก็เริ่มสูงขึ้น หลังจากพยายามอยู่หลายครั้ง ระดับน้ำก็สูงขึ้นพอที่อีกาจะดื่มจากเหยือกได้

As he was about to give up, the clever crow had an idea. He looked around and found some pebbles nearby. He picked them up and dropped them one by one into the pitcher. As the pebbles fell to the bottom of the pitcher, the water level began to rise. After several attempts, the water level rose enough for the crow to drink from the pitcher.

อีกาใช้ความเฉลียวฉลาดและทักษะการแก้ปัญหาเพื่อดับความกระหายของมัน และมันรู้สึกภูมิใจในตัวเองมาก เขาบินจากไปอย่างมีความสุขโดยรู้ว่ามันทำสำเร็จแล้ว

The crow had used his intelligence and problem-solving skills to quench his thirst, and he felt very proud of himself. He flew away happily, knowing that he had accomplished what he had set out to do.

นิทานอีสปเรื่องกากับเหยือกน้ำ

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

นิทานเรื่องนี้สอนบทเรียนสำคัญหลายอย่างแก่เรา ประการแรก มันเตือนเราถึงความสำคัญของความเพียรพยายามและไม่ยอมแพ้ แม้ว่าสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ก็ตาม อีกาพยายามและพยายามจนพบทางที่จะไปถึงน้ำได้ ประการที่สอง เรื่องราวยังเน้นให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้สติปัญญาและทักษะการแก้ปัญหาเพื่อเอาชนะอุปสรรค

The story of “The Crow and the Pitcher” teaches us several important lessons. Firstly, it reminds us of the importance of perseverance and never giving up, even when things seem impossible. The crow tried and tried until he found a way to reach the water. Secondly, the story also highlights the importance of using our intelligence and problem-solving skills to overcome obstacles.

ท้ายที่สุด เรื่องราวยังแสดงให้เราเห็นว่าการกระทำเล็กๆ น้อยๆ สามารถส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้ วิธีแก้ปัญหาของอีกานั้นเรียบง่ายแต่ได้ผล ก้อนกรวดที่เขาทิ้งลงไปในเหยือกน้ำอาจดูเหมือนไม่มีนัยสำคัญ แต่ท้ายที่สุดแล้ว ก้อนกรวดเหล่านี้ช่วยให้มันได้น้ำที่ต้องการ

Finally, the story also shows us that small acts can have a big impact. The crow’s solution to his problem was simple, yet effective. The pebbles he dropped into the pitcher may have seemed insignificant, but they ultimately helped him to reach the water he needed.

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children