นิทานอีสป เรื่อง “กากับเหยือกน้ำ” ไทย-Eng

นิทานอีสปกากับเหยือกน้ำ ไทย-Eng
X
Advertisements

“กากับเหยือกน้ำ” เป็นนิทานคลาสสิกที่สอนเราถึงความสำคัญของความเพียร การแก้ปัญหา และพลังของการกระทำเล็กๆ น้อยๆ เรื่องราวกระตุ้นให้เราใช้สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของเราเพื่อเอาชนะอุปสรรคและบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ดูเหมือนจะผ่านไปไม่ได้ก็ตาม

นิทานอีสปเรื่องกากับเหยือกน้ำ

วันหนึ่งในฤดูร้อน อีกากระหายน้ำมาพบเหยือกน้ำที่มีน้ำอยู่ครึ่งหนึ่ง อีกาพยายามดื่มน้ำจากเหยือกแต่พบว่าระดับน้ำต่ำเกินไป มันพยายามแล้วพยายามอีก แต่ใช้จะงอยปากไปไม่ถึงน้ำ

One hot summer day, a thirsty crow came upon a pitcher that was half-filled with water. The crow tried to drink from the pitcher but found that the water level was too low. He tried and tried, but he couldn’t reach the water with his beak.

ในขณะที่มันกำลังจะยอมแพ้ อีกาฉลาดก็มีความคิดหนึ่งขึ้นมา มันมองไปรอบๆ และพบก้อนกรวดอยู่ใกล้ๆ มันคาบขึ้นมาและทิ้งมันลงในเหยือกทีละก้อน เมื่อก้อนกรวดตกลงไปที่ก้นเหยือก ระดับน้ำก็เริ่มสูงขึ้น หลังจากพยายามอยู่หลายครั้ง ระดับน้ำก็สูงขึ้นพอที่อีกาจะดื่มจากเหยือกได้

As he was about to give up, the clever crow had an idea. He looked around and found some pebbles nearby. He picked them up and dropped them one by one into the pitcher. As the pebbles fell to the bottom of the pitcher, the water level began to rise. After several attempts, the water level rose enough for the crow to drink from the pitcher.

อีกาใช้ความเฉลียวฉลาดและทักษะการแก้ปัญหาเพื่อดับความกระหายของมัน และมันรู้สึกภูมิใจในตัวเองมาก เขาบินจากไปอย่างมีความสุขโดยรู้ว่ามันทำสำเร็จแล้ว

The crow had used his intelligence and problem-solving skills to quench his thirst, and he felt very proud of himself. He flew away happily, knowing that he had accomplished what he had set out to do.

นิทานอีสปเรื่องกากับเหยือกน้ำ

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความเฉลียวฉลาดและความมุ่งมั่นสามารถเอาชนะอุปสรรคที่ดูเหมือนผ่านไม่ได้”

  • ความมีไหวพริบ: อีกาในเรื่องแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการใช้สติปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่สามารถเข้าถึงน้ำในเหยือกได้ เจ้ากาก็ไม่ท้อถอยแต่พบวิธีแก้ปัญหา
  • ความพากเพียร: ความมุ่งมั่นของอีกาที่จะดับกระหายแม้จะมีความยากลำบากในช่วงแรกทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าความพากเพียรและความอุตสาหะสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้แม้ในสถานการณ์ที่ท้าทาย
  • การปรับตัว: เรื่องราวเน้นความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อกาไม่สามารถเข้าถึงน้ำได้โดยตรง ก็ปรับตัวโดยหย่อนหินลงในเหยือกเพื่อเพิ่มระดับน้ำ
  • การคิดอย่างมีวิจารณญาณ: ความสามารถของอีกาในการวิเคราะห์ปัญหาและคิดวิธีแก้ปัญหา แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา
  • การปฏิบัติจริง: บางครั้งวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดก็มีประสิทธิภาพมากที่สุด วิธีการใช้หินเพื่อเพิ่มระดับน้ำของอีกาเป็นแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงและตรงไปตรงมาในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน

“Ingenuity and determination can overcome seemingly insurmountable obstacles.”

  • Resourcefulness: The crow in the story demonstrates the importance of using one’s intelligence and creativity to solve problems. When faced with a situation where it couldn’t reach the water in the pitcher, the crow didn’t give up but found a way to solve the problem.
  • Persistence: The crow’s determination to quench its thirst despite the initial difficulty serves as a reminder that persistence and perseverance can lead to success, even in challenging situations.
  • Adaptation: The story highlights the ability to adapt to changing circumstances. When the crow couldn’t access the water directly, it adapted by dropping stones into the pitcher to raise the water level.
  • Critical Thinking: The crow’s ability to analyze the problem and come up with a solution demonstrates the importance of critical thinking and problem-solving skills.
  • Practicality: Sometimes, the simplest solutions are the most effective. The crow’s method of using stones to raise the water level is a practical and straightforward approach to solving a complex problem.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่แสดงให้เราเห็นว่าการกระทำเล็กๆ น้อยๆ สามารถส่งผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้ วิธีแก้ปัญหาของอีกานั้นเรียบง่ายแต่ได้ผล ก้อนกรวดที่เขาทิ้งลงไปในเหยือกน้ำอาจดูเหมือนไม่มีนัยสำคัญ แต่ท้ายที่สุดแล้ว ก้อนกรวดเหล่านี้ช่วยให้มันได้น้ำที่ต้องการ

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements