นิทานอีสป เรื่อง “กระต่ายกับเต่า” ไทย-Eng

นิทานอีสปกระต่ายกับเต่า ไทย-Eng
X
Advertisements

“กระต่ายกับเต่า” เป็นนิทานอีสปคลาสสิกอีกเรื่องหนึ่งที่สอนบทเรียนอันมีค่าของความเพียรและอันตรายของความมั่นใจมากเกินไป นี่คือการบอกเล่าเรื่องราวและคำสอนที่บอกเล่า

นิทานอีสปเรื่องกระต่ายกับเต่า

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว กระต่ายตัวหนึ่งโอ้อวดความเร็วของตนและท้าแข่งกับเต่า เต่าซึ่งมั่นใจในความสามารถของตนเองจึงรับคำท้า การแข่งขันเริ่มขึ้น กระต่ายวิ่งนำหน้าอย่างรวดเร็ว แต่ในไม่ช้ามันก็มั่นใจมากเกินไป และตัดสินใจงีบหลับในขณะที่เต่าวิ่งต่อไปอย่างช้าๆ และมั่นคง

Once upon a time, a hare was boasting about his speed and challenged a tortoise to a race. The tortoise, confident in his own abilities, accepted the challenge. The race began, and the hare quickly ran ahead, but he soon became overconfident and decided to take a nap while the tortoise continued on slowly and steadily.

เมื่อกระต่ายตื่นขึ้นก็รู้ว่าเต่าเกือบจะถึงเส้นชัยแล้ว กระต่ายวิ่งเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ก็สายเกินไป เต่าได้ข้ามเส้นชัยและชนะการแข่งขันแล้ว กระต่ายได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่าเกี่ยวกับความมั่นใจที่มากเกินไป ในขณะที่เต่ามีความมุ่งมั่นและความอุตสาหะนำไปสู่ความสำเร็จ

When the hare woke up, he realized that the tortoise was almost at the finish line. The hare ran as fast as he could, but it was too late. The tortoise had already crossed the finish line and won the race. The hare learned a valuable lesson about overconfidence, while the tortoise’s determination and perseverance led to his success.

นิทานอีสปเรื่องกระต่ายกับเต่า

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความพากเพียรและความมุ่งมั่นสามารถนำไปสู่ความสำเร็จได้ แม้ว่าเราจะดูช้าหรือเก่งน้อยกว่าคนอื่นก็ตาม นอกจากนี้ยังเตือนเราเกี่ยวกับอันตรายของความมั่นใจมากเกินไปและความเย่อหยิ่ง”

  • ความอุตสาหะและความมุ่งมั่นสามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้ แม้ว่าเราจะดูมีทักษะหรือพรสวรรค์น้อยกว่าคนอื่นๆ
  • ความมั่นใจมากเกินไปและความเย่อหยิ่งอาจนำไปสู่ความผิดพลาดและความล้มเหลวได้
  • สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งมั่นและเดินหน้าต่อไปแม้ว่าจะเผชิญกับอุปสรรคหรือความท้าทายก็ตาม
  • บางครั้งความก้าวหน้าที่ช้าและมั่นคงอาจมีประสิทธิภาพมากกว่าการกระทำที่รวดเร็วแต่ประมาทเลินเล่อ

“perseverance and determination can lead to success, even if we may seem slower or less skilled than others. It also warns us about the dangers of overconfidence and arrogance.”

  • Perseverance and determination can help us achieve our goals, even if we may seem less skilled or talented than others.
  • Overconfidence and arrogance can lead to mistakes and failures.
  • It’s important to stay focused and keep moving forward, even when faced with obstacles or challenges.
  • Slow and steady progress can sometimes be more effective than quick but careless actions.

โดยสรุปแล้วกระต่ายกับเต่าเป็นเรื่องราวอมตะที่เตือนใจเราถึงความสำคัญของความอุตสาหะ ความมุ่งมั่น และความอ่อนน้อมถ่อมตน มันสอนให้เราไม่ยอมแพ้และก้าวไปข้างหน้าเพื่อไปสู่เป้าหมายของเรา แม้ว่าอุปสรรคจะดูไม่เป็นใจกับเราก็ตาม

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements