สุภาษิตคำพังเพยกบเกิดใต้บัวบาน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยกบเกิดใต้บัวบาน
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ก. กบเกิดใต้บัวบาน

ความหมายสุภาษิตคำพังเพยกบเกิดใต้บัวบาน

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงกบ เมื่อเกิดในสภาพแวดล้อมที่ดีงามขนาดไหน ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์สถานที่แห่งนั้นได้ ไม่เห็นคุณค่าของสถานที่ที่กำเนิดมา

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ใกล้สิ่งที่ดีงาม แต่กลับไม่เห็นคุณค่าของสิ่งนั้น

คนที่เกิดหรือมีชีวิตอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี มีชีวิตที่ดี แต่กลับไม่ซึมซับสิ่งดีๆ ใส่ตัว กลับกลายเป็นคนชั่ว เป็นคนไม่ดี คนโบราณเลยบอกกล่าวเป็นสำนวนนี้ และเป็นเรื่องที่น่าเสียดายโอกาส

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยกบเกิดใต้บัวบาน

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตกบเกิดใต้บัวบาน

  • ครอบครัวของ ดร. วินัย เป็นครอบครัวที่อบอุ่น มีฐานะดี มีหน้ามีตาในสังคม โดยมีลูกชาย 3 คน ลูกชายคนโตและคนรองจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชื่อดังในเมืองไทย แต่ลูกชายคนเล็ก กลับทำตัวเหมือน กบเกิดใต้บัวบาน ไม่รักดี เป็นเด็กเกเร ไม่ได้ซึมซับสิ่งดีๆ ที่ครอบครัวมีให้แต่อย่างใด
  • เหมือนกบเกิดใต้บัวบานจริงๆ รู้หรือไม่ว่าสูตรอาหารชาววังโบราณที่สืบทอดมารุ่นต่อรุ่นนั้น ไมใช่ว่าใครก็จะทำได้ง่ายๆ แต่เธอที่อยู่ใกล้ชิดสิ่งเหล่านี้กลับไม่สนใจจะเรียนรู้
  • พ่อแม่เขาก็เป็นคนดีเป็นที่นับหน้าถือตา แต่ลูกกลับทำตัวเป็น กบเกิดใต้บัวบาน วันๆ เอาแต่เที่ยวเตร่
  • เจ้าแดงอาศัยอยู่ใกล้วัดได้รู้ได้เห็นวิธีปฏิบัติตนที่ดีงามของพระและคนที่มาทำบุญ แต่กลับไม่เอาเป็นแบบอย่าง กลับทำตัวเกกมะเหรกเกเรไปทั่ว
  • คนที่เกิดในครอบครัวที่ดี สังคมดี แต่กลายเป็นคนเกเร นิสัยไม่ดี สาเหตุหลัก ก็มาจาก การเลี้ยงแบบตามใจ และคนเหล่านี้ หากเป็นคนไม่ดี ก็มักจะสร้างความเดือดร้อน และความเสียหายมากกว่าคนอื่น โดยเฉพาะคนที่พ่อแม่ พี่น้อง มีอำนาจอิทธิพล นี่แหละกบเกิดใต้ตัวบานจริงๆ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements