สุภาษิตคำพังเพยชักตะพานแหงนเถ่อ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยชักตะพานแหงนเถ่อ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ช. ชักตะพานแหงนเถ่อ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยชักตะพานแหงนเถ่อ

ที่มาของสำนวน สำนวนนี้สื่อถึงการดึงหรือชักไม้มาทอดพาดไว้เป็นสะพานเพื่อรอให้คนข้ามไปมา แต่ก็ต้องชักค้างอยู่ หรือแหงนเถ่อรอเก้ออยู่อย่างนั้น เพราะไม่มีคนข้ามนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ตั้งใจทําอะไรแล้วไม่เป็นผลสําเร็จ ต้องคอยค้างอยู่

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยชักตะพานแหงนเถ่อ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตชักตะพานแหงนเถ่อ

 • การรอความรักจากใครสักคน ก็เหมือนชักตะพานแหงนเถ่อจริงๆ อย่าไปขอความรักจากใครเลย คนไม่ใช่คือไม่ใช่ รักตัวเองให้ดีก่อน เดี๋ยวก็มีคนมารักเราเอง
 • เขากำลังจะได้เลื่อนตำแหน่งงานเป็นผู้จัดการฝ่าย แต่ผู้บริหารเกิดมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างในองค์กรใหม่ทำให้เข้าต้องชักตะพานแหงนเถ่อรอต่อไปอีก
 • หลังจากชักตะพานแหงนเถ่อมาหนึ่งเดือน ที่ประชุม ครม.เมื่อวานซืน ก็เปิดไฟเขียวให้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5 เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป
 • จอร์น เมเยอร์ มีกำหนดการมาเล่นทัวร์คอนเสริตที่ประเทศไทย แฟนๆ ก็แห่กันไปจองบัตรอย่างคับคั่ง แต่เมื่อใกล้ถึงกำหนด กลับมีการเลื่อนทัวร์คอนเสริตอย่างไม่มีกำหนด ทำให้แฟนๆช าวไทยต้องชักตะพานแหงนเถ่อรอต่อไปไม่รู้อีกกี่เดือน
 • “ชัก ทรัพย์ส่งป้อนสื่อ ปองสาว
  ตะพาน รับกลับชักฉาว ชั่วช้า
  แหงน เปล่าเจ่าใจหนาว จ่อนั่ง
  เถ่อ เทียบกุลาหลงคว้า ปักเป้าขาดลอยฯ” ชักตะพานแหงนเถ่อ โคลงสุภาษิตประจำภาพในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ภาพที่ ๑๙๑

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements