สุภาษิตคำพังเพยตาบอดสอดตาเห็น ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยตาบอดสอดตาเห็น

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ต. ตาบอดสอดตาเห็น

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยตาบอดสอดตาเห็น

ที่มาของสำนวน เปรียบกับคนตาบอดที่มองไม่เห็นอะไร แต่อวดรู้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้

ตามปกติธรรมดาธรรมชาติของคนที่ตาบอดก็จะมองอะไรไม่เห็นอยู่แล้ว แต่เมื่อมีคนมาเล่าเรื่องต่างๆ ให้ฟังซึ่งอาจจะเป็นเรื่องเท็จ หรือ ริงก็ไม่อาจจะที่ทราบได้ เพราะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ และ ตาก็มองไม่เห็น ควรที่จะรับฟังเฉยๆ แต่นี่กลับนำไปพูดเล่าต่อ และขยายความเหมือนกับว่าตนเองอยู่ในเหตุการณ์ และมองเห็นอย่างทะลุปรุโปร่ง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ อวดรู้ในเรื่องที่ตนไม่รู้ อวดรู้อวดเก่งในเรื่องที่ไม่รู้จริง ไม่ฉลาดจริง กล่าวคือ คนที่ชอบอวดรู้ในเรื่องที่ตนเองไม่รู้ หรือรู้เพียงเล็กๆ น้อย แต่นำไปพูดขยายความอย่างกว้างขวาง

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยตาบอดสอดตาเห็น

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตตาบอดสอดตาเห็น

  • กรณีการปั่นหุ้นใหญ่ระดับประเทศ เราอย่าไปวิพากษ์วิจารณ์ทั้งๆ ที่ยังไม่มีข้อมูลเลย เพราะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรยังไม่ทราบแน่ชัด อย่าทำเป็นตาบอดสอดตาเห็นเลย ให้เขาทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ทราบแน่ชัดเสียก่อน แล้วเราจึงนำมาวิพากษ์วิจารณ์กัน
  • เขาก็เป็นแค่พวกตาบอดสอดตาเห็น ทำมาเป็นเก่งอ้างอิงข้อกฏหมาย แต่ไม่รู้จริงหรอก อย่าไปสนใจเลย
  • อย่าเป็นพวกตาบอดสอดตาเห็น เข้าใจไหม! เวลาจะฟังอะไร ให้มองสองด้านก่อนเสมอ แล้วค่อยพูด
  • คุณอย่าไปเสียเวลาอธิบายให้มากความเลย พวกตาบอดสอดตาเห็น อธิบายไปก็เท่านั่น
  • ชีวิตตัวเองยังไม่ดี ก็อย่าทำตัวตาบอดสอดตาเห็น เอาเวลาไปสอดเรื่องไม่เป็นเรื่อง ไปพัฒนาตัวเอง พัฒนาชีวิต เพื่อตัวเอง ครอบครัวสบายจะดีกว่า

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube