สุภาษิตคำพังเพยชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ช. ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

ที่มาของสำนวน ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน เป็นคำสุภาษิต ของชาวโลก ที่มุ่งหมายถึง การได้รับความสุขและความทุกข์ สลับกันไป ไม่แน่นอน ซึ่งก็คือในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง วิบาก การได้รับผลของกรรมที่ดี ไม่ดี

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ในช่วงชีวิตของคนเราไม่มีอะไรเป็นที่แน่นอน มีทั้งสุขและทุกข์ มีทั้งดีและร้าย สลับกันไป

สำนวนนี้เป็นบทเรียนชีวิต โดยชีวิตคนเราเอาแน่นอนอะไรไม่ได้ เดี๋ยวรุ่งเรือง เดี๋ยวตกอับ ดังนั้นเมื่อถึงคราวตกอับ ก็อย่าเพิ่งท้อถอย หรือหมดอาลัยในชีวิต และเมื่อถึงคราวรุ่งเรือง มีอำนาจวาสนา ก็อย่าลืมตัว อย่าประมาท

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน

  • อย่าเสียใจไปเลย คราวนี้ขาดทุน คราวหน้าคงได้กำไร คนเราชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน นี่แหละชีวิตการค้าขาย
  • ตอนนี้เธอได้ดีประสบความสำเร็จทุกๆอย่าง แต่อย่าใช้ชีวิตประมาทแบบทุกวันนี้เลย ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน ชีวิตคนเรามีทั้งดีและร้าย ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น
  • ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน อย่าเหิม อย่าเห่อ ทะเยอ ทะยาน อย่าคิด ต้องการ เที่ยวทำตัว เป็นหัวเรือใหญ่ ถึงระบือ มีชื่อก้องฟ้า แล้ว สักครา ต้องล่วงลงได้ อย่าคิดว่าตัวเลิศล้ำ อย่าตามใจตัวเป็นใหญ่ พลาดพลั้งร่วงมาเมื่อไหร่ จะไม่มีใคร เอาใจปรนเปรอ
  • ตอนนี้เธอได้ดีประสบความสำเร็จทุกๆอย่าง แต่อย่าใช้เธออย่างเพิ่งหมดกำลังใจ ชีวิตของเราไม่มีอะไรแน่นอน ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน คราวนี้เธอขาดทุน แต่คราวหน้าเธออาจจะประสบความสำเร็จก็ได้ประมาทแบบทุกวันนี้เลย ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน ชีวิตคนเรามีทั้งดีและร้าย ไม่รู้ว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้น
  • ตอนนี้ธุรกิจกำลังไปได้ดี นายก็อย่าประมาทล่ะ ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน คนเรามันมีดีมีร้ายสลับกันไป ไม่มีใครรู้หรอกว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้น

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements