สุภาษิตคำพังเพยชักซุงตามขวาง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยชักซุงตามขวาง

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ช. ชักซุงตามขวาง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยชักซุงตามขวาง

ที่มาของสำนวน ในอดีตมีการทำอาชีพตัดไม้ เวลาชักซุง หรือลากซุงก็จะผูกเชือกที่ปลายแล้วชัก หรือลากตามความยาวของท่อนซุง การดึงเอาซุงออกทางด้านขวาง(ด้านสกัด) ซึ่งเป็นวิธีที่ผิดปกติทำให้ดึงออกมาอย่างยากลำบาก

เราจะทำอะไรต้องทำให้ถูกต้องตามวิธี และขนบธรรมเนียมประเพณี ถูกระเบียบแบบแผน สอดคล้องต้องตรงตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญ อย่าไปฝืนกระแสโลก จึงจะสะดวกปลอดภัยไม่มีคนคัดค้าน แต่ถ้าเราดันทุรังถือดีถือว่ามีพวกมากจะทำอย่างใดก็ย่อมทำได้ ไม่ยอมฟังเสียงคัดค้านจากผู้อื่น มันก็จะประสบกับการต่อต้านจากผู้คน ทำให้เกิดความยุ่งยาก และลำบาก

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ทําอะไรที่ไม่ถูกวิธีย่อมได้รับความลําบาก หรือขัดขวางผู้มีอํานาจย่อมได้รับความเดือดร้อน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยชักซุงตามขวาง

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตชักซุงตามขวาง

  • อย่าทำตัวชักซุงตามขวาง ทำตัวขวางโลก ไม่ได้ประโยชน์อะไร แถมยังให้คนอื่นเกลียด คนฉลาดย่อมหมุนตามโลก คนโง่อยากให้โลกหมุนตาม
  • ถ้าคุณยังทำงานชักซุงตามขวางอยู่แบบนี้เมื่อไหร่จะเจริญ เพื่อนรุ่นเดียวกันเขามีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตไปถึงไหนกันแล้ว
  • ในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัทแห่งหนึ่ง จะต้องทำการใส่วัตถุดิบในสองช่วงการผลิต แต่ในวันนั้นพนักงานที่ควบคุมคนใหม่ ไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ทำให้สินค้าที่ได้ไม่ตรงตามมาตรฐาน เป็นเหตุให้บริษัทขาดทุนเป็นจำนวนมาก
  • เพราะเขาทำงานแบบชักซุงตามขวาง ไม่ทำตามวิธีการขั้นตอนที่วางไว้ จึงทำให้งานเสร็จไม่ทันกำหนด บริษัทชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกค้าไปเป็นจำนวนมาก
  • อย่าไปยุ่งกับเขาเลย เราแค่คนธรรมดา เขาเป็นคนมีอำนาจ เหมือนชักซุงตามขวาง สู้ไม่ได้ แถมลำบากเดือดร้อนกลับมาหาตัวอีก อยู่ในที่ของเราดีกว่า

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube