100+ รวมแคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษ ทุกอารมณ์!

แคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษ

ความรักคำสั้นๆ แต่เป็นสิ่งที่ค้ำจุ้นโลกด้วยความรู้สึกของคนหรือสัตว์ เรามาแชร์แคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษ โดนๆ กันดีกว่า หากเรารักใครสักคนก็อย่างจะแบ่งปันคำพูดดีๆ ให้หัวใจเบิกบาน!💗

รวมแคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษ โดนๆ ทุกอารมณ์

คุณรักใครสักคนไหม อยากจะแบ่งปันความรู้สึกเหล่านั้นด้วยบทกวี บทกลอนสวยๆ ด้วยภาษาอังกฤษ เราได้คัดสรรคำคมความรักภาษาอังกฤษทุกอารมณ์ไม่ว่าจเป็นความรักแบบซึ้งๆ แบบสั้นๆ หรือกวนๆ ไม่ว่าแบบไหนก็ให้คนที่เรารักยิ้มได้แน่นอน!

แคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษหวานๆ ซึ้งๆ

แคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษหวานๆ ซึ้ง

“I swear I couldn’t love you more than I do right now, and yet I know I will tomorrow. – ฉันสาบานว่าฉันไม่สามารถรักคุณได้มากกว่าที่ฉันทำในตอนนี้ แต่ฉันรู้ว่าฉันก็จะทำในพรุ่งนี้”😇

“I think the perfection of love is that it’s not perfect. – ฉันคิดว่าความสมบูรณ์แบบของความรักคือมันไม่สมบูรณ์แบบนั่นแหละ”💗✌️

“You are the last thought in my mind before I drift off to sleep and the first thought when I wake up each morning. – เธอเป็นความคิดสุดท้ายในใจของฉันก่อนนอน และเป็นความคิดแรกที่นึกถึงเมื่อฉันตื่นขึ้นทุกเช้า”💭🥰

“Becuase it’s a best love time, so i wanna stop time – เพราะมันเป็นช่วงเวลาความรักที่ดีที่สุด ฉันก็เลยอยากจะหยุดเวลาเอาไว้”⌛💞

“Love is when the other person’s happiness – ความรัก คือ เวลาที่ความสุขของอีกฝ่ายสำคัญกว่าความสุขของคุณ”🥰

“The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it come in. – สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะมอบความรักและปล่อยให้มันเข้ามา”📚📖😌

“To the world you may be one person, but to one person you are the world. – สำหรับโลกนี้เธออาจเป็นคนๆ เดียว แต่สำหรับคนๆ เดียวเธอคือโลกของฉัน”😍

“To love and be loved is to feel the sun from both sides. – 
การรักและถูกรัก คือการสัมผัสถึงแสงแดดจากทั้งสองด้าน”🌞

“You know it’s love when all you want is that person to be happy, even if you’re not part of their happiness. – คุณจะรู้ว่าความรักคือสิ่งที่คุณต้องการคือให้คนๆ นั้นมีความสุขแม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความสุขก็ตาม”🥲

“Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world. – ทุกที่ ที่ฉันมองฉันจะนึกถึงความรักของเธอ เธอคือโลกของฉัน”😇💗

“The supreme happiness of life consists in the conviction that one is loved. – ความสุขสูงสุดของชีวิตประกอบด้วยความเชื่อมั่นว่ามีคนรัก”😇

“Love is of all passions the strongest, for it attacks simultaneously the head, the heart, and the senses. – ความรักเป็นสิ่งที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุด เพราะมันจะจู่โจมศีรษะ หัวใจและความรู้สึกไปพร้อมๆ กัน”😖

“When one sees something especially wonderful, it’s always nice to have someone to share it with. – เมื่อมีคนเห็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษก็มักจะมีคนมาแบ่งปันด้วย”☺️

“Time and time again I have to pinch myself when I see you next to me. You are my dream come true. – ครั้งแล้วครั้งเล่าฉันต้องหยิกตัวเองเมื่อเห็นเธออยู่ข้างๆ ฉัน เธอคือความฝันของฉันที่เป็นจริง”🥰🌈

“Sometimes I wonder if love is worth fighting for, but then I remember your face and I’m ready for war. – บางครั้งฉันก็สงสัยว่าความรักควรค่าแก่การต่อสู้ แต่แล้วฉันก็จำใบหน้าของเธอไว้ และฉันก็พร้อมสำหรับสงครามแล้ว”😊

“Everytime i see you, I fall in love all over again. – ทุกครั้งที่ฉันเห็นคุณ ฉันก็ตกหลุมรักอีกครั้ง”🥰💞

“You are the answer to every prayer I’ve offered. You are a song, a dream, a whisper, and I don’t know how I could have lived without you for as long as I have. – คุณคือคำตอบสำหรับทุกคำอธิษฐานที่ฉันเสนอ คุณคือบทเพลงความฝันเสียงกระซิบและฉันไม่รู้ว่าฉันจะอยู่ได้อย่างไรโดยไม่มีคุณตราบเท่าที่ฉันมี”🥰🎼

“Trust your heart if the seas catch fire, live by love though the stars walk backward. – วางใจหัวใจของคุณหากทะเลลุกเป็นไฟใช้ชีวิตด้วยความรักแม้ว่าดวงดาวจะเดินถอยหลัง”💗

“There is never a time or place for true love. It happens accidentally, in a heartbeat, in a single flashing, throbbing moment. – ไม่มีวันหรือสถานที่สำหรับรักแท้ มันเกิดขึ้นโดยบังเอิญ ในจังหวะการเต้นของหัวใจ ในช่วงเวลาที่สั่นไหวเพียงครั้งเดียว”❤️‍🔥

“I love you begins by I, but it ends up by you. – ความรักของฉันให้มันเริ่มต้นโดยฉัน และมันจบลงที่เธอ”🥰

“The best and most beautiful things in this world cannot be seen or even heard, but must be felt with the heart with love. – สิ่งที่ดีที่สุดและสวยงามที่สุดในโลกนี้ไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยินได้ แต่ต้องสัมผัสได้ด้วยใจด้วยความรัก”🌎💗

“Love is like a virus. It can happen to anybody at any time. – ความรักก็เหมือนไวรัส อาจเกิดขึ้นกับใครคนใดก็ได้ตลอดทุกเมื่อ”😷💗

“Live Simply, Luagh Often, Love Deeply –  จงใช้ชีวิตให้เรียบง่าย หัวเราะบ่อยๆ และรักอย่างลึกซึ้งที่สุด“😄

“Maybe we loved with a love that was mroe than love – บางทีเรารักกันด้วยความรักที่เป็นมากกว่ารัก”🥰

“Love yourself first and everything else falls into line. You really have to love yourself to get anything done in this world. – รักตัวเองก่อนและทุกอย่างก็เข้ากัน คุณต้องรักตัวเองจริงๆ ถึงจะทำอะไรก็ได้ในโลกนี้”😊💗🌎

“You are the source of my joy, the center of my world and the whole of my heart. – เธอคือแหล่งที่มาของความสุขของฉันเป็นศูนย์กลางของโลกและทั้งหัวใจของฉัน”💞💗

“Everywhere I look I am reminded of your love. You are my world. – ทุกที่ที่ฉันมองฉันจะนึกถึงความรักของเธอ เธอคือโลกของฉัน.”💞🥰

“Love is not about how many days, weeks or months you’ve been together, it’s all about how much you love each other every day. – ความรักไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนวันสัปดาห์หรือเดือนที่คุณอยู่ด้วยกันทุกวัน มันสำคัญที่ขึ้นอยู่กับว่าคุณรักกันมากแค่ไหนในแต่ละวัน”😌

“You are every reason, every hope and every dream I’ve ever had. – คุณคือทุกเหตุผลทุกความหวังและทุกความฝันที่ฉันเคยมี”😊💫🌈

“We accept the love we think we deserve. – เรายอมรับความรักที่เราคิดว่าเราสมควรได้รับ”🙂

“The way to love anything is to realize that it may be lost. – วิธีรักสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือการตระหนักว่าสิ่งนั้นอาจสูญเสียไปได้”🥺💗💔

“I am good, but not an angel. I do sin, but I am not the devil. I am just a small human in a big world trying to find someone to love. – ฉันเก่งแต่ไม่ใช่เทวดานางฟ้า ฉันทำบาปแต่ฉันไม่ใช่มาร ฉันเป็นแค่คนตัวเล็กๆ ในโลกใบใหญ่ที่พยายามหาคนมารัก”🥲💞

“The chances of meeting you on this planet are like finding a needle in haystack… a miracle happened. – โอกาสที่จะได้พบคุณบนโลกใบนี้ก็เหมือนกับการหาเข็มในกองหญ้า… ปาฏิหาริย์เกิดขึ้น”💗🍃

“There’s just something about you I’m scared to lose because I know I won’t find it in anyone else. – มีบางอย่างเกี่ยวกับคุณฉันกลัวที่จะสูญเสียเธอ เพราะฉันรู้ว่าฉันจะไม่พบมันในคนอื่น”🥲

“Our relationship is meant to be. Something that was written in the stars and drawn into our destiny. – ความสัมพันธ์ของเราควรจะเป็นสิ่งที่ถูกเขียนขึ้นในดวงดาวและดึงเข้ามาในโชคชะตาของเรา”💗💫🪐

“And now these three remain: faith, hope and love. But the greatest of these is love. – และตอนนี้ทั้งสามยังคงอยู่: ศรัทธาความหวังและความรัก แต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือความรัก”💗

“Sorrow is how we learn to love. Your heart isn’t breaking. It hurts because it’s getting larger. The larger it gets, the more love it holds. – ความเศร้าโศกคือวิธีที่เราเรียนรู้ที่จะรัก หัวใจของคุณไม่แตกสลาย มันเจ็บเพราะมันใหญ่ขึ้น ยิ่งมีขนาดใหญ่เท่าไหร่ความรักก็ยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น”😌

“Love never dies a natural death. It dies because we don’t know how to replenish its source. It dies of blindness and errors and betrayals. It dies of illness and wounds; it dies of weariness, of witherings, of tarnishings. – ความรักไม่มีวันตายโดยธรรมชาติ มันตายเพราะเราไม่รู้ว่าจะเติมแหล่งที่มาของมันอย่างไร มันตายเพราะตาบอด ความผิดพลาด และการทรยศ มันตายจากความเจ็บป่วยและบาดแผล มันตายด้วยความเหน็ดเหนื่อย ความเหี่ยวแห้ง ความมัวหมอง”🖤

แคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษสั้นๆ

แคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษสั้นๆ

“Thank you for always being my rainbow after the storm.-  ขอบคุณที่คอยเป็นสายรุ้งหลังพายุของฉันเสมอ”🌈🌪️☺️

“If I know what love is, it is because of you. – ถ้าฉันรู้ว่าความรักคืออะไร นั่นก็เป็นเพราะเธอนั่นแหละ”😘

“My heart is perfect because you are in it. – หัวใจของฉันสมบูรณ์แบบเพราะคุณอยู่ในนั้น”😳💗

“Love doesn’t make the world go round. Love is what makes the ride worthwhile. – 
ความรักไม่ได้ทำให้โลกหมุนไป ความรักคือสิ่งที่ทำให้การเดินนั้นทางคุ้มค่า”🌎🙂

“Love is composed of a single soul inhabiting two bodies. – ความรักประกอบด้วยจิตวิญญาณเดียว ที่อาศัยอยู่สองร่าง”😊💞

“A simple “I love you” means more than money. – 
ฉันรักเธอ คำง่ายๆ ที่มีความหมายมากกว่าเงิน”🥰💸

“It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not. –  การถูกเกลียดในสิ่งที่คุณเป็นนั้นดีกว่าการถูกรักในสิ่งที่คุณไม่ใช่”😉

“I don’t know since when that noly you come to my mind – ไม่รู้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่ที่มีเพียงคุณเท่านั้นที่เอยู่ในใจฉัน”💗🥰

“Life without love is like a tree without blossoms or fruit. – ชีวิตที่ปราศจากความรักก็เหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีดอกหรือผล”🥲🌺

“Every love story is beautiful but ours is my favorite. – ทุกๆ เรื่องราวความรักสวยงาม ล้วนแต่เป็นเราสองที่ชื่นชอบ”🥰

“Life is the flower for which love is the honey. –  ชีวิตคือดอกไม้ ส่วนความรักคือน้ำผึ้ง”🌺💗🐝

“You can’t blame gravity for falling in love. – คุณไม่สามารถโทษแรงโน้มถ่วง ที่ทำให้คุณตกหลุมรัก”😣

At the touch of love everyone becomes a poet. – เมื่อสัมผัสถึงความรักทุกคนก็กลายเป็นกวี”🤗🎼

“One word frees us of all the weight and pain of life: That word is love. – คำคำเดียวปลดปล่อยเราจากน้ำหนักและความเจ็บปวดทั้งหมดของชีวิตคำนั้นคือความรัก”💗☺️

You are the single greatest source of my joy. You are the sun of my life and I revolve around you, you nourish me, you give me life. – คุณเป็นแหล่งเดียวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความสุขของฉัน คุณเป็นดวงอาทิตย์ในชีวิตของฉันและฉันหมุนรอบตัวคุณคุณหล่อเลี้ยงฉันคุณให้ชีวิตฉัน”🌞

“You give me the kind of feelings people write novels about. – เธอให้ความรู้สึกเหมือนคนเขียนนิยายเกี่ยวกับฉัน”😳📖

“I will love you until the stars go out, and the tides no longer turn. – ฉันจะรักเธอจนกว่าดวงดาวจะดับลง และกระแสน้ำจะไม่หมุนอีกต่อไป”🥰💗☀️🌊

“When the power of love overcomes the love of power, the world will know peace. – เมื่อพลังแห่งความรักเอาชนะพลังแห่งความรักโลกก็จะรู้จักสันติสุข”🌏💗

“When I saw you I fell in love, and you smiled because you knew. – เมื่อฉันเห็นคุณ ฉันตกหลุมรัก และคุณก็ยิ้มเพราะคุณก็รู้”☺️

“Love is like the wind, you can’t see it but you can feel it. – ความรักก็เหมือนสายลม มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้”🌬️💗

“My six word love story: I can’t imagine life without you. – เรื่องราวความรัก 6 คำของฉัน: ฉันนึกภาพไม่ออกว่าชีวิตจะไม่มีคุณ”😌

“Love is the ultimate expression of the will to live. – ความรักคือการแสดงออกสูงสุดของความตั้งใจที่จะมีชีวิตอยู่”💗😇

“I’ve fallen in love many times… always with you.” – สำหรับคุณฉันตกหลุมรักได้หลายครั้ง… สำหรับเธอเสมอ”😊🤟

“The giving of love is an education in itself. – 
การให้ความรักนั้น เป็นการศึกษาในตัวเอง”📖😌

“There is no charm equal to tenderness of heart. – ไม่มีเสน่ห์ใดๆ ดีเท่ากับความอ่อนโยนของหัวใจ”💗

True love stories never have “endings. – เรื่องราวความรักที่แท้จริงแล้ว มันไม่เคยมีจุดจบ”😌

“Love is that condition in which the happiness of another person is essential to your own. – ความรักคือเงื่อนไขที่ความสุขของบุคคลอื่นที่มีความสำคัญต่อตัวคุณเอง”☺️

“There’s nothing that I wouldn’t do to make you feel my love. – ไม่มีอะไรที่ฉันจะไม่ทำ เพื่อให้คุณรู้สึกถึงความรักของฉัน”😇

“The best thing to hold onto in life is each other. – 
สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือ กันและกัน”🙂💞

“7 billions smiles and yours is my favorite. – 7 พันล้านคนยิ้ม และของเธอคือสิ่งที่ฉันชอบที่สุด”😊

“Love is when the other person’s happiness is more important than your own. ความรักคือเมื่อความสุขของอีกฝ่ายสำคัญกว่าของคุณเอง”😌

“Love isn’t something you find. Love is something that finds you. –  ความรักไม่ใช่สิ่งที่คุณพบ ความรักคือบางอย่างที่หาคุณเจอ”😌

“Keep love in your heart. A life without it is like a sunless garden when the flowers are dead. – เก็บความรักไว้ในใจ ชีวิตที่ปราศจากมันก็เหมือนกับสวนที่ไม่มีแสงแดดเมื่อดอกไม้เหี่ยวเฉา”😌🥀🍂

“When we one loves, one does not calculate. – เมื่อเราได้รักใครก็จะไม่มีการคำนวณอะไรทั้งนั้น”🤓

“Thank you for stealing my eyes from the crowd and stealing my heart from me. –  ขอบคุณ ที่ขโมยสายตาของฉันจากฝูงชน และขโมยหัวใจไปจากฉัน”🥰

“There are only two instances when I will ever want to be with you: now and forever. – มีเพียงสองกรณีที่ฉันอยากจะอยู่กับคุณ คือตอนนี้และตลอดไป”🥰💗

“You are my melody… You are my song of love. – เธอคือเมโลดี้ของฉัน … เธอคือเพลงแห่งความรักของฉัน”🥰🎼

“True love is rare, and it’s the only thing that gives life real meaning. – ความรักที่แท้จริงนั้นหายากและเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ชีวิตมีความหมายอย่างแท้จริง”🥰🌈💕

“The emotion that can break your heart is sometimes the very one that heals it…. – อารมณ์ที่ทำให้หัวใจคุณสลายได้บางครั้งก็เป็นอารมณ์ที่เยียวยามันได้…”😌

“I would rather spend one lifetime with you, than face all the ages of this world alone. – ฉันอยากจะใช้เวลาหนึ่งชีวิตร่วมกับเธอ ดีกว่าเผชิญทุกยุคทุกสมัยในโลกนี้เพียงลำพัง”🥰

แคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษกวนๆ ฮาๆ

แคปชั่นคำคมความรักภาษาอังกฤษกวนๆ ฮาๆ

“Love is sharing your popcorn. – ความรักคือ การแบ่งปันป็อปคอร์นของเธอให้ฉันไง”🤣🍟

I solemnly swear I am up to no good. Especially when I am all alone with you! – ฉันสาบานอย่างเคร่งขรึมว่าฉันคิดไม่ดี โดยเฉพาะแค่เมื่อฉันอยู่คนเดียวกับเธอ!”😂

“Will you lend me a kiss? I promise to give it back. – คุณจะให้ฉันจูบไหม ฉันสัญญาว่าจะจูบคืนให้ด้วยนะ”😘😅

“I love you more than coffee, but please don’t make me prove it. – ฉันรักเธอมากกว่ากาแฟ แต่อย่าให้ฉันพิสูจน์เลยนะ”🤭💗☕

“I love being married. It’s so great to find one special person you want to annoy for the rest of your life. – ฉันรักการแต่งงานมันยอดเยี่ยมมากที่ได้พบคนพิเศษ ที่คุณอยากจะโดนกวนไปตลอดชีวิต”😆

“Romance is the icing, and love is the cake. – ความโรแมนติกของฉันคือน้ำตาลไอซิ่ง และความรักคือเค้ก”😍🍰

“I love my job only when I’m on vacation. – ฉันรักงานของฉันก็ต่อ เมื่อฉันอยู่ในช่วงพักร้อน”😆

“You love flowers, but you cut them. You love animals, but you eat them. You tell me you love me, so now I’m scared! – คุณรักดอกไม้ แต่คุณตัดมัน คุณรักสัตว์ แต่คุณกินมัน คุณบอกว่าคุณรักฉันตอนนี้ฉันกลัว!”😳

“A person who always disturbs you is a person who loves you. – คนที่คอยรบกวนคุณอยู่เสมอคือคนที่รักคุณ”😖

“You must be made of Iodine, Livermorium, and Uranium because I Lv U! –  คุณต้องทำจากไอโอดีนลิเวอร์โมเรียมและยูเรเนียมเพราะ I Love U!”🤓💗

“I lost my teddy bear, can I sleep with you? – ฉันทำตุ๊กตาหมีหาย งั้นฉันขอนอนกับคุณแทนได้ไหม”😂🐻

“If love is blind, why is lingerie so popular? – ถ้าความรักทำให้ตาบอดทำไมชุดชั้นในจึงเป็นที่นิยม?”🤭

“All you need is love. But a little chocolate now and then doesn’t hurt. – สิ่งที่คุณต้องการคือความรัก แต่ตอนนี้ช็อคโกแลตเล็กน้อยแล้วไม่เจ็บ”😅🍮

“Love is an ocean of emotions entirely surrounded by expenses. – ความรักเป็นมหาสมุทรแห่งอารมณ์ที่รายล้อมไปด้วยรายจ่าย”🤑

“I may look like a potato now, but one day I’ll turn into fries and you’ll want me then. – ตอนนี้ฉันอาจดูเหมือนมันฝรั่งธรรมดาที่เธอไม่สนใจ แต่วันหนึ่งฉันจะกลายเป็นมันเฟรนฟรายและเธอจะต้องการฉัน”😝🍟

“Love is grand; divorce is a hundred grand. – ความรักยิ่งใหญ่ การหย่าร้างเป็นเรื่องใหญ่กว่า”🥲

“I love you forever… but I can’t live that long. – ฉันรักเธอตลอดไป… แต่ฉันอยู่ได้ไม่นานแค่นั้นเอง”🥰😂

“I looked into my wallet and it was empty, I looked through all my pockets and they were all empty. Then I looked into my heart and I found you, and only then I figured out how rich I was. – ฉันมองเข้าไปในกระเป๋าเงินของฉันและมันว่างเปล่าฉันมองผ่านกระเป๋าทั้งหมดของฉันและมันว่างเปล่าทั้งหมด จากนั้นฉันก็มองเข้าไปในหัวใจของฉันและฉันก็พบคุณแล้วฉันก็รู้ว่าฉันร่ำรวยแค่ไหน”🤣💗

“Love is like Heaven, but it can hurt like Hell. – ความรักก็เหมือนสวรรค์ แต่เจ็บได้เหมือนนรก”😂

“I want someone who will look at me the same way I look at chocolate cake. – ฉันต้องการใครสักคนที่จะมองฉันแบบเดียวกับที่ฉันมองเค้กช็อกโกแลต”😘🎂

“You want to know who I’m in love with? Read the first word again. – เธออยากรู้ไหมว่าฉันหลงรักใคร อ่านคำแรกอีกครั้ง”😍

“Always follow your heart, but remember to bring your brain along! – ทำตามหัวใจของคุณเสมอ แต่อย่าลืมนำสมองของคุณไปด้วย!”🤣

“Love is being stupid together. – 
ความรักคือการโง่ด้วยกันทั้งคู่ ว่ามั้ย!?”🤪

“If love is the answer, could you please rephrase the question? – ถ้าความรักคือคำตอบคุณช่วยเรียบเรียงคำถามใหม่ได้ไหม”😂

“Romantic love is mental illness. But it’s a pleasurable one. – ความรักโรแมนติกคือความเจ็บป่วยทางจิต แต่มันเป็นสิ่งที่น่าพึงพอใจ”🤪

“Do you believe in love at first sight, or should I walk by again? – คุณเชื่อในรักแรกพบรึปล่าว หรือฉันควรจะเดินตามอีกครั้งดีนะ?”🤣

“People say you can’t live without love, but I think oxygen is more important. – ผู้คนบอกว่าคุณไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากความรัก แต่ฉันคิดว่าออกซิเจนสำคัญกว่า”😅👌

“Gravitation can not be held responsible for people falling in love. – แรงโน้มถ่วงไม่สามารถรับผิดชอบ ต่อคนที่ตกหลุมรักได้”😝

“You’re basically the cutest thing I have ever loved, after my cat. – 
โดยพื้นฐานแล้วคุณเป็นสิ่งที่น่ารักที่สุดที่ฉันเคยรัก รองจากแมวของฉัน”😘🐱

“If there’s no love in the world,… let’s make some. หากไม่มีความรักในโลก… งั้นเรามาสร้างกันเถอะ”😝

“Your legs must be tired because you have been running through my mind all night. – ขาของคุณต้องเหนื่อยแน่ๆ เพราะคุณวิ่งผ่านความคิดของฉันมาตลอดทั้งคืน”🤣💭

“Her idea of a romantic setting is one that has a diamond in it. – ความคิดของเธอเกี่ยวกับบรรยากาศโรแมนติก คือสิ่งที่มีเพชรอยู่ในนั้น”😏💎

“Love is a lot like a backache, it doesn’t show up on X-rays, but you know it’s there. – ความรักเป็นเหมือนอาการปวดหลัง แต่ไม่ปรากฏในภาพเอกซ์เรย์ แต่คุณรู้ว่ามันอยู่ที่นั่น”😂

“I always wake up smiling… I think it’s your fault. – ฉันตื่นขึ้นมายิ้มเสมอ… ฉันคิดว่ามันเป็นความผิดของเธอนั่นแหละ”🤭

“Love is like dew that falls on both nettles and lilies. – ความรักเปรียบเสมือนน้ำค้างที่ตกลงบนเมล็ดหมามุ่ยและดอกลิลลี่ (ทั้งสวยงามทั้งเจ็บในเวลาเดียวกัน)”😆

“Our love is like a train with no brakes, unstoppable. – ความรักของเราก็เหมือนรถไฟที่ไม่มีเบรคไม่มีทางหยุดได้”😘🛤️

“Some people walk into our lives and leave footprints on our hearts. Others walk into our lives and we want to leave footprints on their face! – บางคนเดินเข้ามาในชีวิตของเราและทิ้งรอยเท้าไว้บนหัวใจของเรา คนอื่น ๆ เดินเข้ามาในชีวิตของเราและเราต้องการทิ้งรอยเท้าไว้บนใบหน้าของพวกเขา!”🤣

“What the world really needs is more love and less paperwork. – สิ่งที่โลกต้องการจริงๆ คือ ความรักที่มากขึ้นและงานเอกสารน้อยลง”🤣