นิทานอีสป เรื่อง “บีเวอร์ผู้ค้ำจุนพื้นที่ชุ่มน้ำ” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องบีเวอร์ผู้ค้ำจุนพื้นที่ชุ่มน้ำ ไทย-Eng

“บีเวอร์ผู้ค้ำจุนพื้นที่ชุ่มน้ำ” เป็นนิทานอีสปที่สอนให้เรารู้จักการสร้างคุณค่าต่อตัวเอง ผู้อื่น และโลกใบนี้ ความสุขอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็นทรัพย์สมบัติ อาจจะเพียงแต่ประโยชน์ที่เราทำได้ต่อทุกสิ่งที่ดี

นิทานอีสปเรื่องบีเวอร์ผู้ค้ำจุนพื้นที่ชุ่มน้ำ

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในป่าอันเงียบสงบ บีเวอร์ชื่อเบนนี่ ได้สร้างที่พักของเขาใกล้กับแม่น้ำที่ส่องประกายระยิบระยับ เบนนี่มีชื่อเสียงในด้านทักษะงานไม้อันน่าทึ่งของเขา ด้วยฟันอันแหลมคมและสัญชาตญาณอันเฉียบแหลมของเขา เขาสามารถโค่นต้นไม้ สร้างเขื่อนที่สลับซับซ้อน และสร้างที่พักแสนสบายได้

Once upon time, In a tranquil forest, a beaver named Benny built his lodge near a glistening river. Benny was renowned for his remarkable woodworking skills. With his sharp teeth and keen instincts, he could fell trees, create intricate dams, and craft cozy lodges.

วันหนึ่ง ขณะที่เบนนี่ กำลังง่วนอยู่กับการสร้างเขื่อนใหม่ สัตว์ที่อยากรู้อยากเห็นกลุ่มหนึ่งก็มารวมตัวกันเพื่อดู พวกเขาทึ่งในฝีมือและประสิทธิภาพของเขา เหล่าสัตว์ต่างประทับใจมากที่พวกเขาเข้าหาเบนนี่ พร้อมข้อเสนอ

One day, as Benny was busy building a new dam, a group of curious animals gathered to watch. They marveled at his craftsmanship and efficiency. The animals were so impressed that they approached Benny with a proposal.

“เบนนี่ ที่รัก” กระต่ายพูด “พรสวรรค์ของเจ้าไม่ธรรมดาจริงๆ เรากำลังเผชิญภาวะที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกกับบ้านที่พังทลาย เจ้าจะช่วยสร้างที่พักพิงให้เราได้ไหม”

“Dear Benny,” said the rabbit, “your talents are extraordinary. We’re facing a dilemma with our homes falling apart. Would you help us build shelters?”

เบนนี่ฟังอย่างตั้งใจและเห็นด้วย เขารู้สึกเป็นเกียรติที่ทักษะของเขาสามารถสร้างประโยชน์ให้กับชุมชนได้ ในไม่ช้า พวกสัตว์ก็รวบรวมวัสดุที่จำเป็น และเบนนี่ก็เริ่มทำงาน เขาออกแบบโพรงที่สะดวกสบาย รังที่อบอุ่น และถ้ำที่ปลอดภัยสำหรับสัตว์แต่ละตัว

Benny listened attentively and agreed. He felt honored that his skills could benefit the community. Soon, the animals gathered the necessary materials, and Benny set to work. He designed cozy burrows, snug nests, and secure dens for each animal.

เมื่อเบนนี่ ทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยทั้งกลางวันและกลางคืน ที่พักของเขาก็เริ่มแสดงอาการโคลงเคลง โครงสร้างที่เคยเก่าแก่ตอนนี้อยู่ในสภาพระส่ำระสาย สัตว์เพื่อนของเขาสังเกตเห็นสิ่งนี้และเป็นห่วง

As Benny tirelessly worked day and night, his own lodge began to show signs of neglect. The once-pristine structure was now in disarray. His fellow animals noticed this and were concerned.

“เบนนี่ที่รัก” กวางพูดอย่างใจดี “เรารู้สึกขอบคุณมากสำหรับความช่วยเหลือของเจ้า แต่เราสังเกตเห็นว่าที่พักของเจ้าก็ต้องการความสนใจเช่นกัน”

“Dear Benny,” the deer spoke kindly, “we’re so grateful for your help, but we’ve noticed that your lodge needs attention too.”

เบนนี่ยิ้มอย่างอบอุ่นและตอบว่า “ขอบคุณสำหรับความห่วงใย ข้ารู้สึกอบอุ่นใจที่เห็นทุกคนปลอดภัยและสบาย ข้าจะดูแลที่พักของข้า เมื่อที่พักของทุกคนเรียบร้อยดี”

Benny smiled warmly and replied, “Thank you for your concern. It warms my heart to see all of you safe and comfortable. I will tend to my lodge once everyone else is settled.”

จากวันกลายเป็นสัปดาห์ และตอนนี้บ้านของสัตว์ก็เสร็จสมบูรณ์และได้รับการดูแลอย่างดี ถึงกระนั้น ที่พักของเบนนี่ก็ยังคงไม่ถูกแตะต้อง ในที่สุดเบนนี่ก็เริ่มซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของตัวเองด้วยความเหนื่อยล้า

Days turned into weeks, and the animals’ homes were now complete and well-maintained. Yet, Benny’s lodge remained untouched. Wearied by his selflessness, Benny finally started repairing his own dwelling.

เหล่าสัตว์สังเกตเห็นการอุทิศตนเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเบนนี่ และพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะตอบแทนบุญคุณ พวกเขาร่วมกันทำงานอย่างขยันขันแข็งเพื่อสร้างที่พักของเบนนี่ขึ้นมาใหม่ เพื่อให้มั่นใจว่ามันจะต้องงดงามสมกับที่ฝีมือของเขาสมควรได้รับ และเบนนี่ก็มีความสุขมากในการทำประโยชน์ของเขาให้เพื่อนร่วมโลก

The animals noticed Benny’s dedication to their well-being, and they decided to return the favor. Together, they worked diligently to rebuild Benny’s lodge, ensuring that it was as splendid as his craftsmanship deserved. And Benny was very happy to do his good for the world.

นิทานอีสปบีเวอร์ผู้ค้ำจุนพื้นที่ชุ่มน้ำ

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความเมตตาและความเสียสละสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นตอบแทนได้”

  • ความไม่เห็นแก่ตัวและความเป็นชุมชน: ความตั้งใจของเบนนี่ที่จะช่วยเหลือผู้อื่น แม้จะต้องแลกกับความสบายของตัวเองก็ตาม เป็นการเน้นย้ำถึงคุณค่าของความไม่เห็นแก่ตัวและการสนับสนุนจากชุมชน
  • การดูแลผู้อื่นและตนเองให้สมดุล: แม้ว่าการช่วยเหลือผู้อื่นจะเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม แต่การละเลยความเป็นอยู่ที่ดีของเราอาจนำไปสู่ปัญหาได้ การสร้างความสมดุลเป็นสิ่งสำคัญสำหรับสุขภาพและความสุขโดยรวมของเรา
  • ความกตัญญูกตเวทีและการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน: การตัดสินใจของสัตว์ที่จะช่วยเหลือเบนนี่ แสดงให้เห็นถึงความกตัญญูและความสำคัญของการตอบแทนความเมตตา ในการช่วยเหลือเขาพวกเขาสร้างความรู้สึกเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและซาบซึ้ง
  • รับรู้ถึงการมีส่วนร่วม: สัตว์เหล่านี้รับรู้ถึงทักษะและความพยายามของเบนนี่ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการยอมรับและเห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมของคนรอบข้าง

“Kindness and selflessness can inspire others to return the favor.”

  • Selflessness and community: Benny’s willingness to help others, even at the expense of his own comfort, underscores the value of selflessness and community support.
  • Balancing care for others and self: While helping others is admirable, neglecting our own well-being can lead to problems. Striking a balance is essential for our overall health and happiness.
  • Gratitude and reciprocity: The animals’ decision to assist Benny exemplifies gratitude and the importance of returning kindness. In helping him, they created a sense of unity and appreciation.
  • Acknowledging contributions: The animals recognized Benny’s skills and efforts, emphasizing the importance of acknowledging and valuing the contributions of those around us.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เตือนเราถึงความสำคัญของความไม่เห็นแก่ตัว ความสมดุล และความผูกพันของชุมชน แสดงให้เห็นว่าการบ่มเพาะจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือจะเป็นประโยชน์ต่อทุกคน และท้ายที่สุดจะก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่กลมกลืนและเอื้ออาทรกัน

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children