นิทานอีสป เรื่อง “หมาป่ากับลูกแกะ” ไทย-Eng

นิทานอีสปหมาป่ากับลูกแกะ ไทย-Eng
X
Advertisements

“หมาป่ากับลูกแกะ” เป็นนิทานที่เตือนใจเกี่ยวกับอำนาจ การใช้อำนาจในทางที่ผิด และความไม่ยุติธรรม การใช้อำนาจในทางที่ผิดย่อมเกิดผลลัพธ์ที่น่าเศร้าเสมอ

นิทานอีสปเรื่องหมาป่ากับลูกแกะ

ในวันที่แดดอุ่น ลูกแกะที่กระหายน้ำตัวหนึ่งกำลังดื่มน้ำจากลำธารใสอย่างมีความสุข หมาป่าผู้หิวโหย มันเห็นโอกาสที่จะกินลูกแกะ หมาป่าเข้าหาลูกแกะด้วยเจตนาร้าย พร้อมที่จะฉวยโอกาสตอบสนองความหิวของมัน

On a warm sunny day, a thirsty lamb was happily drinking water from a clear stream. Unbeknownst to the lamb, a hungry wolf spotted her and saw an opportunity for a meal. The wolf approached the lamb with ill intentions, ready to seize the chance to satisfy his hunger.

เพื่อหาข้ออ้างในการโจมตี หมาป่าจึงตัดสินใจเผชิญหน้ากับลูกแกะและจับผิดมัน มันตะคอก “เจ้ากล้าดียังไงมาทำให้น้ำที่ข้าดื่มอยู่สกปรก! เจ้าต้องชดใช้สำหรับการดูหมิ่นของเจ้า!”

Looking for an excuse to attack, the wolf decided to confront the lamb and find fault with him. He barked, “How dare you dirty the water that I am drinking! You must pay for your disrespect!”

ลูกแกะผู้ไร้เดียงสาทั้งสับสนและหวาดกลัวตอบว่า “แต่ท่านครับ ผมอยู่ท้ายน้ำจากคุณ เป็นไปไม่ได้ที่ผมจะทำให้น้ำที่คุณดื่มสกปรก”

Confused and frightened, the innocent lamb replied, “But sir, I am downstream from you. It is impossible for me to dirty the water you are drinking.”

หมาป่าเจ้าเล่ห์ยังคงกล่าวหาต่อไปโดยไม่มีใครขัดขวาง อ้างเท็จและยืนกรานในความผิดของลูกแกะ ลูกแกะอ้อนวอนหมาป่า พยายามอย่างมากที่จะหาเหตุผลกับเขาและพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของมัน

Undeterred, the cunning wolf continued his accusations, making up false claims and insisting on the lamb’s guilt. The lamb pleaded with the wolf, desperately trying to reason with him and prove him innocence.

เมื่อหมาป่าเริ่มหงุดหงิดกับความไร้เดียงสาที่ไม่เปลี่ยนแปลงของลูกแกะ เขาก็ตระหนักว่าความพยายามที่จะพิสูจน์เจตนาร้ายของเขานั้นล้มเหลว ไม่สามารถหาเหตุผลที่เหมาะสมที่จะโจมตีลูกแกะได้ เขาคำรามว่า “ถ้าไม่ใช่เจ้า ก็คงจะเป็นพ่อของเจ้าในตอนนั้น!” เขากระโจนเข้าใส่ลูกแกะและปลิดชีวิตลูกแกะ

As the wolf grew frustrated by the lamb’s unwavering innocence, he realized that his attempts to justify his malicious intentions were failing. Unable to find a valid reason to attack the lamb, he snarled, “Well, if it wasn’t you, it must have been your father then!” With that, he pounced upon the lamb and ended him life.

นิทานอีสปเรื่องหมาป่ากับลูกแกะ

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ผู้ที่มีเจตนาร้ายมักจะหาข้อแก้ตัวที่จะทำร้ายผู้อื่น แม้ว่าข้อแก้ตัวเหล่านั้นจะไม่มีมูลหรือไม่มีเหตุผลก็ตาม”

และนิทานเรื่องนี้สอนบทเรียนที่สำคัญแก่เราหลายประการ

  • ผู้ที่มีเจตนาร้ายมักจะหาข้อแก้ตัวเพื่อพิสูจน์การกระทำของตน
  • ผู้บริสุทธิ์บางครั้งถูกกล่าวหาอย่างไม่ยุติธรรม และต้องทนทุกข์กับผลที่ตามมา
  • ผู้มีอำนาจ อาจใช้อำนาจในทางที่ผิด และกดขี่ข่มเหงผู้อ่อนแอ
  • การกระทำที่ไร้เหตุผลและไม่ยุติธรรมอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าเศร้า

“Those with malicious intent often find excuses to harm others, even when those excuses are unfounded or irrational.”

The story teaches us several important lessons:

  • Those with ill intentions will often find excuses to justify their actions.
  • The innocent are sometimes unjustly accused and suffer as a result.
  • The powerful may abuse their authority and oppress the weak.
  • Unreasonable and unjust actions can lead to tragic consequences.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเตือนใจเกี่ยวกับการใช้อำนาจในทางที่ผิด และความไม่ยุติธรรมของข้อกล่าวหาที่ไม่ยุติธรรม มันเตือนให้เราตั้งคำถามถึงแรงจูงใจของผู้มีอำนาจ ยืนหยัดเพื่อความจริงและความไร้เดียงสา และตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นที่ซุ่มซ่อนอยู่ในโลก เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความยุติธรรม ความยุติธรรม และการเห็นอกเห็นใจในการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements