สุภาษิตคำพังเพยบุญทำกรรมแต่ง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยบุญทำกรรมแต่ง

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ บ. บุญทำกรรมแต่ง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยบุญทำกรรมแต่ง

ที่มาของสำนวน ตามความเชื่อของคนไทยสมัยก่อน เรื่องศาสนา ชาติภพปางก่อน บุญหรือบาปที่ทำไว้ในชาติก่อน บุญคือการกระทำดีหรือชั่วสุดแล้วแต่คนๆ นั้น แต่ชาติปางก่อน ส่วนกรรมคือผลของการกระทำของชาติที่แล้ว ส่งผลทำให้เป็นคนแบบไหน

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ บุญหรือบาปที่เคยกระทำไว้ในชาติปางก่อน มาส่งผลในชาตินี้ ซึ่งทำให้ให้แต่ละคน มีรูปร่างหน้าตา สวย หล่อ หรือมีชีวิตที่ดี ชั่ว แตกต่างกัน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยบุญทำกรรมแต่ง

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตบุญทำกรรมแต่ง

  • “บุญบาปบอก ไม่หลอก ดอกนะเจ้า ทำดีเข้า ไม่เศร้าหมอง ขุ่นข้องจิต กรรมก่อเกิด การดี ที่ควรคิด แต่งเติมจิต ตามกรรม ที่ทำมา บุญที่สร้าง สมไว้ ให้ผลแน่ แรงดีแท้ ทุกอย่าง ต่างคืนหา กรรมคือการ กระทำ น้อมนำมา หลบดีกว่า ถ้าไม่ดี หนีให้ไกล…” บุญทำกรรมแต่ง โดยหลวงพ่อจรัญ
  • ชีวิตคนเรานอกจากจะต้องมีความพยายามแล้ว ก็คงอยู่ที่บุญทำกรรมแต่งที่เคยทำกันมาในชาติปางก่อน ถ้าทำบุญมาดีคุณก็จะประสบความสำเร็จได้สักวัน
  • บุญทำกรรมแต่ง ตัดกรรม มั่งมีศรีสุข อายุมั่นขวัญยืน “ปล่อยปลา” ตามกำลังวันเกิด…เสริมบารมีก็ว่ากันไป… ทำมาก ทำน้อยตาม “ศรัทธา” ที่มีอยู่ในตัว
  • อันบุญบาปมีเพราะตนใช่คนอื่น จะหยิบยื่นบุญบาปให้ ไม่ได้หนอ คนชั่วดีมิใช่เผ่า วงศ์เหล่ากอ ล้วนแต่ก่อเวรกรรมทำตัวเอง กรรมก่อ กรรมดี มีร่มเย็น บุญทำกรรมแต่ง
  • บุญกับบาปเท่านั้นที่บังคับเราอยู่ ถ้าสั่งสมบุญชีวิตก็รุ่งเรือง ถ้าสั่งบาปชีวิตก็ร่วงโรย นี่แหละบุญทำกรรมแต่งเห็นผลได้ในชาตินี้

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube