สุภาษิตคำพังเพยไปไหนมา สามวาสองศอก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยไปไหนมา สามวาสองศอก
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ป. ไปไหนมา สามวาสองศอก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยไปไหนมา สามวาสองศอก

ที่มาของสำนวน เป็นความยาวของเรือ เรื่องมีอยู่ว่ามีคนหนึ่งเพิ่งได้เรือใหม่ รู้สึกดีใจอยากอวดชาวบ้าน พอพายกลับบ้าน ชาวบ้านที่ท่าน้ำก็ทักทายว่าไปไหนมา อารามอยากอวดก็ไม่ทันฟังว่าเขาถามว่าอะไร นึกว่าถามว่าเรือยาวเท่าไหร่ เลยตอบว่าสามวาสองศอก จริงๆ บทสนทนายังมีต่ออีก 2-3 คำถามที่ตอบคนละเรื่องกับที่ถาม

สามวาสองศอก (7 เมตร) เป็นความกว้างด้านสกัดของเรือนไทยภาคกลางที่เป็นแบบนิยม ท่านกล่าวว่า มีคนถามไปไหนมาตามประสามิตรไมตรี คนตอบช่างคิดแกล้งให้คนถามตีความคำตอบว่า มาจากบ้านครับ เรื่องเล่าสำนวนไทยนี้ ร่ำๆ มาจากเรื่องเล่าศรีธนนชัย ต่อมาก็มีบางท่านเอามาเป็นสำนวนฟังความผิด หรือตอบไม่ตรงความ

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ถามอย่างหนึ่ง ตอบไปอีกอย่างหนึ่ง การพูดหรือตอบคำถามไม่ตรงคำถาม ซึ่งอาจเกิดจากการไม่เข้าใจ ไม่ได้ยิน หรือได้ยินไม่ชัดว่าผู้ถามถามว่าอะไรกันแน่ หรือต้องการที่จะเบี่ยงประเด็นที่จะตอบคำถามโดยตรงที่อาจจะกระทบบางอย่างก็ได้ การถามอีกอย่างแล้วตอบอีกอย่างใช้เพื่อที่จะกลบเกลื่อน หรือเบี่ยงเบนความสนใจผู้ถามจากประเด็นก็ได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยไปไหนมา สามวาสองศอก

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตไปไหนมา สามวาสองศอก

  • ความสละสลวยของภาษาจึงถูกคนสมัยใหม่มองว่า มีความสำคัญน้อยกว่าการสื่อสารกันให้เข้าใจ โดยลืมไปว่าความสละสลวยของภาษานั้น จะยิ่งทำให้ภาษามีความแน่นอนมากขึ้น โอกาสที่จะสื่อสารรับและส่งข้อความคลาดเคลื่อนกัน ในลักษณะ “ไปไหนมา สามวาสองศอก” ก็จะลดลงตามไปด้วย
  • สมชายมันเป็นคนพูดไม่ค่อยรู้เรื่อง ไม่รู้เป็นอะไรของมัน ถามมันทีไรเหมือนไปไหนมา สามวาสองศอกจริงๆ ถามอีกอย่างตอบอีกอย่าง เหมือนคุยกับคนบ้า
  • อิหยังวะ ภาครัฐไทย ทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ ถามอย่าง ตอบอีกอย่าง แล้วหลายๆอย่าง มันช่างคลับคล้ายคลับคลา เหมือนสำนวนที่ว่า “ไปไหนมา สามวาสองศอก”
  • ผมถามอีกอย่าง คุณก็ตอบอีกอย่าง มีอะไรปิดบังหรือเปล่า อย่ามาพูดแบบไหนมา สามวาสองศอก ผมไม่ชอบ
  • ไปไหนมาสามวาสองศอก ตอบให้ตรงคำถาม การตอบไม่ตรงคำถาม ที่เคยเจอมีหลายแบบ เช่น ตอบอ้อมไปอ้อมมา กว่าจะมาถึง จนคนฟังเบื่อ ตอบหว่านแห ครอบจักรวาล ไม่เข้าเรื่องสักที จนหาทางกลับไม่เจอ ตอบคนละประเด็นกับสิ่งที่ถามไปเลย ตอบ เร็ว พูดไว ไม่รู้กลัวคนเข้าใจเยอะหรือเปล่า

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements