นิทานอีสป เรื่อง “แมลงปอกับวัวไถนา” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องแมลงปอกับวัวไถนา ไทย-Eng
X
Advertisements

“แมลงปอกับวัวไถนา” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงให้ตระหนักถึงคำอวดอ้าง ไม่ว่าจะทำอะไรย่อมต้องคิดก่อนพูดเสมอ และคำอวดอ้างราคาถูก แต่การกระทำราคาแพงกว่ามาก

นิทานอีสปเรื่องแมลงปอกับวัวไถนา

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในทุ่งอันกว้างใหญ่และมีแสงแดดส่องถึง วัวผู้ทรงพลังตัวหนึ่งออกแรงดึงคันไถไถพรวนดิน แมลงปออันมุ่งมั่นวางอยู่บนเขาอันแข็งแกร่งของวัว เฝ้าดูการทำงานด้วยความรู้สึกถึงความสำเร็จ ผึ้งขี้สงสัยเดินเข้ามาหาแมลงปอแล้วถามว่า “ทำไมเจ้าถึงไปพักบนเขาวัวล่ะ? เจ้ากำลังช่วยไถนาอยู่หรือเปล่า?”

Once upon a time, In a vast and sunlit field, a powerful ox exerted its strength, pulling a plough to till the earth. On the ox’s strong horns rested a determined dragonfly, observing the labor with a sense of accomplishment. A curious bee approached the dragonfly and asked, “Why do you rest on the ox’s horns? Are you assisting in the ploughing?”

ด้วยความมั่นใจอย่างแน่วแน่ แมลงปอจึงตอบกลับไปว่า “แน่นอนเจ้าผึ้ง การปรากฏตัวของข้ามีความสำคัญที่นี่ ข้าและวัวร่วมกันทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยตลอดทั้งวัน มีส่วนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของที่ราบอันกว้างใหญ่นี้”

With unwavering confidence, the dragonfly responded, “Absolutely, dear bee. My presence matters here. Together, the ox and I have worked tirelessly throughout the day, contributing to the transformation of this expansive plain.”

เมื่อสังเกตการแลกเปลี่ยนนี้ ผึ้งก็ถอนหายใจ มันพึมพำกับตัวเองว่า “แมลงปอตัวเล็กๆ สามารถสร้างความแตกต่างได้จริงๆ หรือไม่ ต่างจากวัวทรงพลังที่ไถด้วยกำลังของมัน? แมลงปอก็ไม่มีบทบาทที่มีความหมายเลย”

Observing this exchange, the bee let out a sigh. It murmured to itself, “Can a small dragonfly truly make a difference, unlike the powerful ox that ploughs with its might? Flies, after all, have no meaningful role.”

นิทานอีสปแมลงปอกับวัวไถนา

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ผู้อวดอ้างมักไม่ทำอะไรชัดเจน แต่ผู้ลงมือทำมักไม่อวดอ้าง….”

 • การประเมินตนเองตามความเป็นจริง: เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการประเมินการมีส่วนร่วมของเราตามความเป็นจริง และทำความเข้าใจถึงขีดจำกัดของผลกระทบของเรา
 • การยอมรับจุดแข็ง: การรับรู้และยอมรับจุดแข็งของแต่ละคนที่อยู่ในความสามารถของพวกเขาจะช่วยส่งเสริมความสามัคคีและความเข้าใจ
 • ความพยายามในการทำงานร่วมกัน: แม้ว่าความเชื่อของแมลงปออาจจะเกินความจริง แต่เรื่องราวดังกล่าวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความพยายามในการทำงานร่วมกัน โดยผู้ร่วมให้ข้อมูลแต่ละคนจะมีบทบาทของตน
 • ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสำคัญ: ความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นกุญแจสำคัญในการทำความเข้าใจว่าความสำคัญของเราควรมีพื้นฐานอยู่บนความเป็นจริง แม้ว่าเราจะมีส่วนร่วมในความพยายามที่ใหญ่กว่าก็ตาม
 • การเรียนรู้จากผู้อื่น: การสังเกตของผึ้งกระตุ้นให้เราฟังและเรียนรู้จากมุมมองที่แตกต่างกัน แม้จะจากมุมมองที่เราอาจมองว่าเล็กน้อยหรือไม่สำคัญก็ตาม
 • คุณค่าของทุกบทบาท: ไม่ว่าขนาดใดก็ตาม ทุกสิ่งมีชีวิตมีความสำคัญในตัวเอง และแต่ละบทบาท ไม่ว่าจะเล็กเพียงใดก็ตาม ก็มีส่วนทำให้ส่วนรวมใหญ่ขึ้น

“The boasters often do nothing clearly. But doer don’t boast.”

 • Realistic Self-Assessment: The story highlights the importance of realistically assessing our contributions, understanding the limits of our impact.
 • Acknowledging Strengths: Recognizing and acknowledging the strengths of each being within their capacity helps foster unity and understanding.
 • Collaborative Efforts: While the dragonfly’s belief might be exaggerated, the story underscores the significance of collaborative efforts, with each contributor playing their role.
 • Humility and Importance: Humility is key in understanding that our significance should be grounded in reality, even as we contribute to larger endeavors.
 • Learning from Others: The bee’s observation encourages us to listen and learn from differing viewpoints, even from those we might consider small or insignificant.
 • The Value of Every Role: Regardless of size, every being has its own significance, and each role, no matter how small, contributes to the larger whole.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องสอนให้เราชื่นชมบทบาทส่วนบุคคลของเราในความพยายามร่วมกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการประเมินผลกระทบของเราสูงเกินไป และยังคงถ่อมตัวในขณะที่ยอมรับจุดแข็งของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด โดยไม่คำนึงถึงขนาดของพวกเขา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements