สุภาษิตคำพังเพยอาบน้ำร้อนมาก่อน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยอาบน้ำร้อนมาก่อน
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ อ. อาบน้ำร้อนมาก่อน

ความหมายของสุภาษิตอาบน้ำร้อนมาก่อน

ที่มาของสำนวน มีที่มาจากการดูแลเด็กเกิดใหม่ในสมัยโบราณ เมื่อทารกคลอดออกมาหมอตำแยจะตัดสายสะดือ แล้วเอาเด็กอาบน้ำอุ่น คือน้ำที่มีอุณภูมิใกล้เคียงกับอุณหภูมิของร่างกาย เพื่อทำให้ตัวเด็กสะอาด เรียกได้ว่าเด็กทุกคนจะได้อาบน้ำร้อนเมื่อเกิด คนที่อาบน้ำร้อนก่อนก็คือคนที่เกิดก่อนนั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ คนที่เกิดก่อน มีอายุมากกว่า คนที่เกิดก่อนย่อมได้รู้ได้เห็นหรือเข้าใจอะไรๆ ก่อนคนที่เกิดที่หลัง ผ่านอะไรมามากกว่า สมบุกสมบันยิ่งกว่า มักจะเห็นโลกมามาก แต่โบราณมามักจะถือว่า คนที่เกิดก่อนจะมีประสบการณ์มากกว่าจึงมีความรู้ความฉลาดมากกว่า

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยอาบน้ำร้อนมาก่อน

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตอาบน้ำร้อนมาก่อน

  • การอาบน้ำร้อนมาก่อนในสมัยนี้ ซึ่งก็ไม่แน่ว่าจะเป็นเรื่องจริงเสมอไป บางคนแก่หง่อม แต่ยังไม่รู้อะไรๆเลย ขณะที่เด็กรุ่นใหม่อาจได้เรียนรู้อะไรไปไกลว่าผู้ใหญ่หลายช่วงตัวก็มีให้เห็นเยอะแยะ เพราะวัยวุฒิกับความรู้สมัยนี้มันไม่ค่อยสัมพันธ์กันละ
  • อย่ามาหลอกฉันเลย เธอรู้อะไรฉันก็รู้เหมือนเธอนั่นแหละ จะรู้ดีว่าเสียด้วยซ้ำเพราะฉันอาบน้ำร้อนมาก่อนเธอหลายปี
  • เมื่อปีที่แล้วฉันมีปัญหาเรื่องหน้าที่การงาน ฉันได้ไปปรึกษาอาจารย์ที่ฉันเคารพท่านหนึ่ง อาจารย์เล่าประสบการณ์และแนะนำวิธีแก้ปัญหาให้ฉันฟัง จนทำให้ฉันผ่านอุปสรรคปัญหาครั้งนั้นมาได้
  • บางทีคนที่ผ่านอะไรมาก่อน เขาก็อยากบอกสิ่งดีๆ และเตือนสิ่งที่เราต้องระวัง จงรับฟังด้วยความเคารพ อย่าเถียงกับเขา จะได้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ
  • อาบน้ำร้อนมาก่อนในสมัยก่อนคือผู้ที่เกิดก่อนย่อมมีประสบการณ์มากกว่าเด็กหรือผู้ที่เกิดทีหลัง’ แต่สมัยนี้ในด้านการนำมาใช้ คำนี้เหมือนจะบอกกับผู้ฟังว่า ‘หยุด! ห้ามเถียง’ เสียมากกว่า

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements