สุภาษิตคำพังเพยปิดทองหลังพระ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยปิดทองหลังพระ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ป. ปิดทองหลังพระ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยปิดทองหลังพระ

ที่มาของสำนวน เป็นการเปรียบเปรยถึงการปิดทองที่ด้านหลังของพระพุทธรูป ที่คนส่วนใหญ่มักมองเพียงด้านหน้าขององค์พระ แต่การปิดทองทั่วทั้งองค์จะทำให้พระพุทธรูปนั้นมีความสวยงามทั่วทั้งองค์

ในส่วนของความเชื่อมโยงเกี่ยวกับความเชื่อเรื่อง “การปิดทององค์พระพุทธรูป” นั้นมีความเชื่อว่า การปิดทองหลังองค์พระ จะช่วยให้ส่งเสริมให้ผู้ปิดทองมีผิวพรรณดี มีความผ่องใส และมีสง่าราศี

นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อเกี่ยวกับการปิดทองพระพุทธรูปในตำแหน่งอื่นๆ ด้วย เช่น

 • ปิดทองที่ศีรษะ: ความจำดี มีสติปัญญาเป็นเลิศ ฉลาดหลักแหลม
 • ปิดทองที่ใบหน้า: มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ไร้ซึ่งอุปสรรคใดๆ
 • ปิดทองที่หน้าอก: เป็นที่ถูกอกถูกใจและเป็นที่รักใคร่ ใครเห็นก็เอ็นดูเมตตา
 • ปิดทองที่สะดือ: มีคนคอยอุปถัมภ์ค้ำจุน และได้รับการเลี้ยงดูปูเสื่อเป็นอย่างดี
 • ปิดทองบริเวณท้อง: จะช่วยให้มั่งมี ร่ำรวย อุดมสมบูรณ์ อีกทั้งยังทำให้มีโชคมีลาภ
 • ปิดทองที่มือ: มีอำนาจบารมี เป็นที่น่าเคารพยกย่อง
 • ปิดทองที่เท้า: ช่วยให้ชีวิตพบเจอแต่ความราบรื่น ความสมบูรณ์เพียบพร้อม
 • ปิดทองที่ฐานรอง: ช่วยให้มีชีวิตที่มั่นคงแข็งแรง เจออุปสรรคอะไรก็จะไม่ย่อท้อ

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ทำดีโดยไม่ต้องป่าวประกาศ, ทำความดีโดยไม่เป็นที่รับรู้ของใคร, ทำความดีแต่ไม่ได้รับการยกย่อง เพราะไม่มีใครเห็นคุณค่า หรือไม่มีใครรู้ หรืออาจจะใช้ในประโยคทำนองพ้อว่าทำดีแล้วไม่มีใครรู้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยปิดทองหลังพระ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตปิดทองหลังพระ

 • พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ก็เคยพระราชทานพระบรมราโชวาทในเรื่องไว้ว่า “การปิดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจำเป็นก็ต้องปิด ว่าที่จริงแล้วคนโดยมาก ไม่ค่อยชอบปิดทองหลังพระกันนัก เพราะนึกว่าไม่มีใครเห็น แต่ถ้าทุกคนพากันปิดทองแต่ข้างหน้า ไม่มีใครปิดทองหลังพระเลย พระจะเป็นพระที่งามบริบูรณ์ไม่ได้”
 • ทุกๆ ตอนเช้า ป้าสมศรีจะนำอาหารไปให้สุนัขจอนจัดกิน แม้ไม่มีใครเห็น ไม่มีใครเยินยอ ดังสำนวนสุภาษิตที่ว่า ‘ปิดทองหลังพระ’ แต่ป้าสมศรีก็มีความสุขที่ได้ทำความดี
 • นี่คุณการทำความดีนั้น ไม่จำเป็นต้องไปโฆษณาให้ใครเขารับรู้หรอก เหมือนเราปิดทองหลังพระ คนไม่เห็น แต่เราเห็น พระท่านก้สวยงามครบถ้วน ไม่ใช่สวยแต่ด้านหน้า
 • นางสาวบีกับเพื่อนกลุ่มเล็ก มักจะช่วยกันเก็บขยะในหมู่บ้านซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อให้หมู่บ้านของตนเองสะอาด สวยงาม เพื่อให้นักท่องเที่ยวพอใจในความสะอาดและอยากกลับมาเที่ยวอีก เพื่อให้คนในหมู่บ้านของเธอได้มีรายได้จากนักท่องเที่ยว โดยการกระทำของเธอและเพื่อนๆ ก็ทำกันเงียบๆ ด้วยความเต็มใจและตั้งใจ โดยไม่ได้ป่าวประกาศให้ใครรู้
 • เจ้าเมฆมันคอยช่วยเหลือเพื่อนๆอยู่เงียบๆ ใครเดือดร้อนมันก็ช่วย แต่ไม่มีใครรับรู้ บางคนกลับต่อว่าว่าเป็นคนไร้น้ำใจเสียอีก เข้าตำราปิดทองหลังพระเลย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements