นิทานอีสป เรื่อง “ชายฟุ่มเฟือยกับนกนางแอ่น” ไทย-Eng

นิทานอีสปชายฟุ่มเฟือยกับนกนางแอ่น ไทย-Eng
X
Advertisements

“ชายฟุ่มเฟือยกับนกนางแอ่น” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงความอันตรายจากการฟุ่มเฟือย และการแสวงหาความสุขจากสิ่งภายนอก และสอนเราถึงการแสวงหาความสุขที่แท้จริง

นิทานอีสปเรื่องชายฟุ่มเฟือยกับนกนางแอ่น

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายหนุ่มคนหนึ่งได้รับมรดกก้อนโต เขาเป็นที่รู้จักในเรื่องการใช้จ่ายอย่างบ้าระห่ำและการใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือย เขาไม่ค่อยสนใจเรื่องการออมเงินหรือการวางแผนสำหรับอนาคต เขาเลือกที่จะดื่มด่ำกับของฟุ่มเฟือยและปาร์ตี้ฟุ่มเฟือย

Once upon a time, there was a young man who had a large inheritance. He was known for his reckless spending and extravagant lifestyle. He cared little about saving money or planning for the future, preferring to indulge in luxuries and lavish parties.

อยู่มาวันหนึ่ง ขณะที่เขาใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายทรัพย์สมบัติของเขาในงานเลี้ยงอื่นๆ ฟุ่มเฟือย เขาสังเกตเห็นนกนางแอ่นเกาะอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆ นกนางแอ่นดูมีชีวิตชีวาและพึงพอใจ แม้ว่ามันจะไม่มีสมบัติหรือทรัพย์สมบัติใดๆ

One day, as the spendthrift was squandering his wealth on yet another extravagant feast, he noticed a swallow perched on a nearby tree. The swallow looked lively and content, even though it had no possessions or wealth.

ด้วยความอยากรู้อยากเห็น เขาจึงเข้าไปหานกนางแอ่นแล้วพูดว่า “ทำไมเจ้าถึงดูมีความสุขจัง ทั้งๆ ที่ไม่มีอะไรเลย ข้ามีทรัพย์สินมากมายในโลกนี้ แต่ข้าไม่พบความยินดีหรือความพอใจเลย”

Curious, the spendthrift approached the swallow and said, “Why do you look so happy when you have nothing? I have all the riches in the world, and yet I find no joy or satisfaction.”

นกนางแอ่นตอบว่า “พ่อหนุ่มที่รัก ความสุขไม่ได้มาจากวัตถุสิ่งของหรือความมั่งคั่ง ความพอใจที่แท้จริงอยู่ที่การได้ชื่นชมกับความสุขที่เรียบง่ายของชีวิต เช่น ความอบอุ่นของดวงอาทิตย์ ความงามของธรรมชาติ และมิตรภาพของคนที่รัก ฉันอาจไม่มีทรัพย์สมบัติ แต่ฉันมีอิสระที่จะท่องไปบนท้องฟ้าและเพลิดเพลินกับสิ่งมหัศจรรย์ของโลก”

The swallow replied, “Dear young man, happiness does not come from material possessions or wealth. True contentment lies in appreciating the simple joys of life, such as the warmth of the sun, the beauty of nature, and the companionship of loved ones. I may have no wealth, but I am free to roam the skies and enjoy the wonders of the world.”

เขาก็ผงะเพราะภูมิปัญญาของคำพูดของนกนางแอ่น เขาเริ่มคิดถึงวิถีชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อของเขาและตระหนักว่าแม้เขาจะร่ำรวยแค่ไหน แต่เขาก็ยังรู้สึกว่างเปล่าและไม่สมหวัง เขาอิจฉาธรรมชาติที่ไร้กังวลและความสุขง่ายๆ ของนกนางแอ่น

The spendthrift was taken aback by the wisdom of the swallow’s words. He started to reflect on his extravagant lifestyle and realized that despite all his riches, he felt empty and unfulfilled. He envied the swallow’s carefree nature and simple pleasures.

จากวันนั้นเป็นต้นมา คนประหยัดก็ตัดสินใจเปลี่ยนวิถี เขาเริ่มเห็นความสำคัญของการออมเงินและใช้ชีวิตตามวิถีทางของเขา เขาเลิกใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายไปกับสิ่งฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็น และเริ่มชื่นชมกับความสุขเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิต

From that day on, the spendthrift decided to change his ways. He began to value the importance of saving money and living within his means. He stopped squandering his wealth on unnecessary luxuries and started to appreciate the little joys in life.

เมื่อเวลาผ่านไป ชีวิตของเขาก็เปลี่ยนไป เขาฉลาดขึ้น มีความรับผิดชอบมากขึ้น และพบความสุขอย่างแท้จริงในความเรียบง่ายของชีวิต เขาเรียนรู้ว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้วัดจากทรัพย์สินที่เรามี แต่วัดจากประสบการณ์อันยาวนานและความพอใจที่เรารู้สึกในใจ

With time, the spendthrift’s life transformed. He became wiser, more responsible, and found genuine happiness in the simplicity of life. He learned that true wealth is not measured by the possessions we have but by the richness of our experiences and the contentment we feel in our hearts.

นิทานอีสปชายฟุ่มเฟือยกับนกนางแอ่น

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความสุขพบได้จากการชื่นชมความสุขและประสบการณ์ที่เรียบง่ายของชีวิต ไม่ใช่การแสวงหาความมั่งคั่งและความฟุ่มเฟือยหรูหรา”

  • การแสวงหาความสุขที่แท้จริง: นิทานสอนเราว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการครอบครองวัตถุหรือการใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือย มันอยู่ที่การหาความพอใจในความสุขอันเรียบง่ายของชีวิต
  • อันตรายจากการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย: การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยของคนสุรุ่ยสุร่ายทำให้เกิดความรู้สึกว่างเปล่าและไม่พอใจ เรื่องราวนี้เตือนถึงการใช้ชีวิตเกินกำลังของเราและการใช้ทรัพยากรอย่างสุรุ่ยสุร่ายในสิ่งที่ไม่จำเป็น
  • ชื่นชมกับความสุขที่เรียบง่าย: นกนางแอ่นพึงพอใจกับชีวิตที่เรียบง่ายของมัน กระตุ้นให้เราชื่นชมความงามของธรรมชาติ ความรักของครอบครัวและเพื่อนฝูง และอิสระที่จะเพลิดเพลินกับความสุขที่เรียบง่ายของชีวิต
  • คุณค่าของภูมิปัญญาและการไตร่ตรอง: การเปลี่ยนแปลงของการใช้จ่ายอย่างประหยัดมาจากการไตร่ตรองถึงชีวิตของเขาและภูมิปัญญาที่นกนางแอ่นใช้ร่วมกัน เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้จากประสบการณ์ของเราและการแสวงหาภูมิปัญญาจากแหล่งที่คาดไม่ถึง

“Happiness is found in appreciating life’s simple joys and experiences, not in the pursuit of extravagant wealth and luxury.”

  • The pursuit of true happiness: The story teaches us that genuine happiness does not come from material possessions or extravagant lifestyles. It lies in finding contentment in the simple joys of life.
  • The dangers of reckless spending: The spendthrift’s reckless spending led to a feeling of emptiness and dissatisfaction. The story warns against living beyond our means and squandering resources on unnecessary things.
  • Appreciating the simple pleasures: The swallow’s contentment with its simple life encourages us to appreciate the beauty of nature, the love of family and friends, and the freedom to enjoy life’s simple pleasures.
  • The value of wisdom and reflection: The spendthrift’s transformation came from reflecting on his life and the wisdom shared by the swallow. The story highlights the importance of learning from our experiences and seeking wisdom from unexpected sources.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับความสำคัญของการค้นหาความพึงพอใจในชีวิต อันตรายของวัตถุนิยมที่มากเกินไป และคุณค่าของการใช้ชีวิตอย่างมีสติและชื่นชมความสุขที่เรียบง่ายที่อยู่รอบตัวเราทุกวัน มันเตือนเราว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การครอบครองแต่อยู่ในประสบการณ์ที่มากมายของเราและความสุขที่เราพบในสิ่งเล็กๆ น้อยๆ

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements