สุภาษิตคำพังเพยยื่นหมูยื่นแมว ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยยื่นหมูยื่นแมว
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ย. ยื่นหมูยื่นแมว

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยยื่นหมูยื่นแมว

ที่มาของสำนวน สมัยก่อนการส่งมอบหมู และแมว เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ในเวลาพร้อมๆ กัน หรือในเวลาเดียวกัน การจะให้สิ่งของผู้ใดเราจะต้องยื่นมือมอบให้เขา แต่ถ้าเราให้แบบมีข้อแม้ว่าถ้าเราจะให้สิ่งนี้แก่เขา เขาก็จะให้สิ่งนั้นแก่เรา เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ดังนั้นการยื่นมือมอบสิ่งของก็จะต้องทำพร้อมๆ กันจะได้ไม่เสียทีกัน ถ้ามีการผิดกติกาข้อตกลอง ก็จะไม่มีการมอบสิ่งของนี้ให้แก่กัน แบบนี้ฝรั่งเรียกว่า Win Win ทั้งคู่

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การแลกเปลี่ยนกันโดยต่างฝ่ายต่างให้และรับในเวลาเดียวกัน นิยมใช้เพื่อสื่อความหมายว่า ทั้งสองฝ่ายต้องแลกเปลี่ยนของ หรือทำตามข้อตกลงพร้อมๆ กันทั้งสองฝ่าย ไม่มีการเอาเปรียบกัน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยยื่นหมูยื่นแมว

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตยื่นหมูยื่นแมว

  • มีพ่อค้ามาขอซื้อควายของตามี ตามีบอกว่าเอาเงินมาแล้วจูงควายไปได้เลย คือต้องยื่นหมูยื่นแมวกัน ถ้าไม่เป็นไปตามนี้ตามีก็จะไม่ยอมให้ควายไปเด็ดขาด เพราะกลัวโดยโกง
  • ยื่นหมูยื่นแมวกัน ฉันจะให้เธอยืมรถยนต์ไปขับ แต่เธอต้องให้ฉันไปเที่ยวด้วยนะ
  • นี่คุณ ที่จะไปสรุปออร์เดอร์วันนี้นะ ถ้าลูกค้าขอต่อรองราคา เราต้องขอใบสั่งซื้อเลยนะ ยื่นหมูยื่นแมวกัน ไม่เช่นนั้นเราจะเสียเปรียบมาก
  • ผู้ก่อการร้ายได้ยื่นข้อเสนอยื่นหมูยื่นแมว ให้ตำรวจส่งเฮลิคอปเตอร์มารับ แล้วผู้ก่อการร้ายจะปล่อยตัวประกันทั้งหมดไป
  • ผมตกลงจ่ายเงินมัดจำตามที่คุณเรียกร้อง แต่คุณต้องเซ็นสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกับเราด้วย ยื่นหมูยื่นแมว แฟร์ๆ ทั้งสองฝ่าย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements