สุภาษิตคำพังเพยเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ด. เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

ที่มาของสำนวน สำนวนนี้สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีใจนิยมยกย่องให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ เพราะผู้ใหญ่ย่อมมีประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวหรืออาบน้ำร้อนมาก่อน ย่อมรู้ และตระหนักดีว่าสิ่งใดควร และไม่ควร ถ้าเราเดินตามทางที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติย่อมประสบกับความสำเร็จอย่างสะดวกสบาย หรือการปฏิบัติตนตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ถึงแม้ว่าสิ่งที่ทำไปนั้นเป็นสิ่งที่ผิด ตัวเราเองก็ไม่ต้องรับผิดชอบ เพราะเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง (ผู้บังคับบัญชา หรือ เจ้านาย ต้องรับผิดชอบ) แต่ถ้าเราเดิน หรือคิดนอกกรอบท่าน ถ้าโชคดีก็อาจจะประสบความสำเร็จ แต่ถ้าโชคไม่ดีก็อาจจะพลาดพลั้งผิดหวังได้ แต่ถ้าเราเดินตามท่านจะประสบความสำเร็จอย่างเดียว ถ้าเราเป็นคนกล้าได้กล้าเสียก็ลองเสี่ยงดู การคิดนอกกรอบอาจจะประสบผลสำเร็จอย่างสูงสุดก็ได้

สรุปความหมายของสำนวนนี้คือ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การประพฤติตามอย่างผู้ใหญ่ย่อมสะดวก ปลอดภัย กล่าวคือไม่ว่าจะทำสิ่งใดถ้าทำตามแบบอย่างที่ผู้ใหญ่ได้เคยทำไว้ จะทำได้อย่างสะดวก ถูกต้อง จะไม่มีอุปสรรคใดๆ เลย

โบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบให้เห็นว่าการเชื่อฟังผู้ใหญ่ ผู้ที่อาวุโสกว่า รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนตามแบบอย่างที่ดีงามของท่านเหล่านั้น ย่อมนำความปลอดภัยและความเจริญมาสู่ตน เนื่องจากผู้อาวุโสเหล่านั้นมีประสบการณ์ ผ่านอะไรมามาก ย่อมรู้ดีว่าทำอย่างไรดี อย่างไรไม่ดี

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด

  • แม่ชอบพูดเสมอๆ ว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด ปลูกฝังว่ารับราชการแล้วดี มีอนาคตมีหน้ามีตา ญาติพี่น้องแต่ละคนที่รับราชการก็เป็นใหญ่เป็นโตกันทั้งนั้น
  • คุณเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ จงดูแบบอย่างรุ่นพี่ๆ ว่าเขาทำอย่างไรกัน แล้วก็ทำตามอย่างพวกเขา จงยึดถือสุภาษิตที่ว่าเดินตามผู้ใหญ่หมาไม่กัดไว้ก่อน
  • พ่อแม่สอนลูกหลานเกี่ยวกับหลักการทำงาน หรือการประพฤติปฏิบัติตน ให้ เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด ทำตามผู้ใหญ่ วิธีคิดของคนรุ่นเก่า ก็จะมีความปลอดภัย มีโอกาสประสบความสำเร็จ มากกว่า การคิดเอง หรือทำอะไรโดยขาดความระมัดระวัง
  • เธอจะทำอะไรก็ควรดูแบบย่างคนรุ่นก่อนๆ เขาเคยปฏิบัติมาคนโบราณท่านยังกล่าวว่า เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด
  • เวลาผู้หลักผู้ใหญ่เตือนอะไรก็ฟังไว้บ้าง ท่านเคยอาบน้ำร้อนมาก่อน อะไรที่เสี่ยงๆ ท่านต้องเตือนเป็นธรรมดา อย่างโบราณเขาว่าเดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัด แถมยังฝึกให้ตัวเรานั้นรอบคอบก่อนจะทำอะไรมากขึ้นต่างหาก

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements