100+ รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ โดนใจ!

รวมแคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ สร้างแรงบรรดาลใจ

คำพูดสั้นๆ ที่เปรียบด้วยข้อคิดและแรงบรรดาลใจด้วยกวีในโลก เรามาแชร์แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ สร้างแรงบรรดาลใจ ช่วยสร้างคำพูดที่ดีต่อโลกใบนี้กันดีกว่า🌎

คำสั้นๆ แต่ให้ความคิดของเราเปลี่ยนไปด้วยคำพูดเล็กๆ เหล่านี้จะสร้างความแตกต่างของคุณ ไม่ว่าจะไว้เป็นข้อคิด เอาไว้มันตั้งเป็นแคปชั่น สถานะบนโชเชี่ยวก็เป็นอะไรที่ยอดเยี่ยม ให้คำพูดเล็กๆ เหล่านี้เป็นตัวช่วยในชีวิตคุณ!

แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ สร้างแรงบันดาลใจ

คำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ สร้างแรงบรรดาลใจ

คำคมภาษาอังกฤษสร้างแรงบรรดาลใจจากบุคคลดัง

“What you do not want done to yourself, do not do to others. – สิ่งที่คุณไม่ต้องการทำเพื่อตัวเองอย่าทำกับคนอื่น”🙂

“Never regret anything that made you smile. – อย่าเสียใจกับสิ่งที่ทำให้คุณยิ้มได้”😊

“Solitary trees, if they grow at all, grow strong. – ต้นไม้ที่โดดเดี่ยว ถ้าเติบโตได้้ มันจะเติบโตอย่างแข็งแรง”🌳

“You can do whatever you put your mind to. – คุณสามารถทำอะไรก็ได้ที่คุณตั้งใจไว้”😊

“The two enemies of human happiness are pain and boredom. – ศัตรูสองตัวของความสุขของมนุษย์คือ ความเจ็บปวดและความเบื่อหน่าย”😩

“Nothing lasts forever but at least we got these memories. – ไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป แต่อย่างน้อยเราก็มีความทรงจำที่ผ่านมาเหล่านี้”😇

“May your choices reflect your hopes, not your fears. – ขอให้สิ่งที่คุณเลือกสะท้อนถึงความหวังไม่ใช่ความกลัว”😉

“Do, or do not. There is no try – ทำหรือไม่ทำ ไม่มีคำว่าลอง”😉

“The best time to plant a tree was 20 years ago. The second best time is now. – ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการปลูกต้นไม้คือเมื่อ 20 ปีที่แล้ว เวลาที่ดีที่สุดอันดับสองคือตอนนี้”🌲🌳

“Your limitation it’s only your imagination. – ข้อจำกัดของคุณ มันเป็นเพียงจินตนาการของคุณ”😔

“The time is always right to do what is right. – เวลาเหมาะสมเสมอที่จะทำในสิ่งที่ถูกต้อง”🙂⌛

“Self-esteem means knowing you are the dream. – การนับถือตนเองหมายถึงการรู้ว่าคุณคือความฝัน”🌈

“Life is 10% what happens to you and 90% how you react to it. – ชีวิตคือ 10% สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณและ 90% ว่าคุณมีปฏิกิริยาอย่างไร”😌

“Whether it’s the best of times or the worst of times, it’s the only time we’ve got. – ไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดหรือครั้งที่เลวร้ายที่สุดมันเป็นครั้งเดียวที่เรามี”😌

“It is better to live one day as a lion, than a thousand days as a lamb. – จะดีกว่าที่จะมีชีวิตอยู่วันเดียวเหมือนสิงโต มากกว่าหนึ่งพันวันเหมือนลูกแกะ”🦁

“Don’t stop when you’re tired. Stop when you’re done. – อย่าหยุดเมื่อคุณเหนื่อย หยุดเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว”😌

“We all end up dead, it’s just a question of how and why. – เราทุกคนต้องตายมันเป็นเพียงคำถามว่า ทำไมและอย่างไร”😇

“Because no matter where you run, you just end up running into yourself. – เพราะไม่ว่าคุณจะวิ่งไปที่ไหนคุณก็จะต้องเจอกับตัวเอง”🥺

“Everything will be better in the morning. It always is. – ทุกอย่างจะดีขึ้นในตอนเช้า มันเป็นเช่นนั้นเสมอ”🙂🌤️

“The best things in life happen unexpectedly. – สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิต เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด”😉

“It can’t rain all the time. – ฝนตกตลอดเวลาไม่ได้”🌧️

“Dream without fear. Love without limits. – ฝันโดยไม่ต้องกลัว รักได้โดยไม่จำกัด”🌈

“Creativity is intelligence having fun. – ความคิดสร้างสรรค์คือความฉลาดที่มีความสนุกสนาน”🤓

“The future doesn’t belong to the light-hearted. It belongs to the brave. – อนาคตไม่ได้เป็นของคนที่ใจกว้าง มันเป็นของผู้กล้า”😉

“There’s nothing more inspiring than the complexity and beauty of the human heart. – ไม่มีอะไรเป็นแรงบันดาลใจมากไปกว่าความซับซ้อนและความสวยงามของจิตใจมนุษย์”😌

“Change the world by being yourself. – เปลี่ยนโลกด้วยการเป็นตัวของตัวเอง”🙂

“The only joy in the world is to begin. – ความสุขเดียวในโลกคือการเริ่มต้น”🌤️✌️

“Life die with memories, not dreams. – ชีวิตขอตายไปพร้อมกับความทรงจำที่ไม่ใช่ความฝัน”😴💫

“Go forth on your path, as it exists only through your walking. – ออกไปบนเส้นทางของคุณเพราะมันมีอยู่ในการเดินของคุณเท่านั้น”😌

“I don’t want to survive. I want to live. – ฉันไม่อยากรอด ฉันแค่อยากมีชีวิตอยู่”🥺

“It is more fitting for a man to laugh at life than to lament over it. – การที่ผู้ชายจะหัวเราะเยาะชีวิตนั้นเหมาะสมกว่าการคร่ำครวญกับมัน”🥲

“Never let your emotions overpower your intelligence. – อย่าปล่อยให้อารมณ์มาครอบงำสติปัญญาของคุณ”🧐

“A happy soul is the best shield for a cruel world. – จิตวิญญาณที่มีความสุขเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับโลกที่โหดร้าย”🌏

“Grow through what you go through. – จงเติบโตผ่านสิ่งที่คุณผ่านมา”🙂

“If people are doubting how far you can go, go so far that you can’t hear them anymore. – หากผู้คนสงสัยว่าคุณไปได้ไกลแค่ไหนให้ไปให้ไกลจนคุณไม่ได้ยินอีกต่อไป”😌

“Push yourself, because no one else is going to do it for you. – ผลักดันตัวเองเพราะไม่มีใครจะทำเพื่อคุณ”🥲

“Let the beauty of what you love be what you do. – ให้ความสวยงามของสิ่งที่คุณรักเป็นสิ่งที่คุณทำ”😌💗

“Success is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it. – ความสำเร็จคือการชอบตัวเองชอบสิ่งที่คุณทำและชอบวิธีที่คุณทำ”😇

“Aim for the moon. If you miss, you may hit a star. – เล็งไปที่ดวงจันทร์ ถ้าคุณพลาดคุณอาจอยู่ท่ามกลางหมู่ดาว”😊💫🪐

“You must learn from the mistakes of others. You can’t possibly live long enough to make them all yourself. – คุณต้องเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น คุณคงมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานพอที่จะสร้างมันขึ้นมาเองทั้งหมด”🙂

“The true success is the person who invented himself. – ความสำเร็จที่แท้จริงคือคนที่คิดค้นขึ้นมาเอง”😌

“Wake up with determination. Go to bed with satisfaction. – จงตื่นขึ้นด้วยความมุ่งมั่น เข้านอนด้วยความพึงพอใจ”😴🌟

“What we do in life echoes in eternity. – สิ่งที่เราทำในชีวิตสะท้อนในชั่วนิรันดร์”💫

“Don’t make my mistake, Don’t follow orders your whole life. Think for yourself. – อย่าทำผิดเลย อย่าทำตามคำสั่งทั้งชีวิต จงคิดด้วยตัวคุณเอง”🙂

“The only person standing in your way is you. – คนเดียวที่ยืนขวางทางคุณคือคุณ”😞

“Sometimes, patience is the key to victory. – บางครั้งความอดทนเป็นกุญแจสู่ชัยชนะ”✌️🏆

“Happiness is only real when shared.  – ความสุขเป็นจริงได้เมื่อคุณแบ่งปัน”🙂

“If you’re going through hell, keep going. – หากคุณกำลังผ่านนรกจงก้าวต่อไป”😇

“Don’t spend time beating on a wall, hoping to transform it into a door. – อย่าใช้เวลาตีกำแพงโดยหวังว่าจะเปลี่ยนเป็นประตู”😌

“Sometimes you just have to jump out the window and grow wings on the way down. – บางครั้งคุณก็ต้องกระโดดออกไปนอกหน้าต่างและกางปีกออกจากทางลง”🕊️

“Until you change how you get things done, you’ll never know what works best. – จนกว่าคุณจะเปลี่ยนวิธีการทำสิ่งต่างๆ คุณจะไม่มีทางรู้ว่าอะไรดีที่สุด”😊

“Every moment is a fresh beginning. – ทุกช่วงเวลาคือการเริ่มต้นใหม่”✌️

แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง

แคปชั่นภาษาอังกฤษสั้นๆ สร้างแรงบรรดาลใจ

“To be happy, we must not be too concerned with others. – เพื่อความสุขเราต้องไม่กังวลกับคนอื่นมากเกินไป”😌

“Everything you can imagine is real. – ทุกสิ่งที่คุณสามารถจินตนาการได้ มันคือความจริง”🏞️

“Happiness is not something ready-made. It comes from your own actions. – ความสุขไม่ใช่สิ่งสำเร็จรูป มันมาจากการกระทำของคุณเอง”🙂

“Problems are not stop signs, they are guidelines. – ปัญหาไม่ใช่ป้ายหยุด แต่เป็นแนวทาง”☺️

“Happiness is when what you think, what you say, and what you do are in harmony. – ความสุขคือเมื่อสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณทำนั้นสอดคล้องกัน”😊🎼

“To live will be an awfully big adventure. – การมีชีวิตอยู่จะเป็นการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่”😊🌤️🏞️

“White is not always light and black is not always dark. – สีขาวไม่ใช่สีอ่อนเสมอไปและสีดำก็ไม่ได้มืดเสมอไป”😌

“Whatever you do, do with all your might. – ไม่ว่าคุณจะทำอะไรจงทำด้วยกำลังทั้งหมดของคุณ”💪😊

“All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them. – ความฝันทั้งหมดของเราอาจเป็นจริงได้ถ้าเรามีความกล้าที่จะไล่ตาม”💫☺️

“Sometimes later becomes never. Do it now. – บางครั้งต่อมาก็ไม่เคยทำ ทำมันซะตอนนี้เลย”💪😎

“Turn your wounds into wisdom. – เปลี่ยนบาดแผลของคุณให้เป็นปัญญา”😌

“Even if it makes others uncomfortable, I will love who I am. – แม้ว่ามันจะทำให้คนอื่นไม่สบายใจ แต่ฉันก็จะรักในสิ่งที่ฉันเป็น”🤗

“Life isn’t about finding yourself. Life is about creating yourself. – ชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับการค้นหาตัวเอง ชีวิตคือการสร้างตัวเอง”🤗

“Normality is a paved road: it’s comfortable to walk but no flowers grow.  – ปกติเป็นถนนลาดยางเดินสบาย แต่ไม่มีดอกไม้งอก”🛣️🌷

Fall seven times, stand up eight. – ล้มเจ็ดครั้ง ลุกแปดครั้ง”😇

“Do something today that your future self will thank you for. – ทำบางสิ่งในวันนี้ ที่อนาคตของคุณจะขอบคุณเอง”😇🙏

“The key to success is to focus on goals, not obstacles. – กุญแจสู่ความสำเร็จคือการมุ่งเน้นไปที่เป้าหมายไม่ใช่อุปสรรค”😉

“Sometimes you gotta get through your fear to see the beauty on the other side. – บางครั้งคุณต้องผ่านความกลัวเพื่อไปชมความงามอีกด้านหนึ่ง”🙂🌈🏞️

“A true king’s power is his compassion. – อำนาจของกษัตริย์ที่แท้จริงคือความเมตตาของเขา”👑

“You can shine no matter what you’re made of. – คุณส่องแสงได้ไม่ว่าคุณจะทำมาจากอะไร”😌🌤️

“The wisest mind has something yet to learn. – จิตใจที่ฉลาดที่สุดยังมีบางสิ่งที่ต้องเรียนรู้”😇

“Always keep your eyes open. Keep watching. Because whatever you see can inspire you. – หมั่นลืมตาอยู่เสมอ ดูต่อไป เพราะอะไรก็ตามที่คุณเห็นสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คุณได้”😃

“Maybe I hope too much. Maybe I dream too much or maybe I love too much to just give up on you. – บางทีฉันอาจจะหวังมากเกินไป บางทีฉันอาจจะฝันมากเกินไปหรือบางทีฉันก็รักมากเกินไปที่จะยอมแพ้คุณ”😄

“Do good, live in the most positive and joyful way possible every day. – ทำดี ใช้ชีวิตในทางบวกและสนุกสนานที่สุดในทุกๆ วัน”🥳

“Never regret anything that made you smile. – อย่าเสียใจในสิ่งที่ทำให้คุณยิ้ม”😊

“Happiness depends upon ourselves. – ความสุขนั้นมันขึ้นอยู่กับตัวเราเอง”😇

“Aspire to inspire before we expire. – ปรารถนาที่จะสร้างแรงบันดาลใจก่อนที่เราจะหมดอายุขัย”😌🌈

“Life is really simple, but we insist on making it complicated. – ชีวิตนั้นเรียบง่ายจริงๆ แต่พวกเรายืนยันที่จะทำให้มันซับซ้อนเอง”😥

“Hate comes from intimidation, love comes from appreciation.  – ความเกลียดชังมาจากการข่มขู่ ความรักมาจากความซาบซึ้ง”💬

“Most people would rather be certain they’re miserable, than risk being happy. – คนส่วนใหญ่ค่อนข้างมั่นใจว่าพวกเขาทุกข์ยาก มากกว่าที่จะเสี่ยงที่จะมีความสุข”🥲

“Try to be a rainbow in someone’s cloud. – พยายามเป็นสายรุ้งในก้อนเมฆของใครบางคน”🌈☁️

“Life becomes easier when you learn to accept the apology you never got. – ชีวิตจะง่ายขึ้นเมื่อคุณเรียนรู้ที่จะยอมรับคำขอโทษที่คุณไม่เคยได้รับ”😌🙏

“The past does not equal the future. – อดีตไม่สำคัญเท่ากับอนาคต”😌🌟

“The secret of getting ahead is getting started. – ความลับของการก้าวไปข้างหน้าคือการเริ่มต้น”🙂✌️

“Great things never come from comfort zones. – สิ่งที่ยอดเยี่ยมไม่เคยมาจากเขตสบายๆ”😌

“I will remember and recover, not forgive and forget. – ฉันจะจำและหาย ไม่ให้อภัยและลืม”💬😌

“Yesterday’s the past, tomorrow’s the future, but today is a gift. That’s why it’s called the present. – เมื่อวานคืออดีตพรุ่งนี้คืออนาคต แต่วันนี้คือของขวัญนั่นคือเหตุผลที่เรียกว่าปัจจุบัน”😇🌍

“Everything has beauty, but not everyone sees it. – ทุกสิ่งมีความสวยงาม แต่ไม่ใช่ทุกคนที่เห็น”🥲

“Embrace the glorious mess that you are. – จงโอบกอดความยุ่งเหยิงที่คุณเป็น”🤗

“Be faithful to that which exists within yourself. – จงซื่อสัตย์ต่อสิ่งที่มีอยู่ในตัวเอง”🙂

“It’s going to be hard, but hard does not mean impossible. – มันอาจจะยาก แต่ยากไม่ได้หมายความว่าเป็นไปไม่ได้”😉

“Dream it. Believe it. Build it. – ฝันถึงมัน เชื่อในสิ่งนั้น และสร้างมัน”🌈🌱

“Perfection is not just about control. It’s also about letting go. – ความสมบูรณ์แบบไม่ใช่แค่การควบคุมเท่านั้น นอกจากนี้ยังเป็นการปล่อยวาง”😌

“When you get a different vantage point, it changes your perspective. – เมื่อคุณได้รับมุมมองที่แตกต่างออกไปมันจะเปลี่ยนมุมมองของคุณ”😌 – แคปชั่นคำคมภาษาอังกฤษสั้นๆ สร้างแรงบรรดาลใจ

“We can’t just run away from who we are. – เราไม่สามารถหนีจากสิ่งที่เราเป็นได้”🥲

“Life is short, death is forever. – ชีวิตนั้นสั้น ความตายนั้นอยู่ตลอดไป”😇

“Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other. – การมองโลกในแง่ดีเป็นคุณสมบัติหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จและความสุขมากกว่าสิ่งอื่นใด”😌🌎

“Live out of your imagination instead of out of your memory. – ใช้ชีวิตจากจินตนาการของคุณแทนที่จะอยู่ในความทรงจำของคุณ”😌

“Be the kind of person who dares to face life’s challenges and overcome them rather than dodging them. – จงเป็นคนประเภทที่กล้าเผชิญความท้าทายในชีวิตและเอาชนะมัน แทนที่จะหลบเลี่ยงสิ่งเหล่านั้น”😉

“Die with memories, not dreams. – จงตายด้วยความทรงจำ ไม่ใช่ความฝัน”😇