นิทานอีสป เรื่อง “นกนางแอ่นกับอีกา” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องนกนางแอ่นกับอีกา ไทย-Eng
X
Advertisements

“นกนางแอ่นกับอีกา” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงนิสัยของคนเจ้าเล่ห์ นิทานเตือนใจเราเรื่องคนหลอกลวง คนฉวยโอกาส และการกระทำสำคัญกว่าพูดเสมอ

นิทานอีสปเรื่องนกนางแอ่นกับอีกา

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว นกนางแอ่นแสนสวยและอีกาเจ้าเล่ห์อาศัยอยู่ในละแวกเดียวกัน นกนางแอ่นขึ้นชื่อในเรื่องการร้องเพลงที่ไพเราะและการโบยบินอย่างสง่างาม ในขณะที่อีกาฉลาดและเจ้าเล่ห์ ชอบหาโอกาสเอาเปรียบผู้อื่นอยู่เสมอ

Once upon a time, a beautiful swallow and a cunning crow lived in the same neighborhood. The swallow was known for its melodious singing and graceful flights, while the crow was clever and crafty, always seeking opportunities to take advantage of others.

วันหนึ่งมีแดดจัด ขณะที่นกนางแอ่นกำลังบินอยู่บนท้องฟ้า มันเห็นอีกากระโดดไปมาบนพื้นดินด้วยท่าทางลำบากใจ นกนางแอ่นบินลงไปหาอีกาด้วยความอยากรู้อยากเห็นและถามว่า “สวัสดีเพื่อนรัก ดูเหมือนเจ้าจะมีปัญหาอะไรหรือ”

One sunny day, as the swallow was flying high in the sky, it spotted the crow hopping around on the ground, looking distressed. Curious, the swallow flew down to the crow and asked, “Hello, dear friend, what seems to be troubling you?”

อีกาถอนหายใจและตอบว่า “โอ้ นกนางแอ่น ข้าพบเนยแข็งแผ่นหนึ่ง แต่ดูเหมือนจะเอื้อมไม่ถึง มันติดอยู่บนกิ่งไม้ที่สูงเกินไปสำหรับข้า”

The crow sighed and replied, “Oh, swallow, I have found a piece of cheese, but I cannot seem to reach it. It is stuck on a branch that is too high for me.”

นกนางแอ่นกระตือรือร้นที่จะช่วยพูดว่า “ไม่ต้องกังวล ข้าสามารถเข้าถึงเนยแข็งได้อย่างง่ายดายด้วยทักษะการบินของข้า ข้าจะเอามันลงมาให้เจ้าได้”

The swallow, eager to help, said, “Don’t worry, I can easily reach the cheese with my flying skills. I’ll bring it down for you.”

แต่ทันทีที่นกนางแอ่นบินขึ้นไปเอาเนยแข็ง อีกาจอมเจ้าเล่ห์ก็มีแผนอื่น อีกาพูดด้วยรอยยิ้มซุกซน “ขอบคุณสำหรับข้อเสนอที่ดี เจ้านกนางแอ่นที่รัก แต่ข้าเปลี่ยนใจแล้ว ข้าคิดว่าข้าจะเก็บเนยแข็งไว้กินเอง”

But as soon as the swallow flew up to retrieve the cheese, the crafty crow had other plans. With a mischievous grin, the crow said, “Thank you for your kind offer, dear swallow, but I’ve changed my mind. I think I’ll keep the cheese for myself.”

นกนางแอ่นตกใจกับกลอุบายของอีกาและตอบว่า “แต่เจ้าบอกว่าเอื้อมไม่ถึง ข้าจึงเสนอจะช่วยเจ้านะ”

The swallow was taken aback by the crow’s deceitfulness and replied, “But you said you couldn’t reach it, and I offered to help you.”

อีกาหัวเราะเบาๆ และพูดว่า “อา ก็ ข้าฉลาดพอที่จะหาทางออกของตัวเองได้”

The crow chuckled and said, “Ah, well, I am clever enough to find my own solutions.”

เมื่อรู้สึกผิดหวังและถูกหักหลัง นกนางแอ่นได้เรียนรู้บทเรียนอันล้ำค่าเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของอีกา ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา นกนางแอ่นก็ระมัดระวังตัวที่อยู่รอบๆ อีกาเจ้าเล่ห์และรักษาระยะห่างที่ปลอดภัย

Feeling disappointed and betrayed, the swallow learned a valuable lesson about the crow’s true nature. From that day on, the swallow was cautious around the cunning crow and kept a safe distance.

นิทานอีสปนกนางแอ่นกับอีกา

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“จงระวังผู้ที่ฉวยโอกาสจากความเมตตาของคุณ และหลอกลวงคุณเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขา”

  • ระวังคนหลอกลวง: นิทานเตือนใจให้ระวังคนเจ้าเล่ห์และหลอกลวง เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องตระหนักถึงความตั้งใจจริงของพวกเขาและไม่ตกเป็นเหยื่อของกลอุบายของพวกเขา
  • การกระทำสำคัญกว่าคำพูด: การกระทำของอีกาเผยให้เห็นถึงนิสัยที่แท้จริงของมัน แม้ว่าคำพูดแรกของเขาจะดูเศร้าหมองก็ตาม มันสอนให้เราใส่ใจกับพฤติกรรมของผู้คนมากกว่าคำสัญญาของพวกเขา
  • ควรได้รับความไว้วางใจ: ความไว้วางใจเป็นสินค้าที่มีค่าที่ควรได้รับเมื่อเวลาผ่านไปจากการกระทำที่สม่ำเสมอและซื่อสัตย์ นกนางแอ่นไว้ใจอีกา แต่อุบายของอีกาทำลายความเชื่อใจนั้น
  • ระวังคนฉวยโอกาส: เรื่องราวเตือนใจเราให้ระวังคนฉวยโอกาสที่อาจฉวยโอกาสจากความเมตตาและความเอื้ออาทรของเรา

“Beware of those who take advantage of your kindness and deceive you for their gain.”

  • Be cautious of deceitful people: The story warns us to be cautious of those who are cunning and deceitful. It is important to be aware of their true intentions and not fall prey to their tricks.
  • Actions speak louder than words: The crow’s actions revealed his true character, despite his initial words of distress. It teaches us to pay attention to how people behave rather than just their promises.
  • Trust should be earned: Trust is a valuable commodity that should be earned over time through consistent and honest actions. The swallow trusted the crow, but the crow’s deceit shattered that trust.
  • Beware of opportunists: The story reminds us to be careful of opportunistic individuals who may take advantage of our kindness and generosity.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราระมัดระวังบุคคลหลอกลวงและให้ถือว่าความไว้วางใจเป็นสิ่งที่ควรได้รับจากความซื่อสัตย์และความจริงใจ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให้คำนึงถึงผู้ฉวยโอกาสที่อาจพยายามใช้ประโยชน์จากความปรารถนาดีของเรา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements