สุภาษิตคำพังเพยหมาเห็นข้าวเปลือก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยหมาเห็นข้าวเปลือก

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ห. หมาเห็นข้าวเปลือก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหมาเห็นข้าวเปลือก

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงหมาที่เห็นข้าวเปลือก แต่ไม่สามารถที่จะทำให้ข้าวเปลือกเป็นข้าวสุก ที่มันสามารถกินได้ กล่าวคือ มองเห็นของดีมีประโยชน์ แต่ไม่สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ผู้ที่เห็นของที่ดีหรือมีประโยชน์กับตนเอง หรืออำนวยความสุขสำราญให้แก่ตน แต่ไม่มีความสามารถที่จะเอามาใช้ หรืออำนวยประโยชน์ให้แก่ตนได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยหมาเห็นข้าวเปลือก

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตหมาเห็นข้าวเปลือก

  • ที่บ้านมีธุรกิจให้ แต่เขาไม่เคยคิดจะสานต่อ เอาแต่เที่ยวเตร่เสเพลไปวันๆ นี่แหละหมาเห็นข้าวเปลือกมีของดี แต่เอามาให้เกิดสิ่งดีๆ กับตัวเองไม่ได้
  • ก็รู้อยู่ว่าฐานะทางบ้านของเธอกำลังลำบาก เธอยังอยากได้ได้กระเป๋าแบรนด์เนมหรูอยู่อีก เหมือนหมาเห็นข้าวเปลือกชัดๆ
  • แม้มีเครื่องมืออุปกรณ์ดีแค่ไหนอยู่ในมือ หากประยุกต์ปรับใช้ไม่ฏ็เป็นเหมือนหมาเห็นข้าวเปลือก
  • เราอยู่คนละสังคมกับเหล่าไฮโซ เธออย่าทำตัวเป็นหมาเห็นข้าวเปลือก อยากได้นู่นอยากได้นี่เหมือนพวกหล่อนเลย
  • เราต้องรู้จักใช้เครื่องมือให้ถูกประเภทค่อยๆ เรียนรู้ไปทีละเล็ก ทีละน้อย อย่าเป็นพวกน้ำเต็มแก้ว กับหมาเห็นข้าวเปลือก มีของดีอยู่แต่ไม่รู้จักเรียนรู้ที่จะใช้มัน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube