นิทานอีสป เรื่อง “ชาวนากับท้องทะเล” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องชาวนากับท้องทะเล ไทย-Eng
X
Advertisements

“ชาวนากับท้องทะเล” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการรับรู้ถึงธรรมชาติ ธรรมชาติดำเนินไปในสิ่งที่มันเป็น ไม่ควรโทษธรรมชาติ แต่สอนให้เราปรับตัวให้เข้ากับธรรมชาติ

นิทานอีสปเรื่องชาวนากับท้องทะเล

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ณ สถานที่ที่ทะเลและท้องฟ้าเต้นรำด้วยกัน ชาวนาคนหนึ่งยืนอยู่บนชายฝั่งและเห็นเรือลำหนึ่งแล่นเอื่อยเฉื่อยไปตามคลื่น หน้าเรือหายวับไปใต้เกลียวคลื่น ชาวนาถอนใจเฮือกใหญ่ “โอ้ ทะเล คงจะดีกว่านี้ถ้าไม่มีใครกล้าเสี่ยงกับน่านน้ำของท่าน! ท่านดูเหมือนพลังธรรมชาติที่ไร้ความปรานี เป็นปฏิปักษ์ต่อ ทั้งแผ่นดินและมนุษยชาติ”

Once upon a time, in a place where the sea and sky danced together, a farmer stood upon the shore and witnessed a ship teetering on the edge of the waves. The ship’s front vanished beneath a rolling wave, and the farmer, with a heavy heart, sighed, “Oh, sea, it would be better if no one ever ventured upon your waters! You seem like a merciless force of nature, an adversary to both the land and humanity.”

ชาวนาประหลาดใจมาก ทะเลกลายร่างเป็นเทพโพไซดอน เสียงของเขาเบาราวกับสายลมเบาๆ ขณะที่เขาตอบว่า “ได้โปรด อย่าแพร่งพรายเรื่องราวที่รุนแรงเกี่ยวกับข้า ข้าไม่ใช่ต้นเหตุของปัญหาที่รุมเร้าเรือเหล่านี้ ลมที่พัดพาพวกเขาไปสู่ความทุกข์ยาก หากเจ้ามองดูข้าในวันที่เงียบสงบ เมื่อลมสงบ หากเจ้าล่องเรือมาหาข้า เจ้าจะเห็นว่าข้าอ่อนโยนเหมือนดินแดนที่ท่านเรียกว่าบ้าน”

To the farmer’s astonishment, the sea transformed into the form of a poseidon. His voice was as soothing as the gentle breeze, as he responded, “Please, refrain from spreading such harsh tales about me. I am not the origin of the troubles that beset these ships. It is the unruly winds that push them into distress. Should you behold me on a day of tranquility, when the winds rest, and should you sail upon me then, you will come to see that I can be as tender as the very land you call home.”

ชาวนารู้สึกทึ่งกับคำพูดของเธอ ชาวนาจึงตัดสินใจรอวันที่สงบ เมื่อลมสงบลงแล้ว เขาจึงแล่นออกทะเลด้วยเรือลำเล็ก ขณะที่เขาแล่นผ่านผืนน้ำอันเงียบสงบ หัวใจของเขาเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจ ทะเลไม่มีความเป็นปฏิปักษ์ มีเพียงความรู้สึกเงียบสงบและสวยงามที่โอบรับความรู้สึกของเขา

Intrigued by her words, the farmer decided to wait for a calm day. When the winds hushed their fury, he took to the sea with a small boat. As he glided across the serene waters, his heart was filled with wonder. The sea held no enmity, only a sense of tranquility and beauty that embraced his senses.

นิทานอีสปชาวนากับท้องทะเล

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“จงอย่าตัดสินสิ่งใดเพียงจากรูปลักษณ์ภายนอกหรือประสบการณ์เบื้องต้น อาจมีความงามและความเงียบสงบที่ซ่อนอยู่รอการค้นพบอยู่”

  • ไขความเข้าใจผิด: นิทานไขความคิดที่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวสามารถกำหนดธรรมชาติของบางสิ่งได้ เช่นเดียวกับลักษณะที่แท้จริงของทะเลที่ถูกพายุบดบัง เราต้องเจาะลึกลงไปเพื่อเข้าใจความเป็นจริงของสถานการณ์และบุคคล
  • เคารพธรรมชาติ: เรื่องราวเน้นความสำคัญของการเคารพและเข้าใจธรรมชาติ แสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมของธรรมชาติมักได้รับอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ เช่นเดียวกับน้ำทะเลที่กระทบกับลม
  • ใต้พื้นผิว: การเปลี่ยนแปลงของทะเลกลายเป็นผู้หญิงเน้นความคิดที่ว่าธรรมชาติอาจเก็บงำความลึกที่ซ่อนอยู่และเสียงที่พยายามชี้แจงความเข้าใจผิด
  • ความอดทนและประสบการณ์: การตัดสินใจของชาวนาที่จะสัมผัสทะเลในช่วงเวลาสงบแทนที่จะอาศัยสมมติฐานสอนเราถึงคุณค่าของความอดทนและประสบการณ์ตรงในการตัดสิน
  • การค้นหาความกลมกลืน: อย่างที่ชาวนาค้นพบ การโอบกอดธรรมชาติด้วยใจที่เปิดกว้างและสัมผัสกับแง่มุมต่างๆ ของมันสามารถนำไปสู่ความกลมกลืนและชื่นชมความงามของมันอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

“Don’t judge something solely based on appearances or one’s initial experiences; there may be hidden beauty and tranquility waiting to be discovered.”

  • Unraveling Misconceptions: The tale unravels the notion that appearances alone can define something’s nature. Just as the sea’s true character was obscured by the storm, we must dig deeper to comprehend the reality of situations and individuals.
  • Respect for Nature: The story emphasizes the importance of respecting and understanding nature. It shows that nature’s behavior is often influenced by various factors, just as the sea is impacted by the winds.
  • Beneath the Surface: The sea’s transformation into a woman highlights the idea that nature may harbor hidden depths and a voice that seeks to clarify misunderstandings.
  • Patience and Experience: The farmer’s decision to experience the sea during calm times rather than relying on assumptions teaches us the value of patience and firsthand experience in forming judgments.
  • Finding Harmony: As the farmer discovered, embracing nature with an open heart and experiencing its various facets can lead to harmony and a deeper appreciation for its beauty.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องเป็นเรื่องราวสนับสนุนให้เราเข้าถึงโลกด้วยใจที่เปิดกว้าง ชื่นชมความซับซ้อนของธรรมชาติ และแสวงหาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นด้วยการทำความเข้าใจแง่มุมต่างๆ ของสิ่งแวดล้อม

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements