สุภาษิตคำพังเพยที่เท่าแมวตาย ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยที่เท่าแมวตาย
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ท. ที่เท่าแมวตาย

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยที่เท่าแมวตาย

ที่มาของสำนวนนี้คือ มาจากเรื่องศรีธนญชัย เป็นตอนที่ศรีธนญชัยขอพระราชทานที่ดินเท่าแมวดิ้นตาย พระเจ้าแผ่นดินคิดว่าที่เล็กน้อยก็พระราชทานให้ ศรีธนญชัยจึงเอาแมวมาผูกวิ่งไล่ตีจนแมวตาย ดังนั้นที่เท่าแมวดิ้นจึงหมายถึงที่กว้างขวาง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ โบราณท่านเปรียบไว้กับพื้นที่ขนาดเล็กๆ แปลงหนึ่ง หรือเนื้อที่เพียงเล็กน้อย

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยที่เท่าแมวตาย

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตที่เท่าแมวตาย

  • มรดกจากคุณพ่อที่ให้ผมมีเพียงแค่ที่เท่าเเมวดิ้นตายเท่านั้น แต่ก็นั่นแหละยังไงผมก็ไม่ต้องการอะไรจากแกอยู่แล้ว ผมสู้ชีวิตหาเองดีกว่า
  • ที่ในเมืองหลวงย่านเศรษฐกิจ ที่เท่าแมวตาย เล็กๆ แต่ราคามหาศาลจริงๆ
  • เพราะมีที่ทำกินเพียงแค่เท่าแมวดิ้นตายเท่านั้น จะปลูกอะไรครั้งละมากๆ ก็ไม่ได้
  • คนบางคนต้องยอมอยู่ในที่เล็กๆ แคบๆ ที่เท่าแมวตาย แต่ทำยังไงได้ ความจนมันน่ากลัว ได้แต่ยอมรับ และสู้ต่อไป
  • โธ่ เพื่อน ที่เท่าแมวตาย ปล่อยมันไว้เฉยๆ น่ะดีแล้ว จะเอาไว้ใช้ทำมาหากินไม่ได้หรอก

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements