สุภาษิตคำพังเพยฆ่าควายอย่าเสียดายพริก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยฆ่าควายอย่าเสียดายพริก

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ฆ. ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยฆ่าควายอย่าเสียดายพริก

ที่มาของสำนวนนี้คือ เปรียบเหมือนฆ่าควายทั้งตัวเพื่อจะปรุงอาหารมากๆ ก็อย่าเสียดายพริกที่จะต้องใช้แกงหรือผัด มิฉะนั้นอาหารจะเสียรสเพราะเนื้อควายไม่ได้สัดส่วนกับพริกแกง ทำให้รสชาติไม่อร่อย

สรุปความหมายของสำนวนนี้ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ทำการใหญ่ไม่ควรตระหนี่ คนที่จะทำเรื่องที่สำคัญต้องใจถึง รอบคอบ ไม่ขี้เหนียว การทำงานใหญ่ อย่าตระหนี่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย ไม่เช่นนั้นอาจเสียการใหญ่ได้ บางทีเรียก “ฆ่าควายอย่าเสียดายเกลือ”

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยฆ่าควายอย่าเสียดายพริก

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตฆ่าควายอย่าเสียดายพริก

  • งานนี้สำคัญมากเราต้องลงทุนอย่างเต็มที่อย่าฆ่าควายเสียดายพริกเพราะเราอาจจะพลาดงานนี้ได้
  • อยากจะลงทุนต้องกล้าได้กล้าเสีย โลกนี้ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ อยากรวยต้องงเสี่ยง คิดจะทำแล้วฆ่าควายอย่าเสียดายพริก จำไว้นะน้อง
  • นี่ชาย ยามจะคิดทำอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอัน เราต้องไม่ลังเล ถ้าจะทำฆ่าควายอย่าเสียดายพริก ลงมือทำเลย ผลเป็นยังไงเดี๋ยวมาว่ากัน
  • อาทิตย์เป็นคนโล ไม่กล้าที่จะเสี่ยงกับการทำงาน คนแบบนี้ในสำนวนสมัยก่อนเขามักเตือนว่าฆ่าควายอย่าเสียดายพริก
  • อยากจะทำธุรกิจต้องศึกษาให้มากๆ ไหนๆ ก็มาทางนี้แล้วทุ่มให้สุดตัวไปเลย ฆ่าความแล้วอย่าเสียดายพริก ไปให้สุด พี่เชื่อมั่นในตัวเรานะ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube