นิทานอีสป เรื่อง “หมูป่าเย่อหยิ่งกับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์” ไทย-Eng

นิทานอีสปหมูป่าเย่อหยิ่งกับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ ไทย-Eng
X
Advertisements

“หมูป่าเย่อหยิ่งกับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงอันตรายจากความเย่อหยิ่งของตัวเอง และอันตรายของคำพูดที่ชักนำเราไปในทางที่ไม่ดี

นิทานอีสปเรื่องหมูป่าเย่อหยิ่งกับสุนัขจิ้งจอกเจ้าเล่ห์

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหมูป่าอาศัยอยู่ในป่าลึก มันตัวใหญ่ แข็งแรง และดุร้าย ได้รับความเคารพนับถือจากสัตว์อื่นๆ วันหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกบังเอิญเจอหมูป่าและถูกพลังของมันข่มขวัญ สุนัขจิ้งจอกเข้าไปหาหมูป่าและพูดว่า “เจ้าช่างยอดเยี่ยมจริงๆ ไม่มีใครเทียบความแข็งแกร่งและความกล้าหาญของเจ้าได้”

Once upon a time, a Wild Boar lived deep in the forest. He was big, strong, and fierce, commanding respect from all the other animals. One day, a Fox happened to come across the Wild Boar and was struck by his power. The Fox approached the Boar and said, “You are truly magnificent. No one can match your strength and bravery.”

หมูป่าดีใจกับคำพูดของสุนัขจิ้งจอก มันพองหน้าอกและอวดว่า “แท้จริงแล้ว ข้าคือราชาแห่งป่า ไม่มีใครกล้าท้าทายข้า” สุนัขจิ้งจอกรู้สึกได้ถึงความเย่อหยิ่งของหมูป่าและตัดสินใจที่จะทดสอบเขา

The Wild Boar, flattered by the Fox’s words, puffed up his chest and boasted, “Indeed, I am the king of the forest. No one dares to challenge me.” The Fox, however, sensed the Boar’s arrogance and decided to test him.

สุนัขจิ้งจอกพูดว่า “ข้าได้ยินมาว่าแม้แต่คุณด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดของเจ้า ก็ไม่สามารถทนต่อการจู่โจมของฝูงหมาป่าได้ จริงไหม” หมูป่ากระตือรือร้นที่จะพิสูจน์ตัวเองและตอบอย่างมั่นใจว่า “หมาป่าหนึ่งไม่เหมาะกับข้า ข้าสามารถเอาชนะพวกมันได้อย่างง่ายดาย”

The Fox said, “I’ve heard that even you, with all your strength, cannot withstand the assault of a pack of dogs. Is that true?” The Boar, eager to prove himself, confidently replied, “A pack of dogs is no match for me. I can easily defeat them.”

สุนัขจิ้งจอกพูดต่อว่า “คือ ข้าบังเอิญรู้จักทุ่งใกล้ๆ ที่ฝูงหมาป่ามักจะล่าสัตว์ ทำไมเจ้าไม่พาข้าไปด้วย แล้วเราจะดูว่าคำกล่าวอ้างของเจ้าเป็นจริงหรือไม่” หมูป่าเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความปรารถนาที่จะพิสูจน์ตัวเอง จึงตกลงที่จะร่วมทางกับสุนัขจิ้งจอก

The Fox then continued, “Well, I happen to know a field nearby where a pack of dogs often hunts. Why don’t you come with me, and we can see if your claim holds true?” The Boar, filled with pride and a desire to prove himself, agreed to accompany the Fox.

ขณะที่พวกมันเข้าใกล้ทุ่งกว้าง หมูป่าเห็นฝูงหมาป่ารออย่างใจจดใจจ่อ แต่ก่อนที่หมูป่าจะได้เคลื่อนไหว สุนัขจิ้งจอกก็พุ่งออกไปแล้ว ปล่อยให้หมูป่าเผชิญหน้ากับฝูงหมาป่าตามลำพัง ฝูงหมาป่าทั้งรวดเร็วและว่องไวไล่ตามหมูป่าอย่างไม่ลดละ แม้จะแข็งแกร่ง หมูป่าก็ไม่สามารถวิ่งเร็วกว่าพวกมันหรือป้องกันตัวเองจากการโจมตีของพวกมันได้ ในที่สุด หมูป่าที่หมดเรี่ยวแรงก็ถูกฝูงหมาป่าจับตัวไป

As they approached the field, the Boar saw the pack of dogs eagerly waiting. But before the Boar could make a move, the Fox dashed away, leaving the Boar to face the dogs alone. The dogs, fast and agile, chased the Boar relentlessly. Despite his strength, the Boar couldn’t outrun them or defend himself against their attacks. Eventually, the exhausted Boar was overpowered and captured by the pack of dogs.

นิทานอีสปหมูป่ากับจิ้งจอก

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความเย่อหยิ่งและความเย่อหยิ่งสามารถนำไปสู่ความหายนะได้ ก็ควรที่จะระมัดระวังและอย่าปล่อยให้คำเยินยอที่ไม่สามารถคิดได้ชัดเจนมาครอบงำ”

  • ระวังคำเยินยอและหยิ่งยโส เรื่องราวเตือนเราเกี่ยวกับอันตรายของการเยินยอและหยิ่งยโสมากเกินไป อีโก้และความเย่อหยิ่งของหมูป่าทำให้มันตาบอดเพราะเล่ห์เหลี่ยมของสุนัขจิ้งจอกและนำไปสู่ความหายนะ มันเตือนให้เรายังคงอ่อนน้อมถ่อมตนและสุขุม ไม่ปล่อยให้ความหยิ่งผยองมาบดบังวิจารณญาณของเรา
  • การกระทำสำคัญกว่าคำพูด สุนัขจิ้งจอกใช้ความเย่อหยิ่งของหมูป่าเพื่อพิสูจน์ว่าการโอ้อวดและการกล่าวอ้างอย่างกล้าหาญมีความหมายเพียงเล็กน้อยหากปราศจากการกระทำเพื่อหนุนหลัง สอนให้เราระวังคำสัญญาที่ว่างเปล่าและให้ความสำคัญกับการแสดงความสามารถของเราผ่านการกระทำมากกว่าคำพูด
  • ระวังการชักใย สุนัขจิ้งจอกบงการความปรารถนาของหมูป่าในการตรวจสอบและความกระตือรือร้นที่จะพิสูจน์ตัวเอง เรื่องราวนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให้ระมัดระวังผู้ที่พยายามใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของเราหรือควบคุมเราเพื่อผลประโยชน์ของพวกเขาเอง กระตุ้นให้เรารู้จักแยกแยะและคิดวิเคราะห์ก่อนที่จะไว้วางใจผู้อื่น
  • ความแข็งแกร่งเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ ความแข็งแกร่งทางกายภาพของหมูป่านั้นน่าเกรงขาม แต่เขาประเมินความสำคัญของความว่องไว กลยุทธ์ และการทำงานเป็นทีมต่ำเกินไป นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความสามารถในการปรับตัว ความเฉลียวฉลาด และความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วย

“Pride and arrogance can lead to one’s downfall. It’s wise to be cautious and not let flattery cloud judgment.”

  • Beware of flattery and pride: The story warns us about the dangers of being overly flattered and prideful. The Boar’s ego and arrogance blinded him to the Fox’s trickery and led to his downfall. It reminds us to remain humble and discerning, not allowing our pride to cloud our judgment.
  • Actions speak louder than words: The Fox used the Boar’s pride against him, proving that boasting and making bold claims mean little without actions to back them up. It teaches us to be wary of empty promises and to focus on demonstrating our abilities through deeds rather than mere words.
  • Be cautious of manipulation: The Fox manipulated the Boar’s desire for validation and his eagerness to prove himself. The story serves as a reminder to be cautious of those who try to exploit our weaknesses or manipulate us for their own gain. It encourages us to be discerning and to think critically before trusting others.
  • Strength alone is not enough: The Boar’s physical strength was formidable, but he underestimated the importance of agility, strategy, and teamwork. The story teaches us that true strength lies not only in physical prowess but also in adaptability, intelligence, and the ability to work with others.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราถ่อมตัว สุขุมรอบคอบ และระมัดระวังคำเยินยอและการชักใย มันเตือนเราถึงความสำคัญของการสำรองคำพูดของเราด้วยการกระทำและคุณค่าของสติปัญญาและความร่วมมือควบคู่ไปกับความแข็งแกร่ง โดยน้อมรับคำสอนเหล่านี้ เราสามารถนำทางสถานการณ์ด้วยปัญญาที่มากขึ้น หลีกเลี่ยงหลุมพรางที่ไม่จำเป็น และสร้างความสัมพันธ์ที่มีความหมายบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพ

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements