สุภาษิตคำพังเพยแทงใจดำ ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยแทงใจดำ
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ท. แทงใจดำ

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยแทงใจดำ

ที่มาของสำนวนนี้คือ มาจากการเปรียบเทียบการพูดเหมือนการยิงปืน การยิงเป้าปืนที่จะมีเป้าเป็นรูปวงกลมซ้อนกันหลายๆ วง เราเรียกว่าเป้าซ้อมยิงปืนและตรงกลางนั้นจะมีจุดสีดำตรงกลางเป้า เราเรียกว่า ใจดำ ซึ่งการพูดตรงกับความในใจของผู้ฟังก็เปรียบเสมือนกับการยิงปืนที่เข้าตรงกลางเป้า นั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ สำนวนนี้นิยมใช้อธิบายคำพูดที่ตรงกับใจหรือตรงกับความคิดของผู้ฟัง สามารถนำไปใช้ได้ทั้งความหมายในทางดีและทางไม่ดี แต่จะพบเห็นในทางไม่ดีเสียมากกว่า

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยแทงใจดำ

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตแทงใจดำ

  • เขาเสียใจที่คนในครอบครัวไม่เข้าใจ ที่เขามีร่ายกายเป็นผู้ชายแต่มีจิตใจเบี่ยงเบนเป็นผู้หญิง ซ้ำยังพูดแทงใจดำอยู่เสมอๆ
  • คนหลายคนชอบพูดจาแทงใใจดำทำร้ายคนอื่น อันเนื่องมาจากการพยายามปกป้องตัวเองไม่ให้คนอื่นเข้ามาทำร้ายตนเอง ที่เรียนรู้มาจากประสบการณ์วัยเด็กที่เติบโตขึ้นมาท่ามกลางการถูกรังแกหรือถูกถากถางเป็นประจำ พวกเขาจึงเรียนรู้ที่จะสร้างเกราะป้องกันตนเอง
  • คุณก็พูดแทงใจดำเขาเกินไป ความจริงพูดอ้อมๆ ก็ได้ แบบนี้จะพาลมองหน้ากันไม่ติดเอานะ
  • คนบางคนชอบระรานและปากเสีย พูดแทงใจดำใส่คนอื่นเป็นนิสัยและกิจวัตรปกติอยู่แล้ว ครั้งต่อไปหากคุณพบเจอคนที่ชอบพูดบั่นทอนคุณเป็นประจำ ลองใช้เวลาวิเคราะห์ในมุมมองของบุคคลที่สามว่า อะไรที่ทำให้คนคนนั้นมีนิสัยแบบนั้น เขาถูกเลี้ยงมาแบบไหน เติบโตท่ามกลางสภาพแวดล้อมแบบไหน ครอบครัวเป็นอย่างไร
  • ช่างแม่ง บางทีก็ไม่ต้องไปแคร์คำพูดอะไรของใครมากมาย ใครจะมาพูดแทงใจดำ ผมไม่สนใจ เพราะผมเคารพตัวเองมากพอ ผมมีความสุขด้วยตัวเอง ใครมาว่าผมนั่นเป็นปัญหาของมัน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements