สุภาษิตคำพังเพยข้าพึ่งเจ้า บ่าวพึ่งนาย ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยข้าพึ่งเจ้า บ่าวพึ่งนาย
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ข. ข้าพึ่งเจ้า บ่าวพึ่งนาย

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยข้าพึ่งเจ้า บ่าวพึ่งนาย

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการพึ่งพาอาศัยกันของคน สังคมที่อยู่ คนโบราณสื่อถึงความเท่าเทียมในฐานะมนุษย์ ข้าหรือบ่าว(คนที่เป็นลูกน้อง)ก็ต้องพึ่งเจ้านายเพื่อจะได้มีงานทำ ส่วนเจ้านายก็ต้องพึ่งคนในการทำงาน เพราะทำคนเดียวคงเป็นไปไม่ได้

สรุปความหมายของสำนวนคือ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 คือ คนที่มีฐานะต่างกัน แต่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยข้าพึ่งเจ้า บ่าวพึ่งนาย

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตข้าพึ่งเจ้า บ่าวพึ่งนาย

  • ในโลกของธุรกิจข้าพึ่งเจ้า บ่าวพึ่งนาย สำคัญมาก เพราะงานใหญ่ๆ ไม่มีทางเลยที่จะทำได้คนเดียว ถึงจะเก่งแค่ไหนก็ตาม
  • ฉันโชคดีมีเพื่อนบ้านที่ดี ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน อย่างที่เขาว่าข้าพึ่งเจ้า บ่าวพึ่งนาย เมื่อคราวที่ลูกสาวฉันไม่สบาย เพื่อนบ้านก็ช่วยพาไปส่งโรงพยาบาลให้
  • ถึงผมจะชอบทำงานคนเดียว แต่งานนี้มันใหญ่เกินจะทำคนเดียวแล้ว นี่แหละคนเรา สุดท้ายก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันเหมือนข้าพึ่งเจ้า บ่าวพึ่งนาย
  • องค์กรกับบุคคลากรก็เหมือนข้าพึ่งเจ้าบ่าวพึ่งนาย ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัย พึ่งพากัน เพราะหากองค์กรไม่มีความเป็นธรรมก็คงไม่มีคนทำงานให้ และถ้าบุคคลากรไม่มีองค์กรก็ลำบากเหมือนกัน
  • ข้าพึ่งเจ้า บ่าวพึ่งนาย ในโลกทุนนิยมต้องมีเจ้าของ และลูกน้อง ช่วยขับเคลื่อนองค์กร การขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งไป องค์กรย่อมไปข้างหน้าไม่ได้ ทั้งสองกลุ่มต้องให้เกียรติซึ่งกันและกัน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements