นิทานอีสป เรื่อง “ชายผู้เรืออับปางและทะเล” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องชายผู้เรืออับปางและทะเล ไทย-Eng

“ชายผู้เรืออับปางและทะเล” เป็นนิทานอีสปที่กล่าวถึงผู้รอดชีวิตจากเรืออับปางกล่าวหาว่าทะเลทรยศ แต่ทะเลกลับตอบโต้ว่าลมไม่ใช่ตัวมันเองที่ทำให้เกิดความวุ่นวาย เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อการกระทำของตนแทนที่จะโทษปัจจัยภายนอก

นิทานอีสปเรื่องชายผู้เรืออับปางและทะเล

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีชายคนหนึ่งพบว่าตัวเองจมอยู่กับเศษซากเรืออับปางในทะเลอันกว้างใหญ่ที่ไม่อาจให้อภัยได้ ขณะที่เขาพยายามดิ้นรนที่จะลอยอยู่ ความโกรธและความสิ้นหวังก็ปะทุขึ้นภายในตัวเขา เขาตะโกนใส่ทะเลโดยกล่าวหาว่าเป็นการทรยศหักหลังชีวิตของกะลาสีเรือ

Once upon a time, there was a man who found himself shipwrecked, clinging to a piece of debris in the vast, unforgiving sea. As he struggled to stay afloat, anger and despair welled up within him. He shouted at the sea, accusing it of treachery for taking away the lives of sailors.

ด้วยความสิ้นหวัง เขาร้องออกมาว่า “เจ้าทะเลทรยศ! เจ้ากลืนกินเรือและมนุษย์อย่างไม่สำนึกผิด! เจ้าเป็นสัตว์ร้ายที่ไร้หัวใจ!”

In his desperation, he cried out, “You treacherous sea! You devour ships and men without remorse! You are a heartless beast!”

ทะเลตอบด้วยความประหลาดใจว่า “มนุษย์เอ๋ย เหตุใดเจ้าจึงตำหนิข้า ข้าไม่ใช่ต้นเหตุของความทุกข์ทรมาน แต่เป็นพายุที่กวนน้ำทะเลของข้าให้ปั่นป่วน เช่นเดียวกับอารมณ์ภายในตัวเจ้าที่นำไปสู่การกระทำของเจ้าได้ มาเสียใจทีหลัง” และทะเลกล่าวต่อว่า “อย่าโทษฉันสำหรับความโชคร้ายของคุณ ข้าเป็นเพียงภาพสะท้อนของสายลมที่กวนใจข้า โดยธรรมชาติแล้ว ข้าสงบและปลอดภัยพอๆ กับผืนดินนั่นแหละ”

To his astonishment, the sea replied, “Why do you blame me, O mortal? I am not the cause of your suffering. It is the winds that stir my waters into turmoil, just as the emotions within you can lead to actions you may later regret.” and the sea said “do not blame me for your misfortune. I am but a reflection of the winds that stir me. By nature, I am as calm and safe as the land itself.”

นิทานอีสปชายผู้เรืออับปางและทะเล

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“จงไตร่ตรองถึงการกระทำของเราและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจของเรา แทนที่จะโทษสิ่งภายนอก”

  • การตำหนิผู้อื่น: เรื่องราวแสดงให้เห็นว่าผู้คนมักตำหนิแรงกดดันจากภายนอกสำหรับปัญหาของพวกเขาโดยไม่พิจารณาถึงสาเหตุที่ซ่อนอยู่ มันเตือนให้เราไตร่ตรองการกระทำและตัวเลือกของเราเองก่อนจะตำหนิ
  • การทำความเข้าใจสาเหตุที่แท้จริง: เช่นเดียวกับลมที่รบกวนทะเล อารมณ์ภายในและการตัดสินใจของเราสามารถนำไปสู่ความวุ่นวายในชีวิตของเราได้ การทำความเข้าใจและจัดการกับสาเหตุที่แท้จริงเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการค้นหาสันติภาพ
  • การยอมรับความรับผิดชอบ: การตอบสนองของทะเลกระตุ้นให้เรารับผิดชอบต่อการกระทำและการตัดสินใจของเรา โดยตระหนักว่าเรามีพลังในการนำทางชีวิตของเราเอง
  • การแก้ไขข้อขัดแย้ง: แทนที่จะโยนความผิด การสื่อสารและความเข้าใจอย่างเปิดเผยสามารถนำไปสู่การแก้ไขข้อขัดแย้งและค้นหาวิธีแก้ไขปัญหาที่ท้าทาย
  • บทเรียนของธรรมชาติ: ธรรมชาติมักสะท้อนประสบการณ์ของมนุษย์ เช่นเดียวกับที่ทะเลยังคงสงบโดยปราศจากอิทธิพลของลม การค้นหาความสงบภายในและความมั่นคงสามารถช่วยให้เราฝ่าฟันพายุแห่งชีวิตได้ฉันใด

“Reflect on our actions and take responsibility for our choices rather than blaming external forces.”

  • Blaming Others: The story illustrates how people often blame external forces for their troubles without considering the underlying causes. It reminds us to reflect on our own actions and choices before assigning blame.
  • Understanding Root Causes: Like the winds that disturb the sea, our inner emotions and decisions can lead to turmoil in our lives. Understanding and addressing these root causes is essential for finding peace.
  • Accepting Responsibility: The sea’s response encourages us to take responsibility for our actions and decisions, recognizing that we have the power to navigate our own lives.
  • Conflict Resolution: Instead of assigning blame, open communication and understanding can lead to resolving conflicts and finding solutions to challenges.
  • Nature’s Lessons: Nature often mirrors human experiences. Just as the sea remains calm without the influence of the winds, finding inner calm and stability can help us weather life’s storms.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้เตือนเราว่าแม้ว่าสถานการณ์ภายนอกอาจมีบทบาทต่อความท้าทายของเรา แต่การรับผิดชอบต่อการกระทำและอารมณ์ของเราเป็นกุญแจสำคัญในการค้นหาความสงบและการแก้ปัญหาในสถานการณ์ที่ยากลำบาก

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children