นิทานอีสป เรื่อง “สุนัขกับเจ้านายของมัน” ไทย-Eng

นิทานอีสปสุนัขกับเจ้านายของมัน ไทย-Eng
X
Advertisements

“สุนัขกับเจ้านายของมัน” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในชีวิต และยังให้บทเรียนที่มีค่าเกี่ยวกับขอบเขต และการเติบโต

นิทานอีสปเรื่องสุนัขกับเจ้านายของมัน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสุนัขผู้ซื่อสัตย์อาศัยอยู่กับเจ้านายของมัน ทุกๆ วัน เจ้าตูบเฝ้าดูเจ้านายของเขาเพลิดเพลินกับอาหารมื้อค่ำแสนอร่อย กลิ่นหอมของอาหารอบอวลอยู่ในอากาศทำให้สุนัขน้ำลายสอ อย่างไรก็ตาม สุนัขไม่ได้รับอนุญาตให้กินอาหารจากจานของเจ้านาย

Once upon a time, there was a loyal dog who lived with his master. Every day, the dog watched as his master enjoyed a delicious dinner. The aroma of the food filled the air, making the dog’s mouth water. However, the dog was never allowed to eat from his master’s plate.

วันหนึ่งขณะที่เจ้านายกำลังเพลิดเพลินกับอาหารอยู่นั้น เขาเผลอทำชิ้นเนื้อหล่นลงพื้น สุนัขรีบไปที่จุดนั้นอย่างรวดเร็วและกินอาหารอันโอชะอย่างเอร็ดอร่อย ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เจ้าตูบก็วางแผนการอันชาญฉลาด

One day, as the master was enjoying his meal, he accidentally dropped a piece of meat on the floor. The dog quickly rushed to the spot and devoured the tasty morsel. From that moment on, the dog developed a cunning plan.

ในแต่ละวัน สุนัขจะจงใจชนเจ้านายของมัน ทำให้เขาทำเศษอาหารหล่น จากนั้นสุนัขจะฉวยอาหารที่ตกหล่นก่อนที่เจ้านายของมันจะทันได้ตอบโต้ นายท่านคิดว่ามันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญ จึงไม่ระแวงเพื่อนที่ซื่อสัตย์ของเขา

Each day, the dog would deliberately bump into his master, causing him to drop a piece of food. The dog would then snatch the fallen food before his master could react. The master, thinking it was mere coincidence, didn’t suspect his loyal companion.

อย่างไรก็ตาม วันหนึ่ง นายจับได้ว่าแผนการของสุนัข เขาตัดสินใจที่จะสอนบทเรียนให้กับสุนัข เขาวางก้อนหินแทนเศษอาหารลงบนโต๊ะ และเมื่อสุนัขชนเขา ก้อนหินก็ร่วงลงกับพื้น สุนัขรีบไปหามัน และเพิ่งจะรู้ว่ามันกินไม่ได้

However, one day, the master caught onto the dog’s scheme. He decided to teach the dog a lesson. He placed a stone instead of a piece of food on the table, and as the dog bumped into him, the stone fell to the ground. The dog eagerly went for it, only to realize it wasn’t edible.

เจ้านายมองดูสุนัขแล้วพูดว่า “เพื่อนผู้ซื่อสัตย์ของข้า ข้าสอนบทเรียนอันมีค่าแก่เจ้าแล้ว การเอาเปรียบผู้อื่นแม้ในเรื่องเล็กน้อยมันไม่น่านับถือ ความภักดีและความซื่อสัตย์สำคัญกว่าอาหารที่ถูกขโมย”

The master then looked at the dog and said, “My faithful friend, I have taught you a valuable lesson. Taking advantage of others, even in small matters, is not honorable. Loyalty and honesty are far more important than a stolen meal.”

สุนัขรู้สึกละอายใจ กระดิกหางด้วยความสำนึกผิด และเรียนรู้ความหมายที่แท้จริงของความภักดีและความซื่อสัตย์ ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา เขาไม่เคยพยายามขโมยอาหารของเจ้านายอีกเลย และยังคงซื่อสัตย์และไว้ใจได้

The dog, feeling ashamed, wagged his tail in remorse and learned the true meaning of loyalty and integrity. From that day forward, he never attempted to steal his master’s food again and remained faithful and trustworthy.

นิทานอีสปสุนัขกับเจ้านายของมัน

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความภักดีและความซื่อสัตย์มีค่ามากกว่ารางวัลที่ขโมยมา ไม่ว่าจะดึงดูดใจแค่ไหนก็ตาม”

  • ความซื่อสัตย์: เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความซื่อสัตย์และความซื่อสัตย์ในการกระทำของเรา ความพยายามของสุนัขที่จะขโมยอาหารจากเจ้านายของมันแสดงให้เห็นถึงการขาดความซื่อสัตย์ และมันได้เรียนรู้ว่าการซื่อสัตย์และภักดีนั้นมีค่ามากกว่ามื้ออาหารใดๆ
  • เคารพในขอบเขต: สุนัขข้ามเขตแดนโดยพยายามแย่งชิงสิ่งที่ไม่ใช่ของมันโดยชอบธรรม เรื่องราวเตือนใจให้เราเคารพขอบเขตและทรัพย์สินของผู้อื่น โดยเข้าใจว่าการฉวยโอกาสจากความไว้วางใจของใครบางคนเป็นการไม่ให้เกียรติ
  • บทเรียนจากผลที่ตามมา: แผนการอันชาญฉลาดของนายสอนสุนัขถึงผลของการกระทำของมัน เจ้านายแสดงให้สุนัขเห็นว่าความไม่ซื่อสัตย์ของเขานำไปสู่ความผิดหวังและการสูญเสียโดยการแทนที่อาหารด้วยหิน
  • ความภักดีและความสัตย์ซื่อ: เรื่องราวเน้นย้ำถึงความสำคัญของความภักดีและความสัตย์ซื่อในความสัมพันธ์ของเรา แม้ว่าสุนัขจะพยายามหลอกลวงในตอนแรก แต่เขาก็ได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของการภักดีต่อเจ้านายและรักษาความไว้วางใจไว้
  • การเรียนรู้และการเติบโตส่วนบุคคล: การสำนึกผิดและความสำนึกผิดของสุนัขแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการเรียนรู้และการเติบโตส่วนบุคคล เรื่องราวกระตุ้นให้เราไตร่ตรองถึงการกระทำของเรา เรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา และมุ่งมั่นที่จะเป็นบุคคลที่ดีขึ้น

“Loyalty and honesty are more valuable than a stolen reward, no matter how tempting it may be.”

  • Honesty and integrity: The story emphasizes the importance of honesty and integrity in our actions. The dog’s attempt to steal food from his master demonstrates a lack of integrity, and he learns that being honest and loyal is more valuable than any meal.
  • Respect for boundaries: The dog crosses a boundary by trying to take what is not rightfully his. The story reminds us to respect the boundaries and possessions of others, understanding that it is not honorable to take advantage of someone’s trust.
  • Lessons from consequences: The master’s clever plan teaches the dog the consequences of his actions. By replacing the food with a stone, the master shows the dog that his dishonesty leads to disappointment and loss.
  • Loyalty and faithfulness: The story highlights the importance of loyalty and faithfulness in our relationships. Despite the dog’s initial attempts to deceive, he learns the value of remaining loyal to his master and maintaining their trust.
  • Learning and personal growth: The dog’s realization and remorse demonstrate the potential for learning and personal growth. The story encourages us to reflect on our actions, learn from our mistakes, and strive to become better individuals.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ความซื่อสัตย์ ความเคารพ ความภักดี และการเติบโตส่วนบุคคล มันเตือนเราถึงความสำคัญของการไว้ใจได้และซื่อสัตย์ในความสัมพันธ์ของเรา และความสำคัญของการเรียนรู้จากความผิดพลาดของเรา ด้วยการรวบรวมคุณสมบัติเหล่านี้ เราสามารถปลูกฝังสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความไว้วางใจและความเคารพซึ่งกันและกัน

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements