สุภาษิตคำพังเพยยื่นแก้วให้วานร ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยยื่นแก้วให้วานร

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ย. ยื่นแก้วให้วานร

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยยื่นแก้วให้วานร

ที่มาของสำนวน คำว่าวานรในสำนวนนี้หมายถึงลิง ส่วนแก้วหมายถึงของที่มีค่า ซึ่งหากลิงได้ดวงแก้วไปก็ไร้ประโยชน์ เพราะมันก็ไม่รู้ถึงคุณค่าของดวงแก้วที่ได้ ได้ไปก็ไม่รู้จะเอาไปใช้เพื่อให้ชีวิตพวกมันดีขึ้นอย่างไร

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ โบราณท่านนิยมใช้เปรียบเทียบถึงการให้ของที่ดีหรือของที่มีคุณค่ามาก กับคนที่ไม่รู้คุณค่าของสิ่งเหล่านั้น หรือแม้ว่าจะรู้จักคุณค่าของมันแต่ก็ใช้ไม่เป็น ทำให้ของสิ่งนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรกับผู้รับเลย ให้ไปก็เปล่าประโยชน์

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยยื่นแก้วให้วานร

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตยื่นแก้วให้วานร

  • เห็นว่าเขากำลังลำบากไม่มีงานทำ แล้วยังมีลูกต้องเลี้ยงก็เลยไปสอนวิชาชีพจะได้เลี้ยงตัวเองได้ แต่ก็เหมือนยื่นแก้วให้วานร เพราะสุดท้ายเขาก็รักสบายมากกว่า
  • การที่สุดามอบหนังสือให้เด็กๆ เหล่านั้นก็เหมือนการยื่นแก้วให้วานร เพราะเด็กๆ เหล่านั้นยังอ่านหนังสือไม่ออกและยังตัวเล็กมาก ให้ไปก็นำไปฉีกพับเล่นจนหมด
  • ฉันอุตส่าห์เอาเล็กเชอร์ของฉันให้เจ้าคริสไปอ่านก่อนสอบ แต่ก็เหมือนยื่นแก้วให้วานร เพราะมันไม่อ่านเลย กลับไปหาหนังสืออะไรมาอ่านก็ไม่รู้
  • บอกสิ่งดีๆ ให้กับคนที่เขาไม่รับฟังก็เหมือนยื่นแก้วให้กับวานรนั่นแหละ ทำไปก็ไร้ค่าเปล่าประโยชน์ เสียเวลา แถมเปลืองพลังงานชีวิตตัวเองอีก เอาไปบอกให้กับคนที่สมควรได้รับมันจะดีกว่า
  • ดูลูกชายเราสิคุณ ซื้อไอโฟนรุ่นใหม่มาให้ผม แต่ก็เหมือนยื่นแก้วให้วานรนั่นแหละ เพราะผมใช้ไม่เป็น ใช้เป็นแต่โทรออกและรับสายเท่านั้น

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube