สุภาษิตคำพังเพยบ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยบ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ บ. บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน

ความหมายของสุภาษิตบ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน

ที่มาของสำนวน มาจากบ้านเกิดเมืองนอนสถานที่ตนเคยอยู่อาศัยมาก่อนในสมัยเมื่อเป็นเด็กๆ ย่อมเป็นที่ประทับใจอยู่เสมอๆ ไม่มีวันลืมเลือนไปได้ ดังนั้นท่านจึงนำมาอุปมาอุปไมยว่าบ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน สถานที่ตนเคยอยู่อาศัยมาก่อน และเราไม่สามารถที่จะลืมอดีตที่เคยอยู่เคยนอนได้

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ สถานที่ที่เคยพักพิง เคยอาศัยอยู่มาก่อน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยบ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตบ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน

  • ชีวิตจิตใจฝันใฝ่ดิ้นรนเกิดมาเป็นคนไม่ควรอับจนดักดานมีเพลงลาแต่ตั้งใจว่าไม่นานจะมีบทเพลงชื่นบานต้อนรับการคืนเรือนมีเพลงลาแต่ตั้งใจว่าไม่นานจะมีบทเพลงชื่นบานต้อนรับการคืนเรือนมีเพลงลาแต่ตั้งใจว่าไม่นานจะมีบทเพลงชื่นบาน… ต้อนรับการคืนเรือน บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน
  • ผมต้องเข้าไปทำงานในกรุงเทพแล้ว คงคิดถึงที่นี่มากแน่ๆ บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน ผมต้องไปเพื่ออนาคต เพื่อครอบครัว แล้วสักวันจะกลับมา
  • เมื่อผมปลดเกษียณราชการแล้ว ผมก็มาอยู่กับลูกสาวในเมือง เมื่อถึงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ผมจึงจะกลับไปเที่ยวบ้านเกิดเมืองนอนสักครั้งหนึ่งบ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน มันช่างอบอุ่น และมีความสุขซะจริงๆ
  • เขาไปเรียนอยู่ต่างประเทศเสียหลายปี พอดูข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยทางโทรทัศน์ก็ทำให้นึกถึงบ้านเคยอยู่อู่เคยนอน
  • บ้านเคยอยู่ อู่เคยนอน เมื่อจะจากจร ไม่รู้วันย้อนกลับมา ลูกผู้ชาย หลั่งน้ำตา ต่างถ้อยวาจาแห่งการอำลา…

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements