นิทานอีสป เรื่อง “แมลงวันบนล้อรถม้าศึก” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องแมลงวันบนล้อรถม้าศึก ไทย-Eng
X
Advertisements

“แมลงวันบนล้อรถม้าศึก” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราให้รู้ว่าแท้จริงแล้วตัวเราเป็นแค่สิ่งเล็กๆ บนโลกนี้ ซึ่งแทบไม่มีผลกระทบอะไรเลยแม้แต่น้อย สอนให้เราใช้ชีวิตในทางของเราให้คุ้มค่า

นิทานอีสปเรื่องแมลงวันบนล้อรถม้าศึก

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในสนามประลองโบราณแห่งหนึ่ง การแข่งขันรถม้าที่น่าตื่นเต้นกำลังดำเนินอยู่ ขณะที่รถม้าศึกอันสง่างามวิ่งไปรอบสนามแข่ง มีแมลงวันตัวเล็กๆ บินมาเกาะบนล้อรถม้าคันหนึ่ง มันมองไปรอบๆ สังเกตเมฆฝุ่นที่หมุนวนตามเสียงรถม้าศึกที่เร่งความเร็ว

Once upon a time, In an ancient arena, a thrilling chariot race was underway. As the magnificent chariots raced around the track, a small fly landed on the wheel of one chariot. It looked around, observing the cloud of dust swirling in the wake of the speeding chariots.

แมลงวันที่เต็มไปด้วยความรู้สึกมีความสำคัญในตัวเองพูดออกมาดังๆ ว่า “ดูฝุ่นที่ข้ายกขึ้นพร้อมกับการปรากฏตัวของข้าสิ! ดูเหมือนว่าโลกหมุนรอบตัวข้า”

The fly, filled with a sense of self-importance, spoke aloud, “Look at the dust I am raising with my presence! It seems the world revolves around me.”

ท่ามกลางเสียงกีบดังกึกก้องและฝูงชนที่ส่งเสียงคำราม ราชรถยังคงวิ่งต่อไปโดยไม่สนใจคำประกาศของแมลงวัน ในความเป็นจริงแล้ว การปรากฏตัวของแมลงวันไม่ส่งผลกระทบต่อการแข่งขันหรือความยิ่งใหญ่ของสนามประลองเลยแม้แต่น้อย

Amidst the thundering hooves and roaring crowds, the chariot continued its race, oblivious to the fly’s declaration. In reality, the fly’s presence had no impact on the race or the arena’s grandeur.

นิทานอีสปแมลงวันบนล้อรถม้าศึก

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“คุณค่าของความอ่อนน้อมถ่อมตนและมุมมอง อย่าปล่อยอัตตาและความสำคัญในตนเองมาบดบังเราต่อสถานที่ที่แท้จริงและผลกระทบที่มีต่อโลก”

 • ความอ่อนน้อมถ่อมตนและมุมมอง: เรื่องราวสอนเราถึงความสำคัญของการรักษาความอ่อนน้อมถ่อมตนและมุมมอง ทำความเข้าใจความสำคัญที่แท้จริงของเราในโครงการอันยิ่งใหญ่ของสิ่งต่างๆ
 • ความสำคัญในตนเองกับความเป็นจริง: ความรู้สึกถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของแมลงวันนั้นขัดแย้งกับความเป็นจริงของความไม่สำคัญของมันท่ามกลางเหตุการณ์สำคัญ สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลที่ตามมาจากการประเมินอิทธิพลของตนมากเกินไป
 • การยอมรับคุณค่าที่แท้จริง: แม้ว่าการมีความมั่นใจในตนเองเป็นสิ่งสำคัญ แต่เราควรหลีกเลี่ยงการหลงผิดในความยิ่งใหญ่ คุณค่าที่แท้จริงได้มาจากการลงมือทำ ไม่ใช่การประกาศที่ว่างเปล่า
 • การกระทำพูดดังขึ้น: เรื่องราวเตือนเราว่าการกระทำและการมีส่วนร่วมของเราดังกว่าคำกล่าวอ้างใดๆ ที่เราทำ ข้อความที่ยิ่งใหญ่โดยไม่มีเนื้อหาไม่มีคุณค่าที่แท้จริง
 • การน้อมรับความอ่อนน้อมถ่อมตน: การน้อมรับความอ่อนน้อมถ่อมตนช่วยให้เราชื่นชมสถานที่ของเราในโลกนี้ โดยตระหนักว่าความสำคัญที่แท้จริงนั้นพบได้จากผลกระทบเชิงบวกที่เราสร้างขึ้น มากกว่าที่จะเป็นเพียงการยกย่องตนเอง
 • การคำนึงถึงอัตตา: มุมมองของแมลงวันเน้นถึงอันตรายของการปล่อยให้อัตตาของเราตาบอดต่อความเป็นจริง การคำนึงถึงความคิดและการกระทำของเราช่วยให้เรารักษาความรู้สึกสมดุลในตนเองได้

“Value of humility and perspective, don’t letting ego and self-importance blind us to our true place and impact in the world.”

 • Humility and Perspective: The story teaches us the importance of maintaining humility and perspective, understanding our true significance in the grand scheme of things.
 • Self-Importance vs. Reality: The fly’s inflated sense of importance contrasts with the reality of its insignificance in the midst of a grand event. This mirrors the consequences of overestimating one’s influence.
 • Recognition of True Worth: While it’s important to have self-confidence, we should avoid delusions of grandeur. True worth is earned through actions, not empty declarations.
 • Actions Speak Louder: The story reminds us that our actions and contributions speak louder than any claims we make. Grandiose statements without substance hold no true value.
 • Embracing Humility: Embracing humility allows us to appreciate our place in the world, recognizing that true significance is found in the positive impact we create rather than mere self-aggrandizement.
 • Being Mindful of Ego: The fly’s perspective highlights the dangers of letting our ego blind us to reality. Being mindful of our thoughts and actions helps us maintain a balanced sense of self.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สนับสนุนให้เราใช้ชีวิตด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานที่ของเราในโลก มันเตือนเราว่าการกระทำ แทนที่จะเป็นคำกล่าวอ้างที่ยิ่งใหญ่ เป็นตัวกำหนดความสำคัญและผลกระทบที่แท้จริงของเรา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements