นิทานอีสป เรื่อง “จิ้งจอกจอมอวดดีกับแมวจอมฉลาด” ไทย-Eng

นิทานอีสปจิ้งจอกจอมอวดดีกับแมวจอมฉลาด ไทย-Eng

“จิ้งจอกจอมอวดดีกับแมวจอมฉลาด” เป็นนิทานที่สอนเราให้ระวังของการโอ้อวดในความสามารถของเรา มันไม่ได้ส่งผลดีต่อใครเลย และการกระทำต่างๆ สำคัญกว่าคำพูดเสมอไม่ว่าจะเรื่องใด

นิทานอีสปเรื่องจิ้งจอกจอมอวดดีกับแมวจอมฉลาด

กาลครั้งหนึ่ง สุนัขจิ้งจอก และแมวพบกันในป่า มันเริ่มโอ้อวดความฉลาดและความว่องไว โดยมันอ้างว่ามีกลอุบายมากมายเพื่อเอาชนะศัตรู

Once upon a time, a fox and a cat met in the forest. He began boasting about him cleverness and agility, each claiming to possess a myriad of tricks to outsmart their enemies.

ขณะที่พวกมันคุยกันต่อ ก็ได้ยินเสียงเห่าของสุนัขล่าเนื้อใกล้เข้ามา เจ้าเหมียวรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้ด้วยความตื่นตระหนกและเฝ้าดูกิ่งไม้จากที่ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม สุนัขจิ้งจอกลังเล และตัดสินใจไม่ได้ว่าจะใช้แผนการหลบหนีใด สุนัขไล่ตามสุนัขจิ้งจอกทัน และไม่นานมันก็ถูกจับและถูกพาไป

As they continued their discussion, they heard the barking of hounds approaching. Filled with panic, the cat quickly climbed up a tree and watched from the safety of its branches. The fox, however, hesitated and couldn’t decide which escape plan to employ. The hounds caught up to the fox, and it was soon captured and carried away.

หลังจากอันตรายผ่านพ้นไป แมวก็ลงมาจากต้นไม้และเข้าไปหาสุนัขจิ้งจอกที่ถูกจับตัวไป ซึ่งกำลังคร่ำครวญถึงชะตากรรมอันเลวร้ายของมัน แมวพูดขึ้นว่า “เจ้าโอ้อวดเกี่ยวกับเล่ห์เหลี่ยมมากมายของเจ้า แต่เมื่อเวลาที่สำคัญที่สุด เจ้ากลับไม่สามารถเลือกได้สักอย่าง และช่วยตัวเองให้รอดได้”

After the danger had passed, the cat descended from the tree and approached the captured fox, who was lamenting his unfortunate fate. The cat remarked, “You were boasting about your numerous tricks, but when it mattered the most, you were unable to choose one and save yourself.”

นิทานอีสปจิ้งจอกกับแมว

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“จงมีแผนที่เชื่อถือได้แผนเดียวในเวลาที่ต้องการ ดีกว่าโอ้อวดกลอุบายมากมายแต่ไม่สามารถตัดสินใจได้”

  • ความเรียบง่ายและใช้งานได้จริง เรื่องราวเน้นคุณค่าของความเรียบง่ายและใช้งานได้จริง แมวที่มีวิธีการปีนต้นไม้อย่างตรงไปตรงมา สามารถหลบหนีอันตรายได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ในทางกลับกัน สุนัขจิ้งจอกกับกลอุบายมากมายที่มันอวดอ้าง นำไปสู่การไม่แน่ใจและในที่สุดก็ถูกจับได้ มันเตือนเราว่าบางครั้งวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายและใช้งานได้จริงที่สุดคือวิธีที่ดีที่สุด
  • หลีกเลี่ยงการโอ้อวดที่ว่างเปล่า เรื่องราวเน้นให้เห็นถึงอันตรายของการโอ้อวดที่ว่างเปล่า ความเย่อหยิ่งของสุนัขจิ้งจอกในกลอุบายในจินตนาการนั้นพิสูจน์แล้วว่าไร้ประโยชน์เมื่อเผชิญกับภัยคุกคามที่แท้จริง สอนเราถึงความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตนและการหลีกเลี่ยงการโอ้อวดที่ว่างเปล่า โดยมุ่งเน้นที่ทักษะและการกระทำที่แท้จริงแทน
  • การเลือกอย่างชาญฉลาด ความสามารถของแมวในการเลือกอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดทำให้แมวอยู่รอด นิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของการเลือกอย่างชาญฉลาด โดยเฉพาะในสถานการณ์คับขัน เตือนให้เราประเมินทางเลือกของเรา พิจารณาผลที่ตามมา และเลือกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมที่สุด
  • การกระทำสำคัญกว่าคำพูด การกระทำของแมวดังกว่าคำพูด ในขณะที่สุนัขจิ้งจอกโอ้อวดความฉลาด แมวก็แสดงความว่องไวด้วยการปีนต้นไม้อย่างรวดเร็ว เรื่องราวเน้นความสำคัญของการกระทำและการกระทำมากกว่าแค่คำพูดหรือคำสัญญาเปล่าๆ

“It’s better to have one reliable plan in a time of need than to boast about numerous tricks and be unable to decide on one.”

  • Simplicity and practicality: The story emphasizes the value of simplicity and practicality. The cat, with its straightforward approach of climbing a tree, was able to escape the danger quickly and effectively. The fox, on the other hand, was overwhelmed by the numerous tricks it boasted about, leading to indecision and ultimately, its capture. It reminds us that sometimes the simplest and most practical solution is the best one.
  • Avoiding empty boasting: The story highlights the dangers of empty boasting. The fox’s pride in its imagined repertoire of tricks proved to be useless when confronted with a real threat. It teaches us the importance of humility and avoiding empty boasts, focusing instead on real skills and actions.
  • Making wise choices: The cat’s ability to make a quick and decisive choice led to its survival. The story teaches us the importance of making wise choices, especially in critical situations. It reminds us to assess our options, consider the consequences, and choose the most appropriate course of action.
  • Actions speak louder than words: The cat’s actions spoke louder than its words. While the fox boasted about its cleverness, the cat demonstrated its agility by swiftly climbing the tree. The story emphasizes the importance of actions and deeds rather than mere words or empty promises.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับความเรียบง่าย การปฏิบัติจริง ความอ่อนน้อมถ่อมตน การตัดสินใจอย่างชาญฉลาด และความสำคัญของการกระทำมากกว่าคำพูด กระตุ้นให้เรามุ่งความสนใจไปที่ทักษะที่แท้จริง หลีกเลี่ยงการโอ้อวดเปล่าๆ เลือกอย่างชาญฉลาด และปล่อยให้การกระทำของเราพูดแทนตัวเอง

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children