นิทานอีสป เรื่อง “กวางผู้สง่างามป่วย” ไทย-Eng

นิทานอีสปกวางผู้สง่างามป่วย ไทย-Eng

“กวางผู้สง่างามป่วย” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงการปกปิดความอ่อนแอของเรา มีแต่แย่กับแย่ ความอ่อนแอเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และอย่าลังเลที่จะรับความเชื่อเหลือจากผู้อื่น

นิทานอีสปเรื่องกวางผู้สง่างามป่วย

กาลครั้งหนึ่ง ณ ป่าทึบ มีกวางผาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ เขาแข็งแรง ว่องไว และเป็นที่ชื่นชมของสัตว์อื่นๆ อย่างไรก็ตาม วันหนึ่ง กวางล้มป่วยหนัก ร่างกายที่เคยภูมิใจและทรงพลังของมันเริ่มอ่อนแอ และมันไม่สามารถวิ่งผ่านป่าได้อย่างสง่างามอีกต่อไป

Once upon a time, in a dense forest, there lived a majestic stag. He was strong, swift, and admired by all the other animals. However, one day, the stag fell seriously ill. His once proud and powerful body became weak, and he could no longer run gracefully through the forest.

กวางตัวนี้รู้สึกอ่อนแอและหมดหนทางจึงตัดสินใจถอยไปยังจุดที่เงียบสงบเพื่อซ่อนความอ่อนแอจากสัตว์ตัวอื่น มันไม่ต้องการให้พวกเขาเห็นมันในสภาพที่น่าสมเพชเช่นนี้ เพราะมันกลัวว่าพวกเขาจะสูญเสียความเคารพในตัวมัน

Feeling vulnerable and helpless, the stag decided to retreat to a quiet and secluded spot to hide his weakness from the other animals. He didn’t want them to see him in such a pitiful state, as he feared they would lose respect for him.

เมื่อวันเวลาผ่านไป อาการของกวางก็แย่ลงเรื่อยๆ และอ่อนแอลงเรื่อยๆ แม้ว่ามันจะพยายามซ่อน แต่สัตว์กลุ่มหนึ่งก็ค้นพบที่ซ่อนของมัน พวกเขาได้ยินข่าวลือเกี่ยวกับอาการป่วยของกวางจึงมาดูว่าจริงหรือไม่

As the days passed, the stag’s condition worsened, and he grew weaker and weaker. Despite his efforts to hide, a group of animals discovered his hiding place. They had heard rumors about the stag’s illness and came to see if it was true.

บรรดาสัตว์ต่างๆ เข้าหากวางป่วยด้วยความห่วงใยและสงสาร นกเค้าแมวแก่แสนรู้ซึ่งอยู่ในหมู่พวกมันพูดกับกวางอย่างอ่อนโยนว่า “เพื่อนรัก เราได้ยินข่าวว่าเจ้าป่วยแล้ว และเราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือเจ้า การซ่อนความเจ็บป่วยของคุณไม่ได้ช่วยให้มันหายไป ให้เรานำอาหารบำรุงร่างกายมาให้เจ้าและดูแลเจ้า”

The animals approached the sick stag with concern and compassion. The wise old owl, who was among them, spoke gently to the stag, “Dear friend, we have heard of your illness, and we are here to help you. Hiding your sickness won’t make it go away. Let us bring you some nourishing food and take care of you.”

กวางรู้สึกประทับใจในความใจดีและความเข้าใจของสัตว์ตัวอื่น มันตระหนักว่าการซ่อนความเจ็บป่วยของเขาทำให้มันต้องทนทุกข์ทรมานอยู่เงียบๆ และมันยอมรับความช่วยเหลือจากพวกสัตว์อื่นๆ อย่างสุดซึ้ง

The stag was moved by the kindness and understanding shown by the other animals. He realized that hiding his sickness had only made him suffer in silence, and he accepted their help gratefully.

ภายใต้การดูแลและช่วยเหลือของสัตว์อื่นๆ กวางก็เริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆ ด้วยเวลาและการบำรุงเลี้ยง มันจึงฟื้นคืนพละกำลัง และเขากวางที่เคยภาคภูมิใจของเขาก็ตั้งตระหง่านอีกครั้ง

Under the care and support of the other animals, the stag slowly began to recover. With time and nourishment, he regained his strength, and his once-proud antlers stood tall once again.

เมื่อกวางนึกถึงประสบการณ์ของมัน มันได้เรียนรู้บทเรียนอันมีค่า มันเข้าใจว่าเป็นเรื่องปกติที่จะแสดงความเปราะบางและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น การพยายามซ่อนความอ่อนแอและการดิ้นรนจากผู้อื่นมีแต่จะนำไปสู่ความโดดเดี่ยวและความทุกข์ยากยิ่งขึ้น ความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังอยู่ในความสามารถในการแสวงหาการสนับสนุนและแสดงความเปราะบาง

As the stag reflected on his experience, he learned a valuable lesson. He understood that it is okay to show vulnerability and ask for help when needed. Trying to hide weaknesses and struggles from others only leads to isolation and further suffering. True strength lies not only in physical prowess but also in the ability to seek support and show vulnerability.

ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา กวางก็กลายเป็นที่รู้จักในด้านความฉลาดและความอ่อนน้อมถ่อมตน มันสอนสัตว์อื่นๆ ถึงความสำคัญของความสามัคคี ความเห็นอกเห็นใจ และความเข้มแข็งที่มาจากการสนับสนุนซึ่งกันและกันในยามที่ต้องการ

From that day on, the stag became known for his wisdom and humility. He taught the other animals the importance of unity, compassion, and the strength that comes from supporting each other in times of need.

นิทานอีสปกวางผู้สง่างามป่วย

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ความแข็งแกร่งที่แท้จริงรวมถึงความกล้าหาญที่จะแสดงความอ่อนแอและขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น ความสามัคคีและความเห็นอกเห็นใจเป็นพลังที่ทรงพลังสำหรับการเยียวยาและการสนับสนุน”

  • ความอ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อเผชิญกับความทุกข์ยาก: เรื่องราวนี้สอนเราถึงความสำคัญของการคงไว้ซึ่งความอ่อนน้อมถ่อมตนและใจดีแม้ว่าจะเผชิญกับความท้าทายหรือความอ่อนแอก็ตาม
  • คุณค่าของความเห็นอกเห็นใจและความเห็นอกเห็นใจ: การที่กวางเผชิญหน้ากับสัตว์อื่นๆ แสดงให้เราเห็นถึงความสำคัญของการแสดงความเห็นอกเห็นใจและความเห็นอกเห็นใจต่อผู้อื่นในยามที่พวกเขาต้องการ
  • พลังแห่งความเปราะบาง: ความเปราะบางของกวางทำให้มันเข้าถึงได้และทำให้ผู้อื่นเชื่อมต่อกับมันในระดับที่ลึกขึ้น
  • ค้นหาความเข้มแข็งในความสามัคคีและการสนับสนุน: แสดงให้เห็นว่าความสามัคคีและการสนับสนุนจากผู้อื่นสามารถช่วยให้เราเอาชนะความยากลำบากและความทุกข์ยากได้อย่างไร

“True strength includes the courage to show vulnerability and seek help when needed, and unity and compassion are powerful forces for healing and support.”

  • Humility in the face of adversity: The story teaches us the importance of remaining humble and kind even when faced with challenges or weakness.
  • The value of compassion and empathy: The stag’s encounter with the other animals shows us the significance of showing compassion and empathy towards others in their times of need.
  • The power of vulnerability: The stag’s vulnerability made him approachable and allowed others to connect with him on a deeper level.
  • Finding strength in unity and support: Demonstrates how unity and support from others can help us overcome difficulties and adversity.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนบทเรียนอันล้ำค่าเกี่ยวกับความอ่อนน้อมถ่อมตน ความเห็นอกเห็นใจ ความเห็นอกเห็นใจ และความเข้มแข็งที่มาจากการสนับสนุนและดูแลซึ่งกันและกัน มันเตือนเราว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีที่เราปฏิบัติต่อและสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่เปราะบาง

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children