นิทานอีสป เรื่อง “จิ้งจอกจอมโอ้อวดกับเม่นผู้ถ่อมตัว” ไทย-Eng

นิทานอีสปจิ้งจอกจอมโอ้อวดกับเม่นผู้ถ่อมตัว ไทย-Eng

“จิ้งจอกจอมโอ้อวดกับเม่นผู้ถ่อมตัว” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงความเรียบง่ายในตัวของเรา ทั้งในการใช้ชีวิต การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆ และความถ่อมตัวเป็นสมบัติที่ดี

นิทานอีสปเรื่องจิ้งจอกจอมโอ้อวดกับเม่นผู้ถ่อมตัว

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในป่าแห่งหนึ่ง มีสุนัขจิ้งจอกที่ฉลาด เจ้าเล่ห์ และชอบโอ้อวด อาศัยอยู่กับเม่นที่ฉลาด สุนัขจิ้งจอกขึ้นชื่อในเรื่องความเจ้าเล่ห์ โดยธรรมชาติมักคิดแผนใหม่ๆ เพื่อเอาชนะเหยื่อของมัน ในทางกลับกัน เม่นนั้นถ่อมตัวและอาศัยหนามอันแหลมคมของมันเพื่อป้องกันตัวเท่านั้น

Once upon a time, In a forest, there lived a clever and cunning fox and a wise hedgehog. The fox was known for his slyness and cunning nature, always devising new plans to outwit his prey. On the other hand, the hedgehog was humble and relied on his sharp spines for protection.

วันหนึ่ง สุนัขจิ้งจอกเข้าไปหาเม่นและพูดว่า “เจ้าเม่น เจ้าได้รับความชื่นชมจากทุกคนในความฉลาด และความสามารถในการหลบหนีอันตรายของข้า ข้าสามารถเอาชนะผู้ล่า หรือกับดักได้ แต่ด้วยเงี่ยงที่เรียบง่ายของเจ้า เจ้าจะป้องกันตัวเองอย่างไร ?”

One day, the fox approached the hedgehog and said, “Dear hedgehog, I am admired by all for my cleverness and ability to escape danger. I can outsmart any predator or trap. But you, with your simple spines, how do you defend yourself?”

เม่นแคระตอบอย่างใจเย็นว่า “จิ้งจอกที่รัก ข้าอาจไม่มีความฉลาดเท่าเจ้า แต่ข้ามีกลยุทธ์เดียวที่ไม่เคยล้มเหลว เมื่อใดก็ตามที่ข้าตกอยู่ในอันตราย ข้าจะขดตัวเป็นก้อนกลมๆ และกระดูกสันหลังของข้าก็ปกป้องฉัน”

The hedgehog replied calmly, “Dear fox, I may not possess your cleverness, but I have a single strategy that never fails. Whenever I am in danger, I simply curl up into a tight ball, and my spines protect me.”

สุนัขจิ้งจอกหัวเราะและพูดว่า “นั่นคือการป้องกันเพียงอย่างเดียวของเจ้า? ช่างโง่เขลาจริงๆ! เจ้าควรเรียนรู้จากวิธีการอันชาญฉลาดของข้า และพัฒนากลยุทธ์ที่หลากหลายเพื่อเอาชนะศัตรูของเจ้า”

The fox laughed and said, “That’s your only defense? How foolish! You should learn from my cunning ways and develop multiple strategies to outsmart your enemies.”

ในขณะที่การสนทนาดำเนินต่อไป ฝูงหมาป่าที่หิวโหยก็เข้ามาใกล้ป่า เมื่อรู้สึกถึงอันตราย เม่นรีบขดตัวเป็นลูกบอลแน่น ขณะที่สุนัขจิ้งจอกตะเกียกตะกายเพื่อหาทางหนี หมาป่าเมื่อเห็นหนามที่แหลมคมของเม่น ก็ตัดสินใจว่ามันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงและออกไปหาอาหารที่ง่ายกว่า

As the conversation continued, a pack of hungry wolves approached the forest. Sensing danger, the hedgehog quickly curled up into a tight ball, while the fox scrambled to find an escape route. The wolves, seeing the hedgehog’s sharp spines, decided it wasn’t worth the risk and left in search of an easier meal.

เมื่อตระหนักถึงการป้องกันที่เรียบง่ายแต่ได้ผลของเม่น สุนัขจิ้งจอกจึงเข้าหาเขาอีกครั้ง ด้วยความถ่อมใจจากประสบการณ์นี้ มันกล่าวว่า “เจ้าเม่นน้อยที่รัก ข้าได้เรียนรู้บทเรียนสำคัญจากเจ้า บางครั้ง ความเรียบง่ายและความสม่ำเสมออาจมีประสิทธิภาพมากกว่ากลยุทธ์ที่ซับซ้อน การป้องกันที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเจ้า สอนให้ข้าเห็นคุณค่าของการเรียนรู้ทักษะเดียว”

Realizing the hedgehog’s simple but effective defense, the fox approached him again, humbled by the experience. He said, “Dear hedgehog, I have learned an important lesson from you. Sometimes, simplicity and consistency can be more effective than complex strategies. Your unwavering defense has taught me the value of mastering one skill.”

คติสอนใจของเรื่องนี้คือความเรียบง่าย ความสม่ำเสมอ และการฝึกฝนทักษะใดทักษะหนึ่งให้เชี่ยวชาญจะมีประสิทธิภาพมากกว่าการพึ่งพาความซับซ้อนและกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

The moral of the story is that simplicity, consistency, and mastering one skill can be more effective than relying on complexity and constantly changing strategies.

นิทานอีสปจิ้งจอกจอมโอ้อวดกับเม่นผู้ถ่อมตัว

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“บางครั้งความเรียบง่ายและความสม่ำเสมออาจมีประสิทธิผลมากกว่าความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นถึงคุณค่าของการเรียนรู้ทักษะหนึ่งอย่าง”

  • ยอมรับความเรียบง่าย กลยุทธ์การป้องกันที่เรียบง่ายของเม่นแคระที่ขดตัวเป็นลูกบอลด้วยเงี่ยงที่แหลมคมของเขาได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพสูง มันเตือนเราว่าบางครั้ง ความเรียบง่ายเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จและสามารถเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเอาชนะความท้าทาย
  • ความสม่ำเสมอและการโฟกัส เจ้าเม่นอาศัยกระดูกสันหลังของมัน ไม่เคยลังเลจากกลยุทธ์การป้องกันของมัน เป็นการเน้นย้ำถึงความสำคัญของการมีสมาธิและสม่ำเสมอในการกระทำของเรา เนื่องจากอาจนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
  • ฝึกฝนทักษะหนึ่งให้เชี่ยวชาญ ความปรารถนาของสุนัขจิ้งจอกที่จะคิดค้นกลยุทธ์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและเอาชนะศัตรูของมัน มันได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพน้อยลงเมื่อเผชิญกับอันตราย มันเน้นคุณค่าของการเรียนรู้ทักษะหรือกลยุทธ์อย่างใดอย่างหนึ่งและกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง แทนที่จะทำให้ตัวเองผอมเกินไปด้วยวิธีการที่หลากหลาย
  • ความอ่อนน้อมถ่อมตนและเรียนรู้จากผู้อื่น ความเย่อหยิ่งในขั้นต้นของสุนัขจิ้งจอกและการเพิกเฉยต่อกลไกการป้องกันตัวของเม่นนำไปสู่ความหายนะของมันเอง สิ่งนี้เตือนใจเราถึงความสำคัญของความอ่อนน้อมถ่อมตนและการเปิดรับการเรียนรู้จากผู้อื่น แม้แต่ผู้ที่อาจดูเหมือนฉลาดน้อยหรือมีประสบการณ์น้อย

“Sometimes, simplicity and consistency can be more effective than complexity and constant change, highlighting the value of mastering one skill.”

  • Embracing simplicity: The hedgehog’s simple defense strategy of curling up into a ball with his sharp spines proved to be highly effective. It reminds us that sometimes, simplicity is the key to success and can provide a strong foundation for overcoming challenges.
  • Consistency and focus: The hedgehog consistently relies on his spines, never wavering from his defense strategy. It highlights the importance of staying focused and consistent in our actions, as it can lead to better results.
  • Mastering one skill: The fox’s desire to constantly devise new strategies and outwit his enemies proved less effective in the face of danger. It emphasizes the value of mastering one skill or strategy and becoming truly proficient in it, rather than spreading oneself too thin with multiple approaches.
  • Humility and learning from others: The fox’s initial arrogance and dismissal of the hedgehog’s defense mechanism led to his own downfall. It reminds us of the importance of humility and being open to learning from others, even those who may seem less clever or experienced.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้เราเห็นคุณค่าของความเรียบง่าย ความสม่ำเสมอ และพลังของการเรียนรู้ทักษะเดียว มันกระตุ้นให้เราชื่นชมความแข็งแกร่งในความสามารถพิเศษของเรา และเตือนเราว่าบางครั้งวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดอาจมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children