นิทานอีสป เรื่อง “งูเจ้าเล่ห์กับปูผู้เที่ยงธรรม” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องงูเจ้าเล่ห์กับปูผู้เที่ยงธรรม ไทย-Eng
X
Advertisements

“งูเจ้าเล่ห์กับปูผู้เที่ยงธรรม” เป็นนิทานอีสปที่เล่าถึงงูและปูซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนสนิทกัน จะแยกจากกันเมื่องูยอมรับการหลอกลวงและการทรยศหักหลัง ความซื่อสัตย์ของปูมีชัย นำไปสู่จุดจบที่น่าเศร้าสำหรับงู

นิทานอีสปเรื่องงูเจ้าเล่ห์กับปูผู้เที่ยงธรรม

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในพื้นที่ชายฝั่งอันเงียบสงบ งูและปูเคยเป็นเพื่อนสนิทกัน พวกเขาใช้เวลาทั้งวันอยู่ริมชายฝั่งทะเลที่ส่องแสงระยิบระยับ แบ่งปันเรื่องราว และดื่มด่ำกับความอบอุ่นของมิตรภาพ ปูซึ่งมีนิสัยซื่อสัตย์และตรงไปตรงมามักแนะนำให้งูใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์และยอมรับคุณค่าของความซื่อสัตย์

Once upon a time, In a serene coastal region, a snake and a crab had once been close friends. They spent their days by the shimmering seashore, sharing stories and basking in the warmth of their friendship. The crab, with its honest and straightforward nature, often advised the snake to lead an honest life and embrace the values of integrity.

วันหนึ่งงูเข้ามาหาปูพร้อมกับความคิด “เพื่อนรัก” ข้อความนี้กล่าว “ลองจินตนาการถึงความร่ำรวยที่เราจะได้รับหากเราใช้กลอุบายเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้ เราจะมีโลกทั้งใบอยู่แทบเท้าของเรา” ปูซึ่งยึดมั่นในคุณค่าของมันอยู่เสมอตอบว่า “ข้าชื่นชมในความคิดสร้างสรรค์ของเจ้า แต่ฉข้าเชื่อมั่นในคุณธรรมของความซื่อสัตย์ การหลอกลวงและกลอุบายอาจนำมาซึ่งผลประโยชน์ชั่วคราว แต่นำไปสู่ความทุกข์ยากในที่สุด”

One day, the snake approached the crab with an idea. “My dear friend,” it said, “imagine the riches we could acquire if we employed a few cunning tricks. We could have the world at our feet.” The crab, ever true to its values, replied, “I appreciate your creativity, but I firmly believe in the virtue of honesty. Deception and trickery may bring temporary gains, but they lead to misery in the end.”

อย่างไรก็ตาม งูซึ่งแกว่งไปมาด้วยสัญชาตญาณเจ้าเล่ห์และหลอกลวงของมัน แทบไม่ได้ใส่ใจกับคำแนะนำอันชาญฉลาดของปูเลย มันเริ่มมีแผนการอันชาญฉลาดและการติดต่อที่ไม่ซื่อสัตย์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในชุมชนชายฝั่ง ซึ่งค่อยๆ กัดกร่อนความไว้วางใจระหว่างเพื่อนทั้งสอง

However, the snake, swayed by its sly and deceitful instincts, paid little heed to the crab’s wise counsel. It began to engage in cunning schemes and dishonest dealings with other creatures in the coastal community, which gradually eroded the trust between the two friends.

วันแห่งชะตากรรมวันหนึ่ง ขณะที่พวกเขากำลังเดินเล่นอยู่ริมฝั่ง งูพยายามหลอกลวงนกนางนวลด้วยคำสัญญาอันเป็นเท็จ ปูเมื่อเห็นการกระทำที่ทรยศนี้จึงทนไม่ได้กับความไม่ซื่อสัตย์ของเพื่อนอีกต่อไป ด้วยการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและเด็ดขาด ปูจึงจับงูและจับมันไว้แน่นในก้ามของมัน

One fateful day, as they were strolling by the shore, the snake attempted to deceive a seagull with false promises. The crab, witnessing this treacherous act, could no longer tolerate its friend’s dishonesty. In a swift and decisive move, the crab grabbed the snake and held it firmly in its pincers.

งูซึ่งบัดนี้ทำอะไรไม่ถูกและไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ ตระหนักถึงความหนักหน่วงของการเลือกของมันและผลที่ตามมาจากพฤติกรรมหลอกลวงของมัน มันคร่ำครวญถึงการกระทำของมัน โดยยอมรับว่าคำแนะนำของปูนั้นฉลาดและมีเจตนาดี

The snake, now helpless and immobilized, realized the gravity of its choices and the consequences of its deceitful behavior. It lamented its actions, acknowledging that the crab’s counsel had been wise and well-intentioned.

หลังจากการไตร่ตรองครู่หนึ่ง ปูก็คลายการจับงูออก ขณะเดียวกัน ร่างของงูก็แข็งทื่อ และหายใจเฮือกสุดท้าย ปูมองดูรูปร่างที่ไร้ชีวิตของงูแล้วพูดอย่างเศร้าใจว่า “ถ้าเจ้าทำตามคำแนะนำของข้าก่อนหน้านี้และดำเนินชีวิตอย่างซื่อสัตย์ เจ้าไม่จำเป็นต้องพบกับจุดจบที่โชคร้ายนี้”

The crab, after a moment of reflection, loosened its grip on the snake. As it did, the snake’s body stiffened, and it took its last breath. The crab looked at the snake’s lifeless form and sorrowfully commented, “If only you had heeded my advice earlier and led an honest life, you need not have met this unfortunate end.”

นิทานอีสปงูเจ้าเล่ห์กับปูผู้เที่ยงธรรม

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ผลที่ตามมาของความไม่ซื่อสัตย์และคุณค่าของความซื่อสัตย์ และราคาที่ต้องจ่ายของคำหลอกลวง”

  • ผลที่ตามมาของความไม่ซื่อสัตย์: เรื่องราวเน้นว่าความไม่ซื่อสัตย์และการหลอกลวงสามารถนำไปสู่ผลลัพธ์ที่เลวร้าย ทั้งในความสัมพันธ์และในชีวิต
  • คุณค่าของการให้คำปรึกษาที่ซื่อสัตย์: เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเอาใจใส่คำแนะนำของเพื่อนที่ซื่อสัตย์และมีเจตนาดีที่ใส่ใจในความเป็นอยู่ของเราอย่างแท้จริง
  • ความเสียใจและการไตร่ตรอง: ความเสียใจของงูต่อการกระทำของมันทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่มีคำว่าสายเกินไปที่จะไตร่ตรองทางเลือกของตนเองและมุ่งมั่นเพื่อเส้นทางที่ดีกว่า
  • ราคาของการหลอกลวง: การหลอกลวงมักมาพร้อมกับราคาที่สูง ดังที่เห็นได้จากชะตากรรมอันโชคร้ายของงู
  • เรื่องความซื่อสัตย์: ความซื่อสัตย์และความตรงไปตรงมาของปูได้รับการยกย่องว่าเป็นคุณธรรม ส่งเสริมแนวคิดที่ว่าการใช้ชีวิตอย่างซื่อสัตย์มีคุณค่า

“The consequences of dishonesty and the value of integrity. And the price to pay for deception.”

  • The Consequences of Dishonesty: The story emphasizes that dishonesty and deceit can lead to dire consequences, both in relationships and in life.
  • Value of Honest Counsel: It highlights the importance of heeding the advice of honest and well-intentioned friends who genuinely care about our well-being.
  • Regret and Reflection: The snake’s regret for its actions serves as a reminder that it’s never too late to reflect on one’s choices and strive for a better path.
  • The Price of Deception: Deceit often comes at a high cost, as seen in the snake’s unfortunate fate.
  • Integrity Matters: The crab’s honesty and straightforwardness are celebrated as virtues, promoting the idea that living an honest life is valuable.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราเกี่ยวกับผลของความไม่ซื่อสัตย์ ความสำคัญของคำแนะนำที่ซื่อสัตย์ และคุณค่าของความซื่อสัตย์ในการกระทำและความสัมพันธ์ของเรา

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements