นิทานอีสป เรื่อง “ชาวประมงกับขลุ่ยของเขา” ไทย-Eng

นิทานอีสปเรื่องชาวประมงกับขลุ่ยของเขา ไทย-Eng

“ชาวประมงกับขลุ่ยของเขา” เป็นนิทานอีสปที่สอนเราถึงคุณค่าของสิ่งที่เรามี การใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายตามจังหวะธรรมชาติ และบทเรียนของความโลภที่เราต้องตระหนัก

นิทานอีสปเรื่องชาวประมงกับขลุ่ยของเขา

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ในหมู่บ้านเงียบสงบริมทะเล มีชาวประมงผู้หนึ่งซึ่งมีความรักในเสียงดนตรีเป็นพิเศษ ทุกวันหลังจากเหวี่ยงแหลงน้ำแล้ว เขาจะนั่งเป่าขลุ่ยที่ริมฝั่ง ท่วงทำนองที่นุ่มนวลจะล่องลอยไปตามเกลียวคลื่น และชาวประมงก็พบความสบายใจในเสียงเพลง

Once upon a time, In a quiet village by the sea, there lived a fisherman who had a special love for music. Every day, after he had cast his nets into the water, he would sit by the shore and play his flute. The gentle melodies would float across the waves, and the fisherman found solace in the music.

วันหนึ่ง โลมาขี้เล่นตัวหนึ่งได้ยินเสียงเพลงอันไพเราะและว่ายเข้ามาใกล้ชายฝั่ง โลมาเต้นรำอย่างสง่างามในน้ำด้วยความหลงใหลในเสียงอันไพเราะ ท่วงท่าของมันสอดรับกับท่วงทำนองของชาวประมงอย่างสมบูรณ์แบบ ชาวประมงและปลาโลมาสร้างมิตรภาพที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ผ่านภาษาของดนตรี

One day, a playful dolphin heard the enchanting tunes and swam closer to the shore. Mesmerized by the sweet sounds, the dolphin danced gracefully in the water, its movements perfectly synchronized with the fisherman’s melodies. The fisherman and the dolphin formed an unlikely friendship through the language of music.

ขลุ่ยวิเศษของชาวประมงเลื่องลือไปทั่วหมู่บ้าน ผู้คนจากทั่วทุกสารทิศมาเพื่อฟังท่วงทำนองของเขาและชมการเต้นรำที่สวยงามของปลาโลมา เพลงของชาวประมงทำให้หัวใจของทุกคนที่ได้ยินมีความสุขและหมู่บ้านก็เจริญรุ่งเรืองด้วยความสุข

Word of the fisherman’s magical flute spread throughout the village. People came from all around to listen to his melodies and witness the dolphin’s beautiful dances. The fisherman’s music brought joy to the hearts of everyone who heard it, and the village flourished with happiness.

อย่างไรก็ตาม วันหนึ่ง มีนักเดินทางผ่านมาในหมู่บ้านได้ยินเกี่ยวกับขลุ่ยของชาวประมง ด้วยความอิจฉาในชื่อเสียงของชาวประมง เขาจึงเข้าไปหาเขาและเสนอเหรียญทองหนึ่งถุงเพื่อแลกกับขลุ่ย ความโลภบดบังการตัดสินใจของชาวประมง และเขาก็ตกลงตามข้อตกลง

However, one day, a traveler passing through the village heard about the fisherman’s flute. Jealous of the fisherman’s fame, he approached him and offered a bag of gold coins in exchange for the flute. Greed clouded the fisherman’s judgment, and he agreed to the deal.

ทันทีที่นักเดินทางได้ครอบครองขลุ่ยเขาก็เริ่มเล่น แต่ที่เขาตกใจคือ เสียงบรรเลงที่มาจากขลุ่ยนั้นดูเหมือนบาดหมางและรุนแรง โลมาซึ่งครั้งหนึ่งเคยชินกับท่วงทำนองที่ประสานกัน บัดนี้หลีกหนีจากเสียงอันไม่พึงประสงค์ ชาวบ้านต่างผิดหวังและหมู่บ้านที่เคยรุ่งเรืองสูญเสียความสุขไป

As soon as the traveler possessed the flute, he began to play. But to his dismay, the music that came from the flute was discordant and harsh. The dolphin, once drawn to the harmonious melodies, now shied away from the unpleasant sounds. The villagers were disappointed, and the once-thriving village lost its happiness.

เมื่อตระหนักถึงความผิดพลาดของเขา ชาวประมงจึงเข้าหานักเดินทางและเสนอซื้อขลุ่ยของเขาคืน แต่ผู้เดินทางปฏิเสธโดยเรียกร้องเหรียญทองมากกว่าที่เขาจ่ายไป ชาวประมงผู้นี้เต็มไปด้วยความเสียใจ เขารู้ว่าเขาได้สูญเสียสิ่งที่มีค่ามากกว่าทองคำไป

Realizing his mistake, the fisherman approached the traveler and offered to buy back his flute. But the traveler refused, demanding more gold coins than he had paid. The fisherman, filled with regret, knew he had lost something more valuable than gold.

ชาวประมงจ้องมองไปที่ทะเลด้วยหัวใจที่หนักอึ้ง ราวกับจะตอบรับความเศร้าของเขา สายลมอ่อนๆ เริ่มพัดพาท่วงทำนองอันไพเราะของคลื่นและใบไม้ที่ส่งเสียงกรอบแกรบ ชาวประมงหลับตาและฮัมเพลงโดยได้แรงบันดาลใจจากดนตรีธรรมชาติ ปลาโลมาเมื่อได้ยินเสียงเพลงที่คุ้นเคยก็กลับมาเต้นรำอีกครั้ง

With a heavy heart, the fisherman gazed at the sea. As if in response to his sadness, a gentle breeze began to blow, carrying the sweet melodies of the waves and the rustling leaves. Inspired by the natural music, the fisherman closed his eyes and hummed along. The dolphin, hearing the familiar tune, returned to dance once again.

นิทานอีสปชาวประมงกับขลุ่ยของเขา

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“คุณค่าที่แท้จริงของบางสิ่งบางอย่างนั้นนอกเหนือไปจากการครอบครองวัตถุ และความโลภสามารถนำไปสู่การสูญเสียความสัมพันธ์อันมีค่าและความสุขได้”

 • ความพอใจและความโลภ: เรื่องราวนี้เตือนไม่ให้ยอมจำนนต่อความโลภและความปรารถนาที่จะได้รับวัตถุ เพราะอาจทำให้สูญเสียสิ่งที่มีค่าและความสัมพันธ์ที่เสียหายได้
 • คุณค่าที่แท้จริง: ชาวประมงได้เรียนรู้ว่าคุณค่าที่แท้จริงของขลุ่ยของเขาอยู่ที่เสียงดนตรีที่ประดิษฐ์ขึ้นและความสุขที่ได้รับ ไม่ใช่มูลค่าที่เป็นตัวเงิน
 • มิตรภาพ: เสียงขลุ่ยของชาวประมงสร้างสะพานแห่งมิตรภาพระหว่างเขากับปลาโลมา แสดงให้เห็นว่าประสบการณ์ที่มีร่วมกันและสายสัมพันธ์สามารถก่อตัวขึ้นได้ด้วยวิธีการที่คาดไม่ถึง
 • ความสุขในความเรียบง่าย: ท่วงทำนองธรรมชาติของท้องทะเลและสายลมเตือนใจเราให้ชื่นชมความสุขที่เรียบง่ายในชีวิต เพราะสิ่งเหล่านี้มักจะนำมาซึ่งความสุขอย่างแท้จริง
 • ความเสียใจและการไถ่โทษ: ความเสียใจและความพยายามของชาวประมงที่จะแก้ไขเน้นย้ำถึงความสำคัญของการรับผิดชอบต่อการเลือกของตนเองและพยายามทำสิ่งที่ถูกต้อง
 • บทเรียนแห่งความอ่อนน้อมถ่อมตน: ความภาคภูมิใจในเบื้องต้นของชาวประมงในการครอบครองขลุ่ยวิเศษต้องถ่อมลงเมื่อตระหนักว่าความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ความเป็นเจ้าของ แต่อยู่ที่ผลกระทบต่อการกระทำต่อผู้อื่น

“The true value of something goes beyond material possessions, and greed can lead to the loss of precious connections and happiness.”

 • Contentment and Greed: The story warns against succumbing to greed and the desire for material gain, as it can lead to losing something valuable and damaging relationships.
 • True Value: The fisherman learns that the real value of his flute was in the music it created and the happiness it brought, not in its monetary worth.
 • Friendship: The fisherman’s flute created a bridge of friendship between him and the dolphin, demonstrating that shared experiences and connections can be formed through unexpected means.
 • Joy in Simplicity: The natural melodies of the sea and the wind remind us to appreciate the simple pleasures in life, as they often bring the most genuine happiness.
 • Regret and Redemption: The fisherman’s regret and efforts to make amends underline the importance of taking responsibility for one’s choices and trying to make things right.
 • Lesson of Humility: The fisherman’s initial pride in possessing the magical flute was humbled by the realization that true beauty lies not in ownership but in the impact one’s actions have on others.

โดยสรุปแล้วเรื่องราวนี้สื่อถึงความสำคัญของการค้นหาความสุขในความเรียบง่าย คุณค่าความสัมพันธ์เหนือทรัพย์สินทางวัตถุ และการเข้าใจว่าการแสวงหาความมั่งคั่งโดยแลกกับความสุขที่แท้จริงอาจนำไปสู่ความเสียใจ

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children