สุภาษิตคำพังเพยเส้นผมบังภูเขา ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยเส้นผมบังภูเขา
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ส. เส้นผมบังภูเขา

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยเส้นผมบังภูเขา

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงเส้นผมเป็นสิ่งที่เล็กมากๆ ไม่สามารถที่จะไปปิดบังภูเขาที่ใหญ่ได้ แต่ถ้าหากว่าเส้นผมดังกล่าวมาขดม้วนอยู่ในดวงตาปิดบังแววตา ดวงตาก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ ต่อให้ภูเขามีขนาดใหญ่เท่าใดก็มองไม่เห็น เพราะเส้นผมมันไปปิดแววตา ทำให้ตาไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ มันจึงทำให้ดูเหมือนว่าเส้นผมบังภูเขา

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ เรื่องที่ง่ายๆ แต่คิดไม่ออก โดยคิดว่าเป็นเรื่องยากลำบาก ทำให้ต้องเสียเวลาคิดค้นหาแนวทางวิธีแก้ไขต่างๆ มากมายเกือบตาย แต่แท้จริงแล้วเป็นเรื่องที่มีปัญหาติดขัดอยู่นิดเดียวซึ่งมองข้ามเลยไป ทำให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ เสียเวลาคิดไปตั้งนาน ทั้งๆ ที่วิธีแก้ปัญหานั้นง่ายนิดเดียว เปรียบเสมือนดังภูเขาที่มีขนาดใหญ่โตสามารถมองได้เห็นอย่างชัดเจน แต่หากมีเส้นผมเส้นเล็กๆมาบังในตำแหน่งพอเหมาะพอเจาะก็อาจมองไม่เห็นก็เป็นได้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยเส้นผมบังภูเขา

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตเส้นผมบังภูเขา

  • สมชายและกลุ่มเพื่อนหลังจากที่เราใช้เวลามาหลายชั่วโมง นั่งหาวิธีซับซ้อนหลายๆวิธีเพื่อแก้โจทย์ข้อนี้ เราก็ได้รู้ว่า เส้นผมบังภูเขาแท้ๆ มันไม่ได้ยากเลยนี่หว่า
  • รถยนต์ของคุณไม่ได้เป็นอะไรที่สตาร์ทไม่ติดเพราะน้ำมันหมด ไม่ได้เกี่ยวกับเครื่องยนต์อะไรเลย มันเป็นเรื่องเส้นผมบังภูเขาแท้ๆ
  • สมศรีมีปัญาต้องการใช้เงิน พยายามคิดหาทางออกโดยการไปขอยืมคนโน้นคนนี้ จนกระทั่งก่อนออกจากบ้านสมศรีส่องกระจก ก็ได้เห็นสร้อยคอทองคำที่เธอแขวนอยู่ เส้นผมบังภูเขาจริงๆ เลยเรา เครียดอยู่ตั้งนาน แค่เอาสร้อยของตัวเองไปจำนำก็ได้เงินมาแล้ว ไม่ต้องไปรบกวนคนอื่นเขา
  • เส้นผมบังภูเขาแท้ๆ ปัญหาความรักเรื้อรังที่เราไล่ตามกันมาทั้งชีวิต สุดท้ายได้บทเรียนล้ำค่าได้ไล่ตามเป้าหมายชีวิตก่อนแล้วความรักจะตามมาเอง
  • เส้นผมบังภูเขา สิ่งที่เราคิดว่ามีแท้ที่จริงมันมิได้มี แล้วทำไมเราคิดว่ามี มันเป็นเหมือนเส้นผมบังภูเขา ศาสนาพุทธเราเป็นสัจจธรรมคือธรรมะว่าด้วยเรื่องความจริง

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements