สุภาษิตคำพังเพยมัดมือชก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยมัดมือชก
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. มัดมือชก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยมัดมือชก

ที่มาของสำนวน เปรียบกับคนที่ถูกบังคับให้จำยอมทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่า เหมือนกับคนที่ถูกมัดมืออยู่ ย่อมไม่สามารถใช้มือปัดป้องต่อสู้หรือทำอะไรได้ เมื่อถูกชกถูกต่อยก็ไม่สามารถต่อสู้ได้ ต้องยอมให้เขาชกไปฝ่ายเดียว สำนวน มัดมือชก จึงนำมาเปรียบคนที่ตกอยู่ในภาวะจำยอม ต้องทำตามผู้ที่มีอำนาจเหนือกว่า หรือทำตามโดยไม่มีโอกาสคัดค้าน

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ บังคับหรือใช้วิธีการใดๆ ให้อีกฝ่ายหนึ่งตกอยู่ในภาวะจำยอมโดยไม่มีทางต่อสู้

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยมัดมือชก

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตมัดมือชก

  • เขาขอให้ฉันไปเป็นเพื่อนเจ้าสาว เอาเสื้อผ้ามาให้แล้วก็กลับไปเลย มัดมือชกแบบไม่ให้ฉันปฏิเสธได้เลย
  • ครอบครัวฉันมัดชือชกจองแพคเกจทัวร์ไปเที่ยวประเทศสิงคโปร์ช่วงปีใหม่ 5 วัน โดยไม่ถามฉันซักคำว่าอยากไปหรือไม่
  • นักท่องเที่ยวมักจะถูกมัดมือชกให้ซื้อสินค้าในร้านที่มัคคุเทศก์พาไปอยู่เสมอๆ แบบนี้เอาเปรียบนักท่องเที่ยวจริงๆ
  • อยู่ๆ เขาก็มัดมือชกเขียนใบสมัครให้ฉันเป็นตัวแทนไปประกวดร้องเพลง โดยที่ฉันไม่มีโอกาสได้ปฏิเสธเลย
  • เธอเล่นมัดมือชกให้ฉันไปเป็นวิทยากรโดยไม่ให้ฉันได้มีโอกาสปฏิเสธเลย

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements