สุภาษิตคำพังเพยมากขี้ควาย หลายขี้ช้าง ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยมากขี้ควาย หลายขี้ช้าง
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ม. มากขี้ควาย หลายขี้ช้าง

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยมากขี้ควาย หลายขี้ช้าง

ที่มาของสำนวน ในสมัยโบราณสัตว์เลี้ยงประจำบ้านของเรานอกจาก สุนัข ไก่ แล้วก็ยังมีวัวควายอีกด้วย เพราะ นอกจากเลี้ยงไว้เป็นพาหนะแล้ว เรายังเลี้ยงไว้เพื่อช่วยเหลือในการทำงานต่างๆ เช่น ไถนา เข็น หรือ บรรทุกสัมภาระสิ่งของต่างๆ ดังนั้นทุกบ้านจึงต้องมีควาย เมื่อมีควายก็ต้องย่อมมีขี้ควาย มีควายมากก็มีขี้ควายมากเป็นเงาตามตัว และเนื่องจากควายกินหญ้าเป็นอาหารหลัก ขี้หรือกากอาหารที่ร่างกายของมันไม่ต้องการแล้วขับถ่ายออกมา จึงเป็นแต่เพียงเศษหญ้าที่ละเอียดๆ เท่านั้น และในสมัยก่อนเราก็ไม่นิยมใช้ขี้ควายมาทำปุ๋ย เพราะปุ๋ยตามธรรมชาติมีพอเพียงอยู่แล้ว จะนำขี้ควายมาใช้ประโยชน์ก็คือนำมายาลานเท่านั้น นอกนั้นก็ไม่ได้ประโยชน์อะไร มีขี้ควายมากก็ไม่มีประโยชน์ และ ยิ่งเป็นขี้ช้างด้วยยิ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลย เพราะขี้ช้างเป็นแต่เพียงเศษหญ้าที่หยาบๆ เท่านั้นเอง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ สิ่งที่มีอยู่มากมายก่ายกองแต่ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อะไรได้ กลายเป็นสิ่งไร้ค่า

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยมากขี้ควาย หลายขี้ช้าง

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตมากขี้ควาย หลายขี้ช้าง

  • มีเงินมากขนาดไหน ถ้าเอาไปต่อยอดไม่ได้ สักวันมันก็หมด มากขี้ควาย หลายขี้ช้าง หาความรู้ และทักษะทางการเงินเสียบ้าง ไม่เสียหลาย
  • บ้านของสมชายมีที่ดินอยู่ตั้งมากมาย แต่ก็เหมือนมากขี้ควายหลายขี้ช้าง ทำไมไม่พัฒนา ฟื้นฟูให้เกิดประโยชน์
  • คุณพ่อผมมีที่ดินอยู่ตั้ง 1๐๐ กว่าไร่ แต่ก็เหมือน “มากขี้ควายหลายขี้ช้าง” ทำนาทำไร่ไม่ได้ เพราะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินเค็ม
  • เธออุตส่าห์ไปฝึกเรียนวิชาชีพมาตั้งมากมาย อย่าให้กลายเป็นมากขี้ควายหลายขี้ช้าง เอาความรู้ความสามารถมาใช้ให้เกิดประโยชน์บ้าง
  • สมหมายคำพูด ความรู้ มีเยอะมีมากเต็มไปหมด แต่พอจะเอาเรื่องเอาราว เอาประโยชน์จริงๆ กลับหาไม่ค่อยจะได้ มากขี้ควาย หลายขี้ช้างจริงๆ

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements