นิทานอีสป เรื่อง “หนูน้อยหมวกแดง” ไทย-Eng

นิทานอีสปหนูน้อยหมวกแดง ไทย-Eng

“หนูน้อยหมวกแดง” เป็นนิทานที่สอนเราถึงการอย่าไว้ใจคนแปลกหน้าง่ายๆ การเชื่อฟังในคำบอกของคนที่หวังดีแก่เรา และเชื่อสัญชาตญาณของตัวเอง

นิทานอีสปเรื่องหนูน้อยหมวกแดง

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีสาวน้อยคนหนึ่งชื่อหนูน้อยหมวกแดง วันหนึ่ง มารดาของเธอขอให้เธอเอากระจาดไปฝากยายซึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมกลางป่า หนูน้อยหมวกแดงตกลงอย่างมีความสุขและออกเดินทาง

Once upon a time, there was a little girl named Little Red Riding Hood. One day, her mother asked her to take a basket of food to her grandmother, who lived in a cottage in the woods. Little Red Riding Hood happily agreed and set off on her journey.

ขณะที่เธอเดินผ่านป่า เธอได้พบกับหมาป่าเจ้าเล่ห์ที่สังเกตเห็นเธอและวางแผนที่จะหลอกลวงเธอ หมาป่าถามว่าเธอกำลังจะไปไหน และโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หนูน้อยหมวกแดงก็เปิดเผยจุดหมายปลายทางของเธอ หมาป่ารู้ว่าสามารถไปถึงบ้านของคุณยายได้ก่อนเธอ จึงรีบรุดหน้าไป

As she walked through the forest, she encountered a sly wolf who noticed her and came up with a plan to deceive her. The wolf asked where she was going, and innocently, Little Red Riding Hood revealed her destination. The wolf, knowing he could reach the grandmother’s house before her, hurried ahead.

เมื่อมาถึงกระท่อมของคุณยาย หมาป่าปลอมตัวเป็นคุณยายและนอนอยู่บนเตียงเพื่อรอหนูน้อยหมวกแดง เมื่อเธอเข้าไปในกระท่อม เธอรู้สึกประหลาดใจกับรูปลักษณ์ของหมาป่า แต่คิดว่าเป็นคุณยายของเธอ หมาป่าซึ่งแสร้งทำเป็นคุณยายพยายามหลอกล่อให้หนูน้อยหมวกแดงเข้ามาใกล้

Arriving at the grandmother’s cottage, the wolf disguised himself as the grandmother and lay in bed, waiting for Little Red Riding Hood. When she entered the cottage, she was surprised by the wolf’s appearance but thought it was her grandmother. The wolf, pretending to be the grandmother, tried to trick Little Red Riding Hood into coming closer.

อย่างไรก็ตาม สัญชาตญาณของหนูน้อยหมวกแดงบอกเธอว่ามีบางอย่างไม่ถูกต้อง เธอสังเกตเห็นฟันแหลมคมและหูใหญ่ของหมาป่าและเริ่มสงสัย ทันใด คนตัดฟืนผ่านมาได้ยินเสียงเธอร้องขอความช่วยเหลือจึงรีบเข้าไปในกระท่อม เขาช่วยหนูน้อยหมวกแดงและยายของเธอและไล่หมาป่าออกไป

However, Little Red Riding Hood’s intuition told her that something was not right. She noticed the wolf’s sharp teeth and big ears and became suspicious. Just in time, a woodcutter passing by heard her cries for help and rushed into the cottage. He saved Little Red Riding Hood and her grandmother and chased the wolf away.

นิทานอีสปหนูน้อยหมวกแดง

นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“คนแปลกหน้าอาจไม่ได้มีเจตนาดีเสมอไป ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังและไม่ไว้วางใจทุกคนอย่างสุ่มสี่สุ่มห้า”

  • เชื่อสัญชาตญาณของตัวเอง ความสงสัยและสัญชาตญาณของหนูน้อยหมวกแดงมีบทบาทสำคัญในการตระหนักถึงการหลอกลวงของหมาป่า เรื่องราวสอนให้เราเชื่อในสัญชาตญาณของเราและระมัดระวังเมื่อมีบางสิ่งที่รู้สึกผิดหรือไม่เข้าที่
  • อันตรายจากการพูดคุยกับคนแปลกหน้า การที่หนูน้อยหมวกแดงเต็มใจที่จะพูดคุยกับหมาป่าและเปิดเผยจุดหมายของเธอนั้นเน้นย้ำถึงความสำคัญของการระมัดระวังเมื่อมีปฏิสัมพันธ์กับคนแปลกหน้า เรื่องราวนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจให้เด็กๆ ตระหนักถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นและขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้
  • ผลของการไม่เชื่อฟัง ในตอนแรก หนูน้อยหมวกแดงได้รับคำสั่งจากแม่ของเธอให้ตรงไปที่บ้านของคุณยายของเธอ อย่างไรก็ตาม เธอเบี่ยงออกจากเส้นทางและเข้าไปในป่าที่อันตราย นิทานสอนความสำคัญของการเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัย
  • พลังแห่งการระแวดระวังและความช่วยเหลือจากผู้อื่น คนตัดไม้มาถึงทันเวลาช่วยหนูน้อยหมวกแดงและคุณยายของเธอจากกับดักของหมาป่า เรื่องราวเน้นความสำคัญของการระแวดระวังและคุณค่าของการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นในยามอันตราย

“Strangers may not always have good intentions, so it’s important to be cautious and not trust everyone blindly.”

  • Trusting one’s intuition: Little Red Riding Hood’s suspicion and intuition played a crucial role in recognizing the wolf’s deceit. The story teaches us to trust our instincts and be cautious when something feels wrong or out of place.
  • The danger of talking to strangers: Little Red Riding Hood’s willingness to talk to the wolf and disclose her destination emphasizes the importance of being cautious when interacting with strangers. The story serves as a reminder to children to be aware of potential dangers and to seek help from trusted adults.
  • The consequences of disobedience: Little Red Riding Hood was initially instructed by her mother to go straight to her grandmother’s house. However, she deviated from the path and ventured into the dangerous woods. The story teaches the importance of obedience and following instructions to ensure one’s safety.
  • The power of vigilance and help from others: The woodcutter’s timely arrival saved Little Red Riding Hood and her grandmother from the wolf’s trap. The story emphasizes the significance of being vigilant and the value of seeking help from others in times of danger.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนบทเรียนชีวิตที่สำคัญเกี่ยวกับการเชื่อสัญชาตญาณ การระมัดระวังคนแปลกหน้า การทำตามคำแนะนำ และการขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็น ส่งเสริมเด็กให้ตระหนักถึงสิ่งรอบข้างและพึ่งพาบุคคลที่เชื่อถือได้ในการสนับสนุนและการปกป้อง โดยการนำคำสอนเหล่านี้ไปใช้ เราสามารถส่งเสริมความปลอดภัย การคิดเชิงวิพากษ์ และการตัดสินใจอย่างมีความรับผิดชอบ

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children