สุภาษิตคำพังเพยราชรถมาเกย ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยราชรถมาเกย
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ร. ราชรถมาเกย

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยราชรถมาเกย

ที่มาของสำนวน สำนวนนี้เป็นสำนวนที่มาจากประเพณีการปฏิบัติในสมัยโบราณ เมื่อพระมหากษัตริย์สิ้นพระชนม์โดยที่ยังไม่มีผู้สืบราชสมบัติ ไม่มีพระราชโอรสหรือพระยุพราช ตามธรรมเนียมขุนนางข้าราชการทั้งหลายจะพร้อมใจกันเสี่ยงราชรถ คือจัดรถพระที่นั่งผูกม้าแล้วปล่อยไปเพื่อเสี่ยงทาย ม้านำรถไปหยุดอยู่ตรงผู้ใด ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้มีบุญซึ่งเทวดาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเลือกให้มาเป็นพระมหากษัตริย์ ขุนนางข้าราชการทั้งหลายก็จะเชิญผู้นั้นให้ขึ้นครองราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์องค์ต่อไป

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ ได้รับโชค ลาภ หรือยศ ตําแหน่ง มาถึงโดยไม่รู้ตัวหรือคาดฝันมาก่อน

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยราชรถมาเกย

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตราชรถมาเกย

  • ราชรถมาเกยแท้ๆ สมชายซื้อหวยมาทั้งชีวิตเกือบ 30 ปี และงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายที่เขาจะเลิกอย่างถาวร กลับถูกรางวัลใหญ่ก่อนเลิกเล่น เลยสบายไปทั้งชาติ
  • อยู่ๆ เด็กวัดอย่างเขาก็มีราชรถมาเกย เมื่อเศรษฐีใหญ่ออกตามหาลูกชาย แล้วพบว่าเขาเป็นลูกชายเพียงคนเดียวของตระกูลที่พลัดพลากจากกันมา 20 ปีก็เลยรับไปอยู่ด้วย
  • ฉันโชคดีจริงๆ ได้สามีที่เป็นผู้ชายที่เสียสละดูแลปกป้องทุกอย่าง เหมือนราชรถมาเกย ฉันจะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุดอย่างที่เขาดีแลฉันเช่นกัน
  • อยู่ดีๆ ท่านอธิบดีก็มาประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต รองอธิบดีก็มีเรื่องพัวพันกับการทุจริต เขาจึงได้เลื่อนเป็นอธิบดีแทน ราชรถมาเกยโดยไม่ทันรู้ตัวเลย
  • การเป็นคนดีสักวันหนึ่งย่อมส่งผลดีต่อเรา ให้สร้างแต่ความดี ขยันทำมาหากิน สักวันราชรถจะมาเกยถึงที่อย่างแน่นอน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements