สุภาษิตคำพังเพยน้ำซึมบ่อทราย ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สุภาษิตคำพังเพยน้ำซึมบ่อทราย
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ น. น้ำซึมบ่อทราย

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยน้ำซึมบ่อทราย

ที่มาของสำนวน ในสมัยโบราณผู้ที่ปลูกบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำ จะนิยมสร้างบ่อทรายแบบง่ายๆ เพื่อตักน้ำที่ใสสะอาดมาไว้ใช้บริโภค โดยการขุดทรายชายฝั่งให้เป็นหลุมกว้างพอประมาณ และ ให้มีความลึกได้พอดีกับระดับน้ำ (น้ำจะซึมเข้ามาเอง) แล้วหาภาชนะอาจจะเป็นเข่ง หรืออะไรก็ได้มาสวมกันไม่ให้ทรายไหลลงมากลบหลุมที่ขุด น้ำในแม่น้ำก็จะซึมเข้ามาในบ่อรักษาระดับของน้ำให้เท่ากับระดับน้ำในแม่น้ำอยู่เสมอๆ เวลาจะใช้ก็ใช้กระบวย หรือขัน ตักขึ้นมาใส่ภาชนะที่เราเตรียมไปบรรจุน้ำ เมื่อเราตักน้ำออกมา น้ำในแม่น้ำก็จะซึมมาเพิ่มให้คงระดับไว้อย่างเดิม

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ สิ่งที่ตักตวงไม่มีวันหมดสิ้น หาได้มาเรื่อยๆ ถึงได้เล็กน้อยแต่ก็ไม่ขาด นิยมใช้กับรายได้หรือสิ่งของที่เราสามารถหามาได้เรื่อยๆ ถึงแม้จะได้ไม่มาก แต่ก็ได้อยู่เป็นประจำ ไม่ขาดระยะ

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยน้ำซึมบ่อทราย

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตน้ำซึมบ่อทราย

  • ฉันวางแผนว่าจะสร้างอพาร์ตเมนต์ให้เช่า เผื่อไว้ให้ลูกหลานต่อไปจะได้ไม่ต้องลำบาก เพราะรายได้จากค่าเช่าอพาร์ตเมนท์ก็เหมือนน้ำซึมบ่อทราย อยู่ได้ไม่ลำบากเลยหล่ะ
  • โลกยุคนี้ค่อยๆ ให้ความสุขประชาชนแบบน้ำซึมบ่อทราย  คือให้ไม่มากแต่ให้อย่างยั่งยืนตลอดไป
  • วันนี้ครูใหญ่ออกมาพูดหน้าเสาธงแนะนำนักเรียนว่า การเรียนรู้วันละนิดละหน่อย  อย่างต่อเนื่องทุกๆ วัน  ทำตนเหมือนน้ำซึมบ่อทราย  เมื่อนานวันเข้า ก็จะได้น้ำจำนวนมหาศาล
  • นายน้อยปลูกผักสวนครัวในพื้นที่ว่างเปล่าหลังบ้านตนเอง เมื่อมีผักเหลือจากการกินก็จะนำไปขาย ทำให้มีรายได้เข้าบ้านอยู่เรื่อยๆ ไม่เคยขาด เป็นต้น
  • รายได้จากสินทรัพย์มักจะมาในรูปแบบน้ำซึมบ่อทรายนั่นแหละ ได้เรื่อยๆ ได้ตลอด ตราบใดที่สินทรัพย์ยังสร้างประโยชน์ให้คนอื่น

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements