นิทานอีสป เรื่อง “สุนัขจิ้งจอกกับองุ่น” ไทย-Eng

นิทานอีสปสุนัขจิ้งจอกกับองุ่น ไทย-Eng
X
Advertisements

“สุนัขจิ้งจอกกับองุ่น” เป็นนิทานอีสปที่มีชื่อเสียงอีกเรื่องหนึ่งที่สอนบทเรียนอันมีค่าเกี่ยวกับความยืดหยุ่น และอันตรายของข้ออ้าง

นิทานอีสปเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับองุ่น

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว สุนัขจิ้งจอกผู้หิวโหยได้พบเห็นองุ่นสุกพวงหนึ่งห้อยลงมาจากเถาองุ่น องุ่นดูน่ารับประทาน แต่ก็สูงเกินกว่าที่สุนัขจิ้งจอกจะเอื้อมถึง สุนัขจิ้งจอกกระโดดและพยายามจับพวกพวงองุ่น แต่ไม่สำเร็จ หลังจากพยายามอยู่หลายครั้ง สุนัขจิ้งจอกก็ยอมแพ้และเดินจากไป และพูดว่า “องุ่นพวกนั้นน่าจะเปรี้ยวอยู่แล้ว ไม่คุ้มค่ากับเวลาหรอก”

Once upon a time, a hungry fox came across a bunch of ripe grapes hanging from a vine. The grapes looked delicious, but they were too high for the fox to reach. The fox jumped and tried to grab them, but he failed. After several tries, the fox gave up and walked away, saying, “Those grapes are probably sour anyway.”

สุนัขจิ้งจอกเชื่อมั่นในตนเองว่าองุ่นไม่คุ้มกับความพยายาม แม้ว่าเขาจะปรารถนามันมากก็ตาม เขาใช้ข้ออ้างที่ว่ามันอาจจะเปรี้ยวเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น และหลีกเลี่ยงความผิดหวัง

The fox convinced himself that the grapes were not worth the effort, even though he had desired them greatly. He used the excuse that they were probably sour to make himself feel better and avoid disappointment.

นิทานอีสปเรื่องสุนัขจิ้งจอกกับพวงองุ่น

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“ผู้ที่ทำสิ่งใดไม่สำเร็จ มักโทษว่าสิ่งนั้นไม่ดี ผู้คนมักวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่พวกเขาไม่มี และพวกเขาอาจหาเหตุผลเข้าข้างตนเองในความล้มเหลว”

ความยืดหยุ่นและความพากเพียรเป็นคุณสมบัติสำคัญในการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าเราจะเผชิญกับอุปสรรคหรือความพ่ายแพ้ก็ตาม นอกจากนี้ยังเตือนเราเกี่ยวกับอันตรายของข้ออ้าง ที่เราโน้มน้าวใจตนเองว่ามีบางสิ่งที่ไม่คุ้มค่าเพราะเราไม่สามารถบรรลุได้ หรือเพราะมันอาจต้องใช้ความพยายามหรือการเสียสละ

  • ความยืดหยุ่นและความพากเพียรสามารถช่วยให้เราบรรลุเป้าหมายได้ แม้ว่าเราจะเผชิญกับอุปสรรคหรือความพ่ายแพ้ก็ตาม
  • ข้อแก้ตัวและการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองอาจทำให้เราไม่สามารถบรรลุเป้าหมายหรือบรรลุความปรารถนาได้
  • เราควรตระหนักถึงศักยภาพขององุ่นเปรี้ยว ซึ่งเราโน้มน้าวตนเองว่าบางสิ่งนั้นไม่มีค่าเพราะเราไม่สามารถบรรลุได้หรือเพราะมันอาจต้องใช้ความพยายามหรือการเสียสละ
  • สิ่งสำคัญคือต้องมีความคิดในการเติบโตและเชื่อว่าเราสามารถปรับปรุงและเอาชนะความท้าทายได้

“A person who fails to do anything Often blamed for being bad. people often criticize what they cannot have, and they may rationalize their failures”

  • Resilience and persistence can help us achieve our goals, even if we face obstacles or setbacks.
  • Excuses and rationalizations can prevent us from reaching our goals or achieving our desires.
  • We should be aware of the potential for sour grapes, where we convince ourselves that something is not worth having because we cannot attain it or because it may require effort or sacrifice.
  • It’s important to have a growth mindset and to believe that we can improve and overcome challenges.

นิทานเรื่องนี้เรื่องราวอมตะที่เตือนเราถึงความสำคัญของความยืดหยุ่นและอันตรายของข้ออ้าง สอนให้เราไม่ละทิ้งเป้าหมายของเราและให้ตระหนักถึงข้อแก้ตัวหรือการหาเหตุผลเข้าข้างตนเองที่เราอาจใช้เพื่อหลีกเลี่ยงความผิดหวังหรือการทำงานหนัก

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements