นิทานอีสป เรื่อง “หนูกับพังพอน” ไทย-Eng

นิทานอีสปหนูกับพังพอน ไทย-Eng
X
Advertisements

“หนูกับพังพอน” นิทานอีสปที่เตือนใจเราเกี่ยวกับการวางแผน ให้คิดรอบคอบก่อนลงมือทำเสมอ และการรู้จักและใช้สัญชาตญาณของเราให้เป็นประโยชน์

นิทานอีสปเรื่องหนูกับพังพอน

กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้ว มีหนูกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ด้วยความกลัวพังพอน โดยพังพอนนั้นเป็นสัตว์นักล่าที่ดุร้ายและมักจะล่าหนูเป็นอาหาร ด้วยความสิ้นหวัง เหล่าหนูตัดสินใจจัดการประชุมเพื่อหารือว่าพวกมันจะป้องกันตัวเองจากพังพอนได้อย่างไร

Once upon a time, a group of mice lived in fear of the weasels. The weasels were fierce predators and would often hunt the mice for food. The mice, in their desperation, decided to hold a meeting to discuss how they could defend themselves against the weasels.

ในระหว่างการประชุม หนูผู้กล้าหาญคนหนึ่งเสนอว่าพวกมันควรติดกระดิ่งไว้ที่คอของพังพอนแต่ละตัว เสียงกระดิ่งจะเตือนหนูเมื่อใดก็ตามที่พังพอนเข้ามาใกล้ ทำให้พวกมันมีเวลามากพอที่จะซ่อนตัวและหลบหนี

During the meeting, one brave mouse suggested that they should put a bell around the neck of each weasel. The sound of the bells would alert the mice whenever the weasels were approaching, giving them enough time to hide and escape.

แผนนี้ดูเหมือนจะดี และพวกหนูก็ดีใจ พวกมันเชื่อว่าพวกมันพบวิธีแก้ปัญหาที่สมบูรณ์แบบแล้ว อย่างไรก็ตาม หนูที่แก่กว่าและฉลาดกว่าเตือนไม่ให้ตื่นเต้น และเตือนพวกมันถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น

The plan seemed foolproof, and the mice rejoiced. They believed they had found the perfect solution to their problem. However, an older and wiser mouse cautioned against their excitement and warned them of the potential dangers.

หนุแก่อธิบายว่าแม้ว่าความคิดจะดูฉลาด แต่ก็มีข้อบกพร่องเช่นกัน ถ้าพวกมันสามารถเอากระดิ่งไปใส่พังพอนตัวหนึ่งได้ พังพอนตัวอื่นๆ ก็จะรับรู้ถึงมัน จากนั้นพวกมันจะระมัดระวังมากขึ้น และล่าหนูอย่างลับๆ ล่อๆ ทำให้หนูหลบหนีได้ยากขึ้น

He explained that while the idea seemed clever, it also had its flaws. If they managed to put a bell on one weasel, the other weasels would become aware of it. They would then become more cautious and hunt the mice more stealthily, making it even harder for the mice to escape.

หนูแก่บอกให้หนูหาวิธีอื่น มันเตือนพวกเขาว่าความสามัคคี ความระมัดระวัง และการซ่อนตัวคือการป้องกันที่ดีที่สุดจากพังพอน โดยอาศัยความสามารถตามธรรมชาติ และการทำงานร่วมกัน พวกมันสามารถเพิ่มโอกาสในการอยู่รอดได้

The wise mouse urged the mice to find a different approach. He reminded them that unity, caution, and staying hidden were their best defenses against the weasels. By relying on their natural abilities and working together, they could increase their chances of survival.

นิทานอีสปเรื่องหนูกับพังพอน

Advertisements


นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า

“บางครั้งวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดและเป็นธรรมชาติที่สุดก็มีประสิทธิภาพมากที่สุด และจำเป็นต้องคำนึงถึงผลที่ตามมาที่อาจเกิดขึ้นจากแผนที่ซับซ้อน”

และนิทานเรื่องนี้ยังสอนบทเรียนที่สำคัญแก่เราหลายประการ

  • บางครั้งวิธีแก้ปัญหาที่ดูเหมือนง่ายและรวดเร็วอาจส่งผลที่คาดไม่ถึง
  • สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและข้อเสียของแผนใดๆ ก่อนดำเนินการ
  • ความสามัคคีและความร่วมมือสามารถเผชิญกับความท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการพึ่งพามาตรการภายนอก
  • สิ่งสำคัญคือต้องใช้ความสามารถตามธรรมชาติและสัญชาตญาณอย่างชาญฉลาดเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก

“Sometimes, the simplest and most natural solutions are the most effective, and it’s essential to consider the potential consequences of complicated plans.”

The story teaches us several important lessons:

  • Sometimes, what seems like a quick and easy solution may have unforeseen consequences.
  • It’s essential to consider the potential risks and drawbacks of any plan before implementing it.
  • Unity and cooperation can be more effective in facing challenges than relying on external measures.
  • It’s important to use our natural abilities and instincts wisely to navigate difficult situations.

โดยสรุปแล้วนิทานเรื่องนี้สอนเราถึงความสำคัญของการคิดเชิงวิพากษ์ การวางแผนอย่างรอบคอบ และการพึ่งพาความแข็งแกร่งและความสามัคคีของเราเองเพื่อเอาชนะความท้าทาย

นิทานอีสปเรื่องอื่นๆ

The Æsop for Children

Advertisements