สุภาษิตคำพังเพยหญ้าปากคอก ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยหญ้าปากคอก
X
Advertisements

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ห. หญ้าปากคอก

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยหญ้าปากคอก

ที่มาของสำนวนนี้คือ สำนวนนี้เปรียบเปรยถึงวัวควายกินหญ้า โดยธรรมชาติวัวควายมักชอบแทะเล็มหญ้า โดยพยายามจะยื่นคอออกนอกคอกไปให้ไกลมากที่สุด เพื่อจะใช้ลิ้นตวัดหญ้าที่อยู่ไกลๆ เข้าปาก ทั้งๆ ที่ใกล้ๆ กับคอกยังมีหญ้าสวยๆ ให้เลือกกินตั้งมากมาย แต่วัวควายกลับมองข้าม ไม่สนใจ ดังนั้นพฤติกรรมของวัวควายจึงถูกนำมาใช้เป็นสำนวนที่เปรียบเปรยถึงสิ่งที่ถูกมองข้าม หรือเรื่องง่ายๆ ที่คิดไม่ถึง

สรุปความหมายของสำนวน ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ เรื่องง่ายๆ ไม่มีอะไรยุ่งยาก, สิ่งง่ายๆ แต่กลับคิดไม่ถึง หรือเรื่องที่เราคุ้นอยู่ใกล้ตัวจนมองข้ามความสำคัญไป ไม่พิจารณาให้ดี

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยหญ้าปากคอก

Advertisements


ตัวอย่างการใช้สุภาษิตหญ้าปากคอก

  • สิ่งของเครื่องใช้ รอบตัวเรานั้น เรามักจะมองไม่เห็นคุณค่า หรือประโยชน์ จนกว่า จะคิดได้ หรืออาจเสียเงินเสียเวลาไปเสาะ หาสิ่งนั้นจากที่อื่น เข้าทำนอง หญ้าปากคอก หญ้าอยู่ในคอกวัว คอกควาย แต่มันก็มักจะออกไปหากินหญ้าข้างนอก แทนที่จะ กินหญ้าในคอก บางครั้ง ข้าวของในบ้าน ก็มีอยู่แล้ว แต่เราก็มองข้าม พยายามไปเสาะหาข้างนอก ทำให้เสียเวลาเสียเงินทอง
  • เด็กไทยมองว่าการใช้ภาษาไทยเป็นเรื่องหญ้าปากคอกไม่จำเป็นต้องเรียน แต่ปัจจุบันคนใช้ภาษาไทยกันอย่างผิดๆ มากขึ้นทุกวัน
  • การออกกำลังกายนั้นทำได้ง่ายๆ เช่น การเดิน การทำงานบ้าน แต่ทุกวันนี้ผู้คนนิยมขับรถเพื่อไปออกกำลังกายที่ศูนย์ออกกำลังกายต่างๆ ซึ่งคิดไปว่าการออกกำลังกายจะต้องมีอุปกรณ์หลายรูปแบบ
  • สิ่งของรอบตัว หลายอย่าง คนเรา ล้วนมีข้อดี มีประโยชน์ ที่ไม่ควรมองข้าม อย่าปล่อยให้สิ่งนั้นกลายเป็น หญ้าปากคอก เป็นของดีที่อยู่ใกล้ตัวแต่มองไม่เห็น เพราะความคุ้นเคยจนมองข้ามไป เรื่องแบบนี้เป็นปกติธรรมดาของคนเรา ที่มักจะมองข้าม สิ่งใกล้ตัว แม้จะเป็นสิ่งของหรือคนใกล้ตัวก็ตาม บางคนก็เห็นคนอื่น ดีกว่าคนในครอบครัว หรือมีเพื่อนดี แต่ก็มองข้ามหัวไปแล้ว
  • ลดน้ำหนักก็เหมือนเรื่องหญ้าปากคอกทุกคนรู้ว่าต้องควบคุมอาหารและออกกำลังกาย แต่น้อยคนนักที่จะทำได้ สุดท้ายจึงหันไปพึ่งยาลดความอ้วน

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube

Advertisements