สุภาษิตคำพังเพยดองเปรี้ยวดองเค็ม ความหมาย, รูป, ตัวอย่าง

สำนวนสุภาษิตคำพังเพยดองเปรี้ยวดองเค็ม

สำนวนสุภาษิตไทยหมวดหมู่ ด. ดองเปรี้ยวดองเค็ม

ความหมายสำนวนสุภาษิตคำพังเพยดองเปรี้ยวดองเค็ม

ที่มาของสำนวน เปรียบเปรยถึงการดองผัก ดองผลไม้ ต้องใช้ระยะเวลานาน จนบางทีก็ดองกันจนลืมกันไปเลย จึงเปรียบว่าทำอย่างอื่น จนลืมสิ่งที่จะทำไว้นั่นเอง

สรุปความหมายของสำนวนนี้คือ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 คือ การคร่ำเคร่ง จดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานเกินไปจนไม่มีเวลาไปทำสิ่งอื่น

รูปความหมายของสุภาษิตคำพังเพยดองเปรี้ยวดองเค็ม

ตัวอย่างการใช้สุภาษิตดองเปรี้ยวดองเค็ม

  • สมชายกำลังจะเริ่มทำธุรกิจ แต่ไปฝึกขับรถเข้าป่า จนลืมธุรกิจไปเลย นี่แหละดองเปรี้ยวดอกเค็มกับงานของแท้
  • ผมว่าคุณควรจะจัดลำดับความสำคัญของงานใหม่นะ มัวแต่ดองเปรี้ยวดองเค็มจัดเอกสารอยู่นานแล้ว งานการอย่าอื่นไม่ต้องทำกันพอดี
  • ฉันทำงานจนไม่มีเวลาไปหาคู่กับเขาเลย รู้ตัวอีกทีก็เริ่มแก่แล้ว ฉันดองเปรี้ยวดองเค็มกับความรักมานานมาก ช่วยหาคู่ให้ฉันที! เพื่อน!
  • ผู้หญิงจะออกจากบ้านแต่ละครั้ง กว่าจะดองเปรี้ยวดองเค็มแต่งตัวเสร็จใช้เวลาเป็นชั่วโมง ไม่ต้องไปไหนกันพอดี
  • ดองเปรี้ยวดองเค็ม!? หน่วยงานแห่งหนึ่งรับงานมา แต่กลับไม่ทำ อ้างงบไม่พอ ต้องการเพิ่ม แล้วที่ได้เงินกับงานก่อนหน้าไป แล้วไม่ทำนี่คืออะไร?

สำนวนสุภาษิตอื่นๆ

Thai Proverb Youtube